WW voor de tweede keer: duur en hoogte van de uitkering

Stel dat u een bepaalde tijd een WW-uitkering heeft gekregen omdat u werkloos bent geworden. In de tussentijd heb je weer een tijdje gewerkt, maar nu ben je weer werkloos. Kunt u opnieuw een WW-uitkering aanvragen? En wat heeft dat te maken met het aantal maanden dat u over deze tweede uitkeringsperiode verschuldigd bent? Er zijn ongeveer vier verschillende situaties denkbaar, die elk hun eigen implicaties hebben voor uw persoonlijke situatie.

Tweede Wereldoorlog voor de tweede keer

Werkloosheidsuitkering

Als u werkloos wordt en aan een aantal voorwaarden voldoet, heeft u recht op een WW-uitkering van het UWV. De duur van deze uitkering is minimaal drie maanden en maximaal 24 maanden, afhankelijk van de lengte van uw arbeidsverleden. De hoogte van de uitkering wordt bepaald door de hoogte van uw laatste salaris van het afgelopen jaar. Vindt u een nieuwe baan voordat uw WW-uitkering afloopt, dan stopt uw ​​uitkering. U kunt mogelijk extra uitkeringen krijgen als u minder gaat verdienen bij uw nieuwe baan of als u minder uren kunt werken. Maar wat gebeurt er als u vervolgens weer werkloos wordt? En wat als je al je WW-aanspraken hebt opgebruikt, weer gaat werken en voor de tweede keer werkloos wordt?

Situatie 1: Nieuwe baan tijdens WW, na 26 weken weer werkloos

Vindt u een nieuwe baan terwijl u een WW-uitkering ontvangt, dan stopt uw ​​WW-uitkering uiteraard. Daarna krijg je weer een normaal salaris (het is mogelijk om dit aan te vullen met een bonus, omdat het salaris moest worden overgemaakt). Als u binnen de eerste zes maanden van dit nieuwe dienstverband (buiten uw schuld) opnieuw werkloos wordt, gaat uw WW-uitkering weer in. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je de proeftijd niet hebt gehaald of het een tijdelijke baan was. Stel dat je 22 maanden recht hebt op een WW-uitkering en na acht maanden weer aan het werk gaat en binnen zes maanden weer werkloos wordt, dan heb je recht op 14 maanden WW. Houd er rekening mee dat u nog aan andere voorwaarden moet voldoen om een ​​WW-uitkering aan te vragen.

Situatie 2: Nieuwe baan tijdens WW, na meer dan 26 weken weer werkloos

Heb je een aantal maanden een WW-uitkering gehad, daarna weer aan het werk en na meer dan 26 weken onafgebroken werken weer werkloos, dan heb je een nieuwe WW-uitkering aangemaakt. Op dit moment wordt uw oude uitkering niet hersteld, maar wordt gekeken naar de lengte van uw werkverleden. Stel dat je aanvankelijk 22 maanden recht had op een uitkering en je hebt er acht van gebruikt, dan begint de tweede keer weer de periode van 22 (of misschien 23) maanden waarin je aanspraak kunt maken op een uitkering als je met de ander uitgaat. conditie. Uw tweede uitkering wordt opnieuw beoordeeld en kan dus hoger of lager zijn dan de eerste, afhankelijk van het loon dat u tijdens uw laatste baan verdiende.

Situatie 3: WW-rechten op, weer aan het werk en binnen 26 weken weer werkloos

In deze situatie kunt u geen tweede keer een WW-uitkering aanvragen. U voldoet namelijk niet aan de minimumeis van “26 van de 36”, wat betekent dat u in de afgelopen 36 weken minimaal 26 heeft gewerkt. In deze situatie heeft u mogelijk recht op een bijstandsuitkering.

Situatie 4: WW-aanspraken op, weer aan het werk en na meer dan 26 weken weer werkloos

Deze situatie is eigenlijk hetzelfde als 2. Omdat je nu minimaal 26 aaneengesloten weken hebt gewerkt, heb je een nieuwe WW-uitkering gecreëerd. Dit geeft recht op een uitkering voor minimaal drie maanden. Als je echter al veel werkervaring hebt, ben je een heel jaar werkloos geweest, daarna een half jaar gewerkt en daarna nog een jaar uitkering van het UWV. De hoogte van uw tweede uitkering wordt bepaald op basis van uw verdiensten over de afgelopen twaalf maanden.

Lees verder