Zonnepanelen: rasterdiagram en postcoderoosdiagram

Een grootschalige energietransitie lijkt nu noodzakelijk, zonnepanelen, zonne-energie en windenergie kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Investeren in zonnepanelen is financieel aantrekkelijk, op uw eigen dak of dat van iemand anders. De overheid maakt zonnepanelen aantrekkelijk met een netregeling en een postcoderoosregeling. Met de compensatieregeling die in 2023 afloopt, zijn investeringen in zonne-energie in 2019 en 2020 tot en met 2022 aantrekkelijker dan ooit. Hoe werkt de verrekeningsregeling en wat is de postcoderoosregeling precies?

De slimme overstap naar zonne-energie

Zonnepanelen zijn winstgevend

Velen zullen er nu van overtuigd zijn dat de productie en het gebruik van energie anders moet worden aangepakt om het klimaat te beschermen en onze wereld leefbaar te houden. Maar dat iedereen op dit gebied makkelijk zijn steentje kan bijdragen en dat het plaatsen van zonnepanelen geen grote drempel hoeft te zijn, is vaak veel minder bekend. Sterker nog, het rendement op zonnepanelen kan flink oplopen, of je nu zonnepanelen op je dak hebt laten zetten of rondrijdt en investeert in de zonnepanelen van iemand anders. Hiervoor zijn voornamelijk twee regelingen verantwoordelijk: de verrekeningsregeling en de postcoderoosregeling. Ook kunt u geld verdienen met windenergie via het postcodeschema.

Wat is het zonnestelsel?

Heeft u zonnepanelen op uw dak, dan kunt u gebruik maken van het net. Dit betekent dat u de elektriciteit die u opwekt met uw eigen zonnepanelen op het dak, maar niet verbruikt, rechtstreeks aan uw energieleverancier verkoopt en tegen dezelfde prijs die u zou moeten betalen als u uw elektriciteit van het nutsbedrijf zou krijgen. Houd er rekening mee dat de volledige prijs inclusief energiebelasting en alle andere kosten is. Daarentegen zijn zonnepanelen in 2018 en 2019 een stuk goedkoper dan een paar jaar geleden, waardoor het investeringsrendement in zonnepanelen in 2018 en 2019 hoger is dan ooit. Ook het kabinet Rutte 3 is zich hiervan bewust en wil de netregeling aanpassen om te verminderen. In het akkoord van Vertrouwen voor de Toekomst van de coalitie staat immers: “De Regeling Duurzame Elektriciteitscompensatie wordt in 2024 (verhoogd vanaf 2020) omgezet in een nieuwe regeling. De kosten van zonne-energie zullen naar verwachting dalen en er kan meer duurzaamheidswinst worden behaald. Met dezelfde middelen gemaakt.” Dus, wachtend om te investeren in zonnepanelen tot 2023, moet de belegger geld betalen.

Postcode Rose Scheme

Maar je hoeft geen zonnepanelen op je dak te leggen, je kunt ook geld verdienen met andermans zonnepanelen. Dit proces wordt uitgevoerd in het kader van de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel bekend als de Regeling Postcode Rozen. De Postcode Rozenregeling voorziet in 15 jaar vrijstelling van energiebelasting voor zonne- of windenergie geproduceerd door deelnemers aan een duurzaam energieproject. Het project moet eerst worden goedgekeurd door de Belastingdienst. Als u in zo’n project investeert, krijgt u jaarlijks een energiebelastingvermindering die u op uw woning moet betalen naar rato van het aantal zonnepanelen dat u bezit. Kortom; er wordt gekeken naar de totale hoeveelheid productie en levering aan het net en uw aandeel in die productie wordt omgezet in een jaarlijkse teruggaaf van energiebelasting. U ontvangt jaarlijks een opgave van de projectcoöperatie waarin staat hoeveel van de geproduceerde elektriciteit aan uw bijdrage en deelname kan worden toegerekend. U gaat dan naar uw energiemaatschappij en zij regelen de belastingteruggave op uw jaarnota. De teruggaaf bedraagt ​​maximaal 10.000 kWh en de teruggave kan niet meer zijn dan wat u normaal gesproken aan energiebelasting zou betalen. De coöperatie verkoopt de geproduceerde elektriciteit ook aan het net en jij deelt ook in die opbrengst (minus de gemaakte kosten).

Wat is een postcoderoos?

De provincie of het district waarin u woont heeft een postcode. Uw gebied of gebieden grenzen aan andere gebieden met andere postcodes. Zolang deze postcodes naast elkaar liggen, kunnen investeringen in zonnepanelen of windenergie in de buurt meedoen aan de postcoderegeling. In steden kan het aantal aangrenzende postcodes groot zijn, wat ook de mogelijkheid vergroot om duurzaam in zonne-energie te investeren. Investeren in windenergie kan wat lastiger zijn omdat windturbines vaak in landelijke gebieden staan.

Tot slot zijn zonne- en windenergie ook financieel aantrekkelijk

Zo kan iedereen in 2019 en 2020 gebruikmaken van financieel aantrekkelijke regelingen voor energieopwekking. De subsidieregeling zou oorspronkelijk in 2019 aflopen, maar het kabinet Rutte 3 heeft deze verder uitgesteld. De verrekeningsprocedure loopt tot 2022. Heeft u geen eigen dak of huurt u er een, dan kunt u wellicht investeren in rozenprojecten voor uw postcode. Fiscaal goedgekeurde projecten in het roze van de postcode garanderen vijftien jaar lang aanzienlijke belastingteruggave en belastingvoordelen, terwijl de geproduceerde elektriciteit ook geld oplevert. Maak hier dus gebruik van en ontdek welke projecten er momenteel voor u lopen en of uw dak geschikt is.

Lees verder