Zakelijke financiering online aanvragen

Door online financiering aan te vragen krijgt u snel duidelijkheid of uw plannen haalbaar zijn. Online solliciteren vereist een goede voorbereiding en je moet meerdere documenten uploaden. Als deze gegevens over de bank volledig zijn, beoordeelt zij de aanvraag en deelt u de beslissing binnen twee weken na indiening mee.

Wijzer

Waarom online financiering aanvragen?

Het traditionele aanvraagproces kent een lange doorlooptijd, wat tegenwoordig niet meer past. Wanneer u online financiering aanvraagt, komt u er snel achter of uw financieringsplannen mogelijk zijn. Ook bent u niet meer afhankelijk van de werktijden van de bank en kunt u dit zelf bepalen door een aanvraag in te dienen bij de bank. Ter voorbereiding bieden banken een tool aan om in een paar stappen een idee te krijgen of uw plannen financieel haalbaar zijn.

Welke financieringsproducten zijn er?

De keuze hangt af van de investeringsbehoefte. Om lange doorlooptijden en hoge kosten te voorkomen is het aanbod beperkter dan bij de normale vraag. De volgende producten zijn mogelijk:

De looptijd van de lening wordt aangepast aan de economische levensduur van het gefinancierde object. Zo hoeft u bij afschrijving van het bedrijfsmiddel nog steeds geen maandelijkse rente en aflossing te betalen. Banken vragen om onderpand voor financiering, dat u kunt terugbetalen als u de financieringskosten niet meer kunt betalen.

Welke effecten kunnen hiervoor worden uitgegeven?

Als er niet voldoende zekerheden kunnen worden geboden, kan de overheid soms een garantie afgeven.

Welke informatie is nodig voor een financieringsaanvraag?

Een goede voorbereiding is essentieel voor een succesvolle financieringsaanvraag. U moet kunnen aangeven waarvoor u de financiering nodig heeft en wat de financiële gevolgen van uw investering zijn. Afhankelijk van de keuze van de bank vindt er direct een evaluatie plaats of vindt er eerst een financieringsgesprek plaats. Uw bedrijf moet ingeschreven staan ​​bij de Kamer van Koophandel en de bank voert een toetsing uit bij Bureau Krediet Registratie.

U vult uw financieringsbehoeften en andere noodzakelijke informatie online in. Vervolgens moet u de volgende gegevens uploaden:

U kunt SBR (Standard Business Reports) gratis gebruiken om uw financiële gegevens en kredietrapporten efficiënt te presenteren. U moet dan een account aanmaken op “sbrdirect.nl” en uw bedrijf moet gedurende twee aaneengesloten boekjaren voldoen aan twee van de drie onderstaande voorwaarden.

Hoe de bank uw financieringsaanvraag beoordeelt

Bij de beoordeling van uw aanvraag beoordeelt de bank of uw onderneming nu en in de toekomst aan haar algemene verplichtingen kan voldoen. De bank controleert de kwaliteit en juistheid van de geüploade documenten. Er wordt een mening gevormd over uw bedrijf en u als ondernemer. De financiële prestaties van uw bedrijf worden getoetst aan de hand van de verstrekte cijfers en prognoses. Dit geldt ook voor uw privé-opnames die hier worden behandeld.

Het compromis omvat ook een marktanalyse en onderzoek van het concurrentievermogen van uw bedrijf in de industrie en de regio. De belangrijkste problemen en risico’s in uw bedrijf worden beoordeeld. Ook wordt bepaald of de te verstrekken zekerheden de bank voldoende comfort bieden. Op basis hiervan neemt de bank een besluit.

Hoe werkt het financieringsproces en wat zijn de doorlooptijden?

U ontvangt van uw bank een ontvangstbevestiging, eventueel met de belofte dat wij binnen enkele dagen contact met u opnemen om een ​​afspraak te maken. Als de bank u wil spreken, nodigen zij u kort na het indienen van de online aanvraag uit. Tijdens dit gesprek wordt u onder meer gevraagd uw plannen toe te lichten. Dan krijgt u binnen twee weken na het indienen van de aanvraag duidelijkheid en bij een positieve beslissing worden de benodigde documenten getekend en wordt de financiering afgeschreven.€