Zorgtoeslag in 2020, hoeveel is het en hoe werkt het?

Wie in 2020 geen gebruik maakt van de zorgtoeslag, is dief van de eigen portemonnee. U kunt maximaal 104 euro per maand ontvangen om uw zorgverzekeringspremie te betalen. Als u alleen het basispakket gebruikt en uw eigen risico aanzienlijk verhoogt, kan de zorgtoeslag deze premie bijna dekken. U kunt eenvoudig het zorgtoeslagbedrag voor uw situatie berekenen. Let op: u moet zelf zorgtoeslag aanvragen.

Zorgtoeslag 2020

Wat is zorgtoeslag?

Wie houdt?
gezondheidszorg voordelen
recht in? De zorgtoeslag is een uitkering van de Belastingdienst, en dus van de overheid, waarmee mensen met een laag of gemiddeld inkomen hun zorgverzekering kunnen betalen. Omdat iedereen in Nederland premie moet betalen voor een basisverzekering, heeft de overheid natuurlijk de plicht ervoor te zorgen dat mensen met een uitkering voor grote gezinnen ook aan deze verplichting kunnen voldoen als dat niet het geval is. armoede of in het algemeen een te grote druk legt op het gezins- of individueel budget. Als u een hoog inkomen heeft, is er geen zorgtoeslag meer.

Kiest u ervoor om naast het basispakket geen aanvullende verzekering of tandartsverzekering af te sluiten en kiest u ervoor om uw eigen risico hoger in te stellen dan het wettelijk minimum van € 385? Dan hoeft u niet veel te betalen. De zorgtoeslag wordt altijd aan het einde van de maand overgemaakt, op tijd voordat de zorgtoeslag wordt afgeschreven. Zorgtoeslag moet u zelf aanvragen. Het wordt niet automatisch overgedragen als je aan de vereisten voldoet, dus wees niet laks!

Wie heeft recht op zorgtoeslag?

Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moet in 2020 aan minimaal vier voorwaarden zijn voldaan. Het behandelt de volgende zaken:

  1. U bent op het moment van indiening van de aanvraag minimaal 18 jaar;
  2. U heeft een Nederlands paspoort (of een geldige verblijfsvergunning);
  3. U heeft een verplichte basisverzekering afgesloten volgens de Zorgverzekeringswet.
  4. Uw totale inkomen is niet hoger dan € 30.481 per jaar. Als u een partner heeft, geldt een totaal inkomen van € 38.945 per jaar.

Zorgtoeslag stijgt in 2020

De overheid probeert het systeem zo eerlijk mogelijk te maken. Daarom wordt jaarlijks de toe- of afname van de zorgkosten opnieuw bekeken en wordt de hoogte van de uitkering daarop aangepast. In 2020 is de maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden met 5 euro per maand verhoogd. Voor meerpersoonshuishoudens is dat 7 euro per maand.

Hoeveel zorgtoeslag krijg ik in 2020?

De hoogte van de zorgtoeslag is niet voor iedereen gelijk. Het wordt berekend op basis van het inkomen van u en eventueel uw partner. Wie werkloos is, het minimumloon heeft of gewoon een loon onder het gemiddelde heeft, kan in 2019 tot € 99 per maand ontvangen, dat aan het einde van de maand op uw bankrekening wordt bijgeschreven. In 2020 is het maximum opgeschoven naar 104 euro. Voor elk beetje dat u meer verdient dan het gestelde minimum, worden er enkele euro’s van de uitkering afgetrokken totdat u zoveel inkomen heeft dat u er geen aanspraak meer op kunt maken. In 2020 ligt deze grens boven de 30.000 euro voor eenverdieners en bijna 39.000 euro voor meerpersoonshuishoudens.

De formule die HMRC gebruikt om dit te berekenen is behoorlijk complex. Als u precies wilt weten hoeveel zorgtoeslag u kunt krijgen, kunt u terecht op de website van de Belastingdienst. Met de ingebouwde rekenmodule, die vraagt ​​naar uw inkomen, woonsituatie en vermogen, berekent u wat u in 2020 verschuldigd bent. Ook kunt u direct nagaan of u recht heeft op andere toeslagen zoals huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. zakgeld.

Als u voor het eerst zorgtoeslag aanvraagt ​​of als u het afgelopen jaar uw inkomen wilt wijzigen, heeft u een DigiD nodig om in te loggen op de website.

Lees verder