WW-toeslag, bedrag en duur

Op dit moment krijgen ontslagen werknemers nog maximaal 38 maanden WW, maar zoals in de kabinetsplannen van Rutte 2 in oktober 2012 werd aangegeven, wordt niet alleen deze periode verkort naar 24 maanden, maar ook de WW-uitkering. Ook in het tweede jaar van werkloosheid is de uitkering veel lager.

De duur van de WW vanaf juli 2014 is slechts 2 jaar

Hoewel de maximale duur van de WW nu nog 38 maanden is, kan een ontslagen werknemer vanaf 1 juli 2014 maximaal 24 maanden WW-uitkering aanvragen:

De aanvullende uitkering is daardoor in het tweede jaar van werkloosheid beduidend lager. Dit is te lezen in het regeerakkoord dat het kabinet Rutte 2 op 29 oktober 2012 heeft ingediend.

Ambtenaren hebben momenteel andere (gunstigere) werkloosheidsrechten vanwege hun bijzonder rechtspositieregime. Wel wil de overheid in de toekomst alle werknemers gelijk maken. Misschien is het daarom goed om de WW-rechten nog eens (nog) op een rijtje te zetten.

Wanneer krijgt u een WW-uitkering?

Werknemers hebben recht op een WW-uitkering als zij daarvoor verzekerd waren. Dit geldt meestal voor mensen die werken tot 65 jaar:

Hoe lang krijgt u een WW-uitkering?

Iedereen die zijn baan verliest, kan aanspraak maken op een WW-uitkering van minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. De exacte tijdsduur hangt af van het arbeidsverleden van de persoon.

Daarom ontvangen werklozen in principe slechts voor een zeer korte tijd een werkloosheidsuitkering, behalve degenen die jarenlang loyaal hebben gewerkt. Men kan dus spreken van een uiterst rechtvaardige orde die eigenlijk geen enkele kritiek verdient.

Hoe hoog is een werkloosheidsuitkering?

Tijdens de eerste 2 maanden van werkloosheid ontvangt u 75 procent van uw laatste salaris. Daarna wordt de uitkering teruggebracht tot 70 procent.

Overigens kan het voordeel soms tegenvallen omdat het maximaal is. De maximale WW-uitkering wordt bereikt als het jaarsalaris 47.802,15 euro bedraagt. Wie een hoger salaris ontvangt, krijgt niet meer dan het maximumbedrag van € 33.900. Vooral werknemers die tweemaal het gemiddelde verdienen, moeten een grote stap terug doen!

De bedragen aan toeslagen in WW zijn niet overdreven groot en absoluut gerechtvaardigd. Op niet al te lange termijn moet er echter rekening mee worden gehouden dat de WW-uitkeringen aanzienlijk lager kunnen zijn. Overigens houden werkloosheidsuitkeringen geen rekening met andere bronnen van inkomsten of vermogen.€