Zorgtoeslag berekening 2021

Hoeveel zorgtoeslag u in 2021 krijgt. Met de rekenmachine berekent u eenvoudig zelf de hoogte van de zorgtoeslag in 2021. Met deze proefberekening weet u direct hoeveel geld u verschuldigd bent en hoeft u niet te wachten. De uitkomst van de berekening van de hoogte van de zorgtoeslag hangt vooral af van het berekende inkomen van u en uw partner. Iedere Nederlander moet zelf een normbedrag voor zorg betalen, maar heeft u een laag inkomen en geen vermogen, dan komt de rest uit de zorgtoeslag 2021. Zie toelichting met voorbeeldberekeningen. Een van de vereisten is dat u een zorgpolis heeft, anders stopt de zorgtoeslag. Vooral voor hogere inkomens zal de zorgtoeslag 2021 lager zijn dan de zorgtoeslag 2020. Ook de zorgpremie is hoger.

Berekening zorgtoeslag 2021

Met de chequecalculator kunt u thuis berekenen op hoeveel zorgtoeslag u recht heeft. Bij het berekenen van de hoogte van de zorgtoeslag heeft u een aantal gegevens nodig:

Bij te veel inkomen of te veel vermogen is er geen zorgtoeslag voor 2021

U kunt de rekenmachine weer neerleggen als:

In beide gevallen slaagt u niet voor de vermogenstoets zorgtoeslag en evenmin voor de inkomenstoets. Met beide tests alleen heeft u geen recht op zorgtoeslag. Voor AOW-gerechtigden gelden dezelfde vrijstellingen voor vermogen.

Standaard premie en standaard premie

Tot slot zijn er nog twee andere bonussen die een rol spelen in de berekening:

Dit betekent dat als u een laag inkomen heeft, u het verschil tussen de standaardpremie en de standaardpremie volledig vergoed krijgt. U krijgt dit bedrag als uw inkomen lager is dan € 20.000 per jaar. Naarmate u meer verdient, wordt de uitkering lager.

Conclusies berekening zorgtoeslag 2021

Is uw inkomen lager dan circa € 20.000,-, bent u alleenstaand en komt u in aanmerking, dan stijgt uw maximale zorgtoeslag met bijna € 3 per maand;

Boven dit inkomen daalt de zorgtoeslag per persoon snel.

Rekenvoorbeelden zorgtoeslag 2021, voor welk inkomen, hoeveel zorgtoeslag krijgt u?

Twee rekenvoorbeelden, één voor u en één voor een toeslagpartner:

Rekenvoorbeeld 1, zorgtoeslag wordt berekend in 2021

Stel dat uw inkomen € 20.000 is, u bent alleenstaand en u komt in aanmerking. Je krijgt dus 1.284 euro als bonus, dat is 107 euro per maand.

Rekenvoorbeeld 2, berekening zorgtoeslag 2021

Tel uw inkomen op bij het inkomen van uw toeslagpartner van € 20.000 en u komt ook in aanmerking. Dan krijgt u een gezamenlijke uitkering van € 2.487,- of € 207,- per maand. Het is 103,50 euro per persoon per maand.

Berekening van de conclusies van de zorgtoeslag in 2021

Als u zelf de zorgtoeslag 2021 berekent, merkt u dat deze bij hogere inkomens bijna of zelfs iets minder is dan in 2020. Bij lagere inkomens is er een lichte stijging. De standaardpremie (die je zelf moet betalen) gaat in 2021 omhoog. Nadeel is ook dat de zorgpremie 2021 hoger is dan die van 2020. U betaalt dus in 2021 meer voor uw eigen zorg als de zorgpremie die u betaalt met meer stijgt dan de zorgtoeslag.

Lees verder