Zwangerschapsuitkering en kraamgeld in WAZO en ZEZ

Zwanger zijn in 2020 betekent ook recht op een uitkering, een zwangerschapsuitkering. De Wet arbeid en zorg WAZO regelt uw zwangerschaps- en kraamgelduitkering. Deze uitkering is niet hoger dan 100 procent van uw laatstverdiende salaris. Solliciteer bij een werkgever die het formulier opstuurt naar het UWV, of solliciteer direct zelf, bijvoorbeeld als je werkloos bent. Iedereen die ook als vrouw zelfstandig ondernemer is, kan de ZEZ-uitkering aanvragen tijdens de zwangerschap, ook in 2020.

Kinderopvangverlofkorting in 2019 en 2020

In 2019 bestaat de kinderopvangverlofkorting niet meer. Het was een belangrijk belastingvoordeel, een extra heffingskorting als loonheffingskorting. Dit betekende dat als u gebruik maakte van deze korting, u minder belasting betaalde. De hoogte van de kinderopvangverlofkorting was gelijk aan het aantal uren kinderopvangverlof, maximaal 4,11 euro per uur. De zwangerschapsuitkering blijft in 2019 en 2020 bestaan.

Bedrag van de moederschapsuitkering en de moederschapsuitkering

Elke zwangere vrouw doet er goed aan na te gaan of zij recht heeft op een zwangerschapsuitkering en een kraamgelduitkering op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO). Zwangere vrouwen krijgen 16 weken zwangerschapsverlof en kunnen op basis van WAZO minimaal zestien weken 100 procent van hun laatste dagloon ontvangen. Als je zwanger bent, moet je dit uiterlijk drie weken voor het zwangerschapsverlof doorgeven aan je werkgever en moet je het verlof uiterlijk vier weken voor de verwachte bevallingsdatum opnemen. Bent u werkloos en ontvangt u een WW-uitkering, dan kunt u verlof en een uitkering aanvragen bij het UWV.

De baby wordt later geboren

Als de baby een week te laat wordt geboren, is de uitkering 17 weken. Een te vroeg geboren baby heeft nog minimaal 16 weken te gaan. Na de geboorte van een kind heeft een werknemer recht op minimaal tien weken uitkering. De uitbetaling van deze uitkering begint zes tot vier weken voor de verwachte bezorgdatum, de datum waarop u uitgerekend bent. U kunt kiezen of de uitkering via uw werkgever of rechtstreeks aan u wordt uitbetaald. Als de bevallende vrouw na deze periode niet voldoende hersteld is, kan het loon worden voortgezet op basis van de Ziektewet.

Wat is een dagloon?

Met dagloon wordt bedoeld het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in de vier weken of een maand voor uw vakantie. Dan kan het zijn dat je salaris door bijvoorbeeld ziekte of vakantie lager was dan normaal. In dat geval wordt rekening gehouden met vier weken van tevoren. Dagloon is inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, 13e maand en ploegentoeslag, maar geen spaarloon, single- of onkostentoeslag.

Pleegkind of adoptie?

Ook iedereen die een kind adopteert als werknemer of een kind in een pleeggezin opneemt, kan de WAZO-uitkering aanvragen. Ook in dit geval moet u uw werkgever minimaal drie weken van tevoren op de hoogte stellen als u verlof opneemt. Let ook op de benodigde documenten, bijvoorbeeld:

Voorwaarden voor kraamgeld en kraamgeld

Om voor deze moederschapsuitkering in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

Daarnaast heb je recht op kraamgeld en kraamgeld als de bevalling plaatsvindt binnen tien weken nadat je uit dienst bent getreden bij de betreffende werkgever.

Werkende vrouwen: aanvraag WAZO-uitkering in 2019 en 2020, aanvraag

Als u in dienst bent van een werkgever, wordt uw aanvraagformulier samen met een verloskundige of doktersverklaring van zwangerschap door uw werkgever doorgestuurd naar het UWV. Als u een uitkering ontvangt, kunt u zelf een zwangerschapsuitkering aanvragen bij het UWV.

Zelfstandig ondernemer: aanvraag ZEZ-uitkering 2019 en 2020, aanvraag

Voor zelfstandigen geldt een aparte procedure. Onder deze regeling vallen ook zelfstandigen en zwangere vrouwen, ZEZ:

Iedereen die de ZEZ-uitkering aanvraagt, moet in ieder geval toevoegen:

Een groot bedrag aan ZEZ-toeslag

De hoogte van uw ZEZ-uitkering is afhankelijk van uw inkomen in het kalenderjaar voordat u de uitkering ontvangt. U ontvangt het maximum wettelijk minimumloon plus 8% vakantiebijslag uit de ZEZ-uitkering. Je krijgt het als je minimaal 1225 uur per jaar als zelfstandige bij het bedrijf werkt. Werkt u minder, dan wordt eerst gekeken naar de resultaten van het bedrijf. Als u vrijwillig verzekerd bent bij UWV, heeft u recht op een zwangerschapsuitkering en een zwangerschapsuitkering als de berekende ZEZ-uitkering hoger is dan het bedrag van de vrijwillige verzekering. Als het verzekeringsbedrag hoger is dan 65 euro per dag, kunt u geen ZEZ-uitkering krijgen.

Definitieve aanvraag voor moederschapsuitkering

Als je zwanger bent en aan de voorwaarden voldoet, kraamgeld aanvraagt, heb je daar recht op.

Lees verder