WW-uitkering – inkomensdaling is aanzienlijk

Werknemers met een WW-uitkering krijgen te maken met een financiële en emotionele klap. Om een ​​nieuwe baan te vinden, moet je veel teleurstellingen doorstaan ​​en zal er financieel veel veranderen.

De impact van baanverlies is vaak groter dan verwacht. Dit geldt zeker voor werknemers die van de ene op de andere dag worden ontslagen. Het is emotioneel moeilijk te accepteren dat uw inzet niet langer nodig is. De stap van druk werk naar volledige vrijheid in hoe je je tijd doorbrengt is ook een grote overgang. In het begin voel je je misschien nutteloos. Noodzakelijke frustraties moeten ook worden opgelost in het aanvraagproces. Op elke vacature komen vaak tientallen reacties. De kans is groot dat de werkgever een betere kandidaat voor de functie vindt.

Daling van het inkomen

De duur van een WW-uitkering is afhankelijk van de duur van uw werkperiode. Iemand met langere werkervaring zal ook voor langere tijd een WW-uitkering ontvangen. De eerste twee maanden ontvang je 75 procent van je laatst verdiende salaris. In de resterende periode daalt de uitkering tot 70 procent van het laatst verdiende salaris. In geld uitgedrukt is dat een groot verschil in inkomen. Het bedrag waarvoor de WW-uitkering wordt toegekend, is beperkt tot het maximum dagloon. Verdiensten die deze toeslag per dag overschrijden, worden niet uitbetaald. Per 1 januari 2012 is het maximum dagloon: € 191,82.

Voor werknemers met een hoog inkomen kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn

Werknemers met een relatief laag inkomen zullen het verschil tussen hun inkomen en de hoogte van de WW-uitkering vrij gemakkelijk kunnen opvangen. Dit geldt niet voor werknemers die een goede baan hadden met een hoog inkomen. In geld uitgedrukt dalen ze nog verder. Dit geldt met name voor werknemers met een inkomen boven de salarisgrens. De daling van hun inkomen is niet beperkt tot 30 procent. Ook zullen zij hun bestedingspatroon moeten aanpassen aan het nieuwe inkomen. Het klinkt eenvoudig, maar de kosten van bijvoorbeeld een hypotheek zijn niet aan te passen.

Ik kan geen baan vinden met een vergelijkbaar salaris

Werknemers die werkloos worden na lange tijd bij hun vorige werkgever te hebben gewerkt, lopen ook vaak tegen het probleem aan dat zij geen baan kunnen vinden met een salaris dat vergelijkbaar is met wat zij bij hun vorige werkgever verdienden. Met andere woorden, ze gaan een andere afwijzing vinden van eerder verdiend loon. Tijdens het eerste jaar van de WW-uitkering heeft de uitkeringsgerechtigde de mogelijkheid om een ​​baan te zoeken met hetzelfde inkomensniveau. Na een jaar moet alles geaccepteerd worden.

Naast de financiële gevolgen is baanverlies ook een verwerkingsproces

Werkloos zijn is financieel niet prettig, maar ook emotioneel. In het begin is het een slecht gevoel dat je je inkomen niet veilig kunt stellen. Daarnaast het besef dat werkgevers je in veel gevallen niet willen. Dit zal vooral gelden voor oudere werknemers. Aan de andere kant moet je ook genieten van de vrijheid. Je zult veel tijd moeten besteden aan solliciteren, maar je moet ook proberen om vrede te hebben met de huidige situatie. Eindelijk komt er een nieuwe baan.€