Zorgtoeslag tot 2019

U krijgt in 2019 waarschijnlijk meer zorgtoeslag dan in 2018. Dit kan oplopen tot 92 euro extra per jaar per persoon, maar deze verhoging kan in de praktijk ook erg onbevredigend zijn, terwijl de zorgpremie in 2019 snel stijgt. De standaardpremies en het drempelinkomen gaan omhoog, waardoor de zorgtoeslag voor sommigen iets minder stijgt. Met name AOW-gerechtigden die actief zijn, lopen ook de kans dat de zorgtoeslag 2019 helemaal komt te vervallen. U kunt altijd zorgtoeslag aanvragen. Op hoeveel zorgtoeslag heeft u in 2019 nog recht, wat zijn de voorwaarden?

De maximale zorgtoeslag gaat in 2019 omhoog

Hoe wordt de hoogte van de zorgtoeslag 2019 berekend?

Bij de berekening van de zorgtoeslag zijn de volgende factoren van belang:

De relevante inkomsten en bezittingen haalt u eenvoudig uit de aangifte van vorig jaar. Als u in 2019 een ander inkomen verwacht door een promotie, of als u een lager inkomen verwacht, past u dit bedrag aan in de aanvraag voor zorgtoeslag en in de berekening. De normtoeslag en standaardtoeslag worden vastgesteld door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De normpremie is wat u zelf moet betalen en de normpremie is de schatting van de minister van de daadwerkelijke zorgpremie in 2019. Daarover later meer.

Zorgtoeslag voorwaarden 2019

De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van recht op zorgtoeslag zijn:

Helaas is er voor 2019 geen zorgtoeslag als uw inkomen te hoog is of als u te veel vermogen heeft. U kunt uw zorgtoeslag 2019 verliezen.

Zorgtoeslag heeft een inkomensgrens waarboven u geen zorgtoeslag krijgt en er is ook een vermogensgrens waarvoor hetzelfde geldt. Beide gevallen worden beoordeeld door de Belastingdienst. Hierdoor kunnen toets- en vermogenstoets ervoor zorgen dat u in 2019 geen zorgtoeslag krijgt. Om welke bedragen gaat het in 2019 met deze toets? Hieronder vindt u de cijfers voor 2019.

Inflatie zorgt ervoor dat het vermogen van de test hoger is in 2019, hetzelfde geldt voor de inkomsten van de test in 2019.

De middelentoets zal vanaf 2019 voor iedereen hetzelfde zijn, sommigen verliezen de zorgtoeslag

Allemaal met dezelfde kapitaalnorm, allemaal met dezelfde vrijstelling. Per 1 januari 2016 is immers de aanvullende vermogensaftrek voor AOW-gerechtigden, de ouderdomsuitkering, geëindigd:

Belastingvrije vergoeding zorgtoeslag 2019.

Soort huishouden Maximale capaciteit op 1 januari 2019
Geen toeslagpartner in 2019 114.776 euro
Voordeelpartner in 2019 145.136 euro

Standaardbonus en standaardbonus 2019

De zorgtoeslag dekt niet de hele zorgpremie, maar een deel ervan. Het deel dat u zelf moet betalen is de standaard premie, de rest is de zorgtoeslag. Maar omdat de zorgtoeslag in 2019 omhoog gaat, gaat in 2019 ook het maximale bedrag van de zorgtoeslag omhoog:

Conclusie zorgtoeslag 2019 hoger

In de meeste gevallen stijgt de zorgtoeslag in 2019 met circa 8 euro per maand ten opzichte van 2018. Voor AOW-gerechtigden is veel erger mogelijk, omdat de uitkering dan kan eindigen. Het kabinet zal het onderdeel repareren met behulp van koopkrachtreparatie. Succes moet op individuele basis worden aangetoond.

Lees verder