Zorgtoeslag 2019, hoeveel is het en hoe werkt het?

Als u een laag inkomen heeft, kunt u in 2019 mogelijk aanspraak maken op zorgtoeslag. Het is een overheidssubsidie ​​om de zorgpremie te betalen. Om in 2019 zorgtoeslag te ontvangen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet u minimaal 18 jaar oud zijn, Nederlander zijn, een basisverzekering hebben en mogen uw inkomen en vermogen niet te hoog zijn. De maximale zorgtoeslag die u in 2019 kunt krijgen is 99 euro per maand voor mensen met een inkomen tot 20.500 euro. De uitkering wordt niet automatisch toegekend, maar moet u zelf aanvragen.

Zorgtoeslag 2018

Wat is zorgtoeslag?

Wie houdt?
gezondheidszorg voordelen
recht in? Zorgtoeslag is een belastingvoordeel waar mensen met een laag of middelbaar inkomen aanspraak op kunnen maken. Zij kunnen dit voordeel gebruiken om hun verplichte zorgverzekeringspremie te betalen. Voor sommige mensen is het een leuke bijkomstigheid, voor anderen is het pure noodzaak als ze hun rekeningen aan hun zorgverzekeraar willen kunnen betalen.

Juist omdat iedere Nederlander premie moet betalen voor het basispakket van de zorgverzekering, heeft de overheid natuurlijk ook de plicht ervoor te zorgen dat ook mensen met een laag inkomen aan deze uitkering kunnen voldoen, zodat dit niet leidt tot extreme armoede. het legt te veel druk op het gezinsbudget als geheel. De zorgtoeslag is er dus alleen voor mensen met een inkomen onder het jaarmaximum. In 2019 is dit maximumbedrag € 29.500 voor alleenstaanden en € 37.500 voor fiscale partners.

De zorgtoeslag dekt niet de volledige zorgpremie

Als u ervoor kiest om naast het basispakket geen aanvullende verzekering of tandartsverzekering af te sluiten en het eigen risico verhoogt tot boven het wettelijk minimum van € 385,-, betaalt u uiteindelijk niet veel aan de maandpremie. In de meeste gevallen dekt de zorgtoeslag echter niet de gehele zorgpremie. De zorgtoeslag wordt altijd rond de derde week van de maand overgemaakt, zodat de zorgpremie op tijd wordt geïnd. Op de website van de Belastingdienst vindt u een overzicht van de betaaldata waarnaar de zorgtoeslag wordt overgemaakt. Het verschijnt na 1 of 2 dagen op je bankrekening, afhankelijk van welke bank je gebruikt.

Zelf solliciteren

U moet de zorgtoeslag zelf aanvragen via de website van de Belastingdienst. Het wordt dus niet automatisch overgedragen wanneer u aan de vereisten voldoet. Voor het aanvragen van zorgtoeslag heeft u een DigiD nodig. Je kunt het gratis claimen en dan moet je het zelf activeren voordat je het kunt gebruiken.

Wie heeft er recht op zorgtoeslag in 2019?

Om in 2019 in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moet u aan vijf basisvoorwaarden voldoen, namelijk:

  1. Je bent minimaal 18 jaar op het moment van aanmelding
  2. U heeft de Nederlandse nationaliteit of een Nederlandse verblijfsvergunning
  3. U heeft een basisverzekering volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  4. Uw totale inkomen is niet hoger dan 29.500 euro per jaar. Als u een partner heeft, geldt het totale maximale inkomen van € 37.500 per jaar
  5. Uw eigen vermogen is niet hoger dan € 113.415 (€ 143.415 bij compensatiepartner)

Hoeveel zorgtoeslag krijg ik in 2019?

De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van het inkomen van u en uw partner. In 2019 verwijst a naar alleenstaanden
maximale zorgtoeslag
vanaf € 99,- per maand (€ 192 met een toeslagpartner) voor mensen met een minimumloon. Dit geldt voor mensen die niet meer dan 19.000 euro per jaar verdienen. Voor mensen die meer verdienen dan het minimumloon, neemt de hoogte van de zorgtoeslag geleidelijk af. Hier is geen eenvoudig uit te leggen formule voor. Het maximale inkomen waarmee u in 2019 nog zorgtoeslag kunt ontvangen is € 29.500 voor alleenstaanden en € 37.500 voor toeslagpartners.

Als u precies wilt weten hoeveel zorgtoeslag u krijgt, kijk dan op de website van de belastingdienst, vooral de website
Voordelen van de belastingdienst
. Daar vindt u ook meer informatie over andere soorten uitkeringen waar u ook met een laag inkomen recht op kunt hebben.

Zorgtoeslag in 2019, wijziging ten opzichte van 2018

Voor mensen met een laag inkomen is het altijd spannend om te zien wat er volgend jaar gebeurt met de zorgtoeslag. Doordat de zorgpremie voor de meeste verzekeraars in 2019 is gestegen, is ook de zorgtoeslag licht gestegen. Het maximale bedrag is verhoogd van € 94 naar € 99 per maand.

Lees verder