Zorgtoeslag 2020 omhoog: tabel zorgtoeslag

De zorgtoeslag 2020 stijgt ten opzichte van 2019. Wat verandert er in de zorgtoeslag 2020, wat zijn de belangrijkste wijzigingen en bedragen in de zorgtoeslagtabel 2020? Vraag de zorgtoeslag 2020 op tijd aan. In 2020 zorgt een hoger eigen risico in de zorg en koopkrachtreparaties voor een hoger zorgvoordeel. Als je in aanmerking komt, is je inkomen tenminste niet te hoog en het is niet zo dat de inkomenstoets betekent dat je geen zorgtoeslag meer krijgt. U kunt de zorgtoeslag voor 2020 uiterlijk 1 september 2021 aanvragen. Betaaldata voor 2020 zijn ook bekend.

De zorgtoeslag gaat omhoog in 2020

Veel Gestelde Vragen

Kan ik nog zorgtoeslag van het voorgaande jaar aanvragen?Tot 1 september 2020 was het nog mogelijk om de zorgtoeslag voor 2019 aan te vragen. Misschien aarzelde u om voor 2019 in te dienen, maar uw aangifte inkomstenbelasting laat zien dat u in aanmerking komt. De opwaardering kan niet meer worden aangevraagd.Heeft Health Benefit flexibele inkomensgrenzen zoals Huurtoeslag?Er zijn geen flexibele inkomensgrenzen voor de zorgtoeslag. De inkomensgrens zorgtoeslag is een vaste en strikte grens. Boven dit inkomen heeft u geen recht op zorgtoeslag. De inkomensgrens stijgt jaarlijks met de inflatie.Op hoeveel zorgtoeslag heb ik recht?Op hoeveel zorgtoeslag u recht heeft leest u in de zorgtoeslagtabel. Deze tabel geeft een goed beeld van de hoogte van de zorgtoeslag die bij bepaalde jaarinkomens hoort.

Zorgtoeslag in 2020 t.o.v. 2019

Voor veel verdieners gaat de zorgtoeslag in 2020 omhoog, maar voor partners niet meer dan 85 euro per jaar. Dit werd bekend gemaakt op Prinsjesdag 2019. De stijging van de zorgtoeslag wordt mede verklaard door de stijging van de zorgtoeslag 2020 en het herstel van de koopkracht. Ook krijgt niet iedereen die 85 extra. Hoeveel extra je krijgt hangt af van je inkomen en of je alleenstaand bent of niet

Aanspraak op zorgtoeslag

Als u vóór 2019 zorgtoeslag wilt ontvangen, moet u met de tijd meegaan. Je hebt tot uiterlijk 1 september 2020. Er is nog wat tijd als u van de Belastingdienst uitstel van uw aangifte inkomstenbelasting 2019 heeft gekregen. Dit is ook het geval als uw toeslagpartner een saldo heeft gekregen. In beide gevallen krijgt u uitstel voor het aanvragen van een zorgtoeslag 2019 tot de datum waarop uw uitstel afloopt. De eerste uitkering van de zorgtoeslag 2020 is in december 2019.

Wat is de zorgtoeslag voor 2020?

De zorgtoeslag is een overheidssubsidie ​​om medische kosten en in het bijzonder zorgverzekeringspremies betaalbaar te maken. De Belastingdienst betaalt de zorgtoeslag. Hierbij wordt rekening gehouden met uw inkomen en het inkomen van uw toeslagpartner. Hoe hoger uw inkomen, hoe minder u krijgt. Boven een bepaald inkomen krijg je niets.

Zorgtoeslag voorwaarden 2020

De belangrijkste voorwaarden zijn:

De hoogte van de zorgtoeslag in 2020

Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen, moet u minimaal 18 jaar oud zijn, inwoner van Nederland zijn en een basisverzekering hebben. Ook als je in het buitenland woont, zijn er kansen als je een baan hebt en pensioen opbouwt. Iedereen met een verblijfsvergunning kan ook zorgtoeslag aanvragen. En deze applicatie is financieel interessant.

Hoeveel kan ik verdienen met zorgtoeslag?

U mag in 2020 niet meer dan 30.481 euro verdienen als alleenstaande en niet meer dan 38.945 euro samen met uw partner, want dan is de uitkering nihil. In 2020 worden als toeslagpartners aangemerkt:

Hoeveel hoger mag uw zorgtoeslag zijn? Tabel zorgtoeslagen 2020

Het kabinet heeft het normtarief (dat betaal je zelf aan je zorgpremie) verlaagd met 0,19% voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens. Hierdoor zal in 2020 het aantal huishoudens dat een zorgtoeslag heeft gekregen met circa 40.000 toenemen. Op welke zorgtoeslag u recht heeft, hangt sterk af van uw inkomen. De zorgtoeslag stijgt met maximaal 60 euro per jaar voor één persoon en 85 euro voor een huishouden van meerdere personen. Voor zorgtoeslag betekent dit ongeveer het volgende bedrag voor uw zorgtoeslag per maand:

Zorgtoeslagtabel 2020, hoogte zorgtoeslag voor verschillende inkomens, alleen of met toeslagpartner 2020.

Totaal inkomen per jaar tot Vrijgezel in 2020 Met een voordeelpartner in 2020
19.000 euro 104 euro 200 euro
20.000 euro 104 euro 200 euro
20.500 euro 104 euro 200 euro
21.000 euro 103 euro 200 euro
21.500 euro 102 euro 198 euro
22.000 euro € 97 192 euro
22.500 euro 91 € 187 euro
23.000 euro € 85 181 euro
23.500 euro € 80 176 euro
24.000 euro 74 euro 170 €
24.500 euro 68 € 164 euro
25.000 euro 62 € 159 €
25.500 euro €56 153 euro
26.000 euro € 51 147 euro
26.500 euro 46 € 142 euro
27.000 euro €40 136 euro
27.500 euro € 34 130 euro
28.000 euro € 28 125 €
28.500 euro €24 € 120
29.000 euro € 18 114 euro
29.500 euro €12 108 €
30.000 euro € 6 102 euro
30.500 euro 0 € 97
31.000 euro 0 91 euro
31.500 euro 0 € 85
32.000 euro 0 € 80
32.500 euro 0 €75
33.000 euro 0 € 70
33.500 euro 0 64 €
34.000 euro 0 € 58
34.500 euro 0 € 53
35.000 euro 0 47 €
35.500 euro 0 €40
36.000 euro 0 € 35
36.500 euro 0 € 28
37.000 euro 0 € 23
37.500 euro 0 € 18
38.000 euro 0 €12
38.500 euro 0 € 6
39.000 euro 0 € 0

De zorgtoeslag per persoon bedraagt ​​in 2020 maximaal circa € 1.250,- per jaar. U en uw toeslagpartner hebben samen recht op maximaal 2.400 euro per jaar. Een hoger inkomen betekent minder uitkering voor de zorg. Een meerpersoonshuishouden van circa 40.000 euro heeft in 2020 geen zorgtoeslag meer.

Hoe snel ontvang ik mijn zorgtoeslag?

Het verwerken van uw aanvraag kost natuurlijk tijd. Het duurt naar schatting 8 weken. U doet er goed aan uw aanvraag zo snel mogelijk in te dienen. Als u eenmaal in het systeem zit, hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Gegevens zorgtoeslag wijzigen

Houd er ook rekening mee dat uw persoonlijke situatie kan veranderen, waardoor uw recht op zorgtoeslag in 2019 of 2020 in de loop van de tijd ook kan veranderen. U kunt gaan scheiden of bijvoorbeeld meer of minder gaan verdienen. Het is aan te raden dit direct te melden bij de Belastingdienst, anders moet het geld later worden teruggestort. Gelukkig is er een premiebetalingsregeling waarmee u gefaseerd kunt betalen.

Zorgtoeslag en asset testing

De zorgtoeslag is onderhevig aan inkomenstoetsing. Wie meer dan 85.767 euro boven de in kolom 3 genoemde vrijstelling van inkomstenbelasting heeft, krijgt geen zorgtoeslag meer. In 2020 is deze vrijstelling € 30.846 kapitaal per persoon, dus:

Betaaldata zorgtoeslag 2020

De uitkeringsdata zorgtoeslag in 2020 zijn:

In welke maand de zorgtoeslag wordt uitbetaald Datum en maand van uitkering zorgtoeslag in 2020
januari 2020 Vrijdag 20.12.2019
februari 2020 woensdag 22 januari 2020
maart 2020 Donderdag 20.02.2020
april 2020 Vrijdag 20.03.2020
mei 2020 Maandag 20.04.2020
juni 2020 woensdag 20.05.2020
juli 2020 maandag 22 juni 2020
augustus 2020 Maandag 20.07.2020
september 2020 donderdag 20 augustus 2020
oktober 2020 Maandag 21.09.2020
november 2020 Donderdag 22 oktober 2020
december 2020 Vrijdag 20.11.2020
januari 2020 vrijdag 18 december 2020

Definitieve zorgtoeslag in 2020 en betaaldata

Vraag zorgtoeslag aan, want misschien is het ook voor u de moeite waard.

Lees verder