Zorgtoeslag – wijzigingen en voorwaarden

De zorgtoeslag is een voorschot. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw inkomen, uw eigen inkomen en dat van uw toeslagpartner. Een student met alleen studiefinanciering heeft recht op een substantiële zorgtoeslag. Als u geen zorgpolis heeft, heeft u geen recht op zorgtoeslag. Aan het eind van het jaar ontvangt u van de Belastingdienst de definitieve berekening van de zorgtoeslag en is duidelijk of de uitkering voldoende is ontvangen, of dat u te veel heeft ontvangen en dus een deel moet terugbetaald worden. Ook wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden kunnen aanleiding geven tot restitutie. Let daarom goed op de voorwaarden van de zorgtoeslag.

Zorgtoeslag, heeft u daar recht op?

Als u zorgtoeslag ontvangt, heeft u dan recht op zorgtoeslag?

Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

Jongeren vanaf 18 jaar kunnen de zorgtoeslag zelf aanvragen. U heeft mogelijk ook recht op zorgtoeslag als u in Nederland werkt en pensioen ontvangt, maar in het buitenland woont.

Zorgtoeslag kan worden ingetrokken vanwege asset testing

U heeft geen recht op zorgtoeslag als uit de draagkrachttoets blijkt dat u te veel vermogen heeft. Elk jaar wordt een nieuw bedrag toegepast en geverifieerd. Dit is een strenge toets, want 1 euro meer kapitaal dan toegestaan ​​betekent dat er geen zorgtoeslag is. De datum van het vermogensrapport is 1 januari. Deze asset review wordt jaarlijks gedaan.

De zorgtoeslag is hoger dan het lagere inkomen

Het eigen risico wordt gedeeltelijk vergoed vanuit de zorgtoeslag. De zorgtoeslag is inkomensafhankelijk en voor mensen met een laag inkomen hoger dan voor huishoudens met een iets hoger inkomen. Op basis van het geschatte inkomen berekent de Belastingdienst per geval waar u recht op heeft.

Dit gebeurt er als u zorgtoeslag aanvraagt

Iedereen die het afgelopen jaar zorgtoeslag heeft gekregen en nog recht heeft, hoeft geen zorgtoeslag aan te vragen. Dan zit je in de regeling. Als u voor het eerst recht heeft op zorgtoeslag, moet u de uitkering aanvragen. Anders krijgt u de uitkering niet, ook al heeft u er wel recht op. De eerste betaling voor de zorgtoeslag in het nieuwe jaar is al in december, omdat deze vooruit wordt betaald.

Wat is een zorgtoeslag?

Inkomensafhankelijke zorgtoeslagen verlagen uw medische kosten. De premie die u voor uw zorg betaalt, is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het verzekeringspakket dat u koopt, niet van uw inkomen. Wel is de zorg inkomensgerelateerd gemaakt door de zorgtoeslag aan te wenden als publieke bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. U betaalt de premie en afhankelijk van het inkomen van u en uw partner krijgt u een deel terug via de Belastingdienst. Gedeeltelijk, want je krijgt nooit alle verzekeringen vergoed. Met dit voordeel maakt u premies financieel betaalbaar.

De goedkoopste zorgverzekering

Hoewel de basisverzekering overal in ons land hetzelfde is, betaalt niet elke verzekeraar dezelfde zorgpremie. U hoeft de basisverzekering en de aanvullende verzekering niet bij dezelfde zorgverzekeraar af te sluiten. Verzekeringen vergelijken betekent dus automatisch geld verdienen. Temeer omdat de zorgtoeslag niet kijkt naar hoeveel u daadwerkelijk heeft betaald. Dus wat u minder betaalt, is uw winst.

Zorgtoeslag, inkomenstoets en premie zorgverzekering

Het is goed om te weten dat de hoogte van de zorgtoeslag niet afhankelijk is van de zorgpremie die u betaalt en hoe u verzekerd bent. Wie met hetzelfde inkomen een goedkope verzekering koopt, de inkomenstoets, krijgt dezelfde zorgtoeslag. In aanmerking komend inkomen is het geschatte totale jaarinkomen. Dit inkomen is in eerste instantie uw geschatte inkomen. Schat dit inkomen zo goed mogelijk in en houd er rekening mee als u weet dat u meer of minder zult verdienen. Iedereen die aangifte inkomstenbelasting doet, neemt simpelweg de totale inkomsten uit de aanslag of voorlopige aanslag inkomstenbelasting als uitgangspunt.

Betaaldata zorgtoeslag, wanneer krijgt u het geld?

De zorgtoeslag wordt meestal maandelijks uitbetaald, rond de twintigste van de maand.

Personen met een verblijfsvergunning

Iedereen die in Nederland werkt en een verblijfsvergunning heeft, heeft recht op een uitkering van de Belastingdienst en dus ook op zorgtoeslag. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden van inkomen en toeslagpartners.

Wijzigingen: in aanmerking komend inkomen en toegestane activa

Geef veranderingen in inkomen of vermogen en veranderingen in persoonlijke omstandigheden (verhuizing, scheiding, nieuwe partner of samenwonende) tijdig door aan de Belastingdienst.

Meerpersoonshuishouden

Een toeslagpartner kan naast u ook huisgenoot zijn, dit geldt voor:

Wat is het toetsingsinkomen en wat is het bruto-inkomen?

Het verschil tussen het toetsingsinkomen en het bruto-inkomen is dat bij het aanvragen van een uitkering als zorgtoeslag of huurtoeslag het begrip inkomenstoets wordt gebruikt, terwijl het bruto-inkomen een fiscale term uit de inkomstenbelasting is. In de berekening inkomstenbelasting kunt u zien hoeveel uw totale inkomen is. Het is een kwestie van benoemen want de som van het bruto inkomen is gelijk aan de som van het toetsinkomen.

Conclusie aanvraag zorgtoeslag, hoogte uitkering en voorwaarden

De zorgtoeslag is een voorschot. Deze vraagt ​​u aan bij de Belastingdienst, die u na akkoord ook maandelijks de uitkering uitbetaalt. U hoeft de uitkering niet elk jaar aan te vragen. Als u de uitkering niet meer wilt ontvangen of er geen recht meer op heeft, kunt u de uitkering opzeggen. Je kunt immers bij iemand anders gaan wonen, gaan scheiden, noem maar op. Wie later blijkt de bonus ten onrechte te hebben ontvangen, of die wel te veel toetsinkomsten heeft, moet de bonus alsnog met rente terugbetalen. Als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie, moet u deze doorgeven. Zodra u uw definitieve premieopgave ontvangt, weet u of u een deel van de premie moet terugbetalen.

Lees verder