Zwarte spaarders Frankrijk en Zwitserland

Wie anno 2022 nog zwart geld oppotte, had enkele jaren de tijd om vrijwillig boetevrij terug te keren en zijn buitenlandse spaargeld te melden bij de Belastingdienst. Tot begin 2010 kon dit zonder extra boete. Niet iedereen heeft dat gedaan, wat de druk op zwarte spaarders heeft vergroot. Dit wordt niet alleen opgemerkt door deposanten in Frankrijk en Zwitserland. In juni 2011 werd in Duitsland een cd-rom met zwarte spaarders en zwart geld uitgebracht. Hieronder staan ​​gepubliceerde gegevens van HSBC in Zwitserland en Wikileaks. Zwarte spaarders hadden in 2019 steeds meer problemen en dat zal in 2022 niet anders zijn.

Zwarte spaarders en zwarte spaarders

In de meeste delen van de wereld is de belastingdienst op zoek naar zwart geld op een buitenlandse rekening. Ook wie het te warm kreeg, kon tot eind 2009 gebruikmaken van de inkeerregeling en zo zijn geld witwassen. Geen straf. Als de Belastingdienst je tenminste niet te pakken had, want dan zou de draak niet opstaan. Velen maakten gebruik van de regeling en er werden in ons land weer miljarden euro’s wit gemaakt. Degenen met geld in Zwitserland maakten zich niet zoveel zorgen, maar ook dat zal in 2022 veranderen.

Wikileaks 16 januari 2011 bereikt spaarders in Zwitserland

Een voormalige Zwitserse bankchef overhandigde WikiLeaks-leider Julian Assange twee cd’s met de namen van 2000 vermeende belastingontduikers in Zwitserland. Dit maakte de voorman bekend op zondag 16 januari 2011. Bestrijding van zwart geld wordt steeds meer een sport (en het levert natuurlijk geld op).

Bankgeheim Zwitserland verdwijnt

Mede onder druk van de G20 komt het bankgeheim in steeds meer landen onder druk te staan. Zelfs in Zwitserland. Met verschillende landen zijn belastingverdragen gesloten of verlengd. Dit maakt de uitwisseling van gegevens tussen overheden steeds makkelijker. De Nederlanders begrepen dat, en de Belgen en Duitsers ook.

Gegevensdiefstal van een buitenlandse spaarder

Er werd en wordt veel geld geregistreerd. Maar een ander fenomeen houdt aan, namelijk datadiefstal. In 2008 is bij de Luxemburgse belastingdienst een cd-rom met rekeninghouders afgeleverd en later ook een cd-rom met Duitsers en Nederlanders uit Liechtenstein. Zelfs fatsoenlijke cd-roms zijn in de handel verkrijgbaar, in 2010 is zo’n cd-rom door de Franse belastingdienst opgevist. Het bevat voornamelijk gegevens van deposanten in Zwitserland. En de Franse belastingdienst heeft deze informatie nu ook doorgegeven aan de minister van Financiën. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk dat ook de Nederlandse gegevens zijn vrijgegeven. Het betekent ook dat de druk op de zwarte spaarder nog meer is toegenomen. Niet alleen zal de belastingdienst in Zwitserland meer data eisen, maar wie zich nog niet heeft aangemeld, moet nu nog meer tellen en goed advies krijgen. Het is een lang proces dat vele jaren duurt. In het voorjaar van 2015 beloofde Zwitserland dat het in 2022 een einde zou maken aan het Zwitserse bankgeheim en daarna mogelijk volledig open zou gaan.

Vrijwillige openbaarmakingsregeling en zwart geld in 2022

In 2016 of 2017 kon vrijwillig een vrijwillige bijdrage worden gedaan, al werd in 2016 aangekondigd dat de vrijwillige boetevrije vrijwillige aflossing zou komen te vervallen. Indienen kost u geld omdat u alsnog laattijdige belasting moet betalen. Natuurlijk zijn er nog steeds belastingparadijzen waar je terecht kunt en zijn er verschillende instanties die je kunnen adviseren om een ​​andere uitweg te zoeken. Hoe dan ook, de kans om gepakt te worden lijkt nog groter te worden. Wie in 2016 of 2017 gebruikmaakt van de inkeerregeling, moet ook een boete van 120 procent betalen. In voorgaande jaren was dat niet of veel minder het geval. De fiscale boete was al 30% vanaf 1 januari 2015, 60% vanaf 1 juli 2015 en maar liefst 120% sinds 1 juli 2016. Vanaf 2019 en 2020 wordt deze boete verhoogd naar 300%.

Slot

Zwart geld is niet toegestaan. Belastingontduiking is dat ook niet, maar belastingontduiking wel. Misschien kun je daar advies krijgen. En als je geld terug hebt in Nederland, kun je altijd nog kiezen voor een goede spaarrekening of een goede belegging. Zwart geld lijkt immers steeds moeilijker te besteden te worden, en dus lijkt het voor steeds meer mensen een probleem te zijn.€