WOZ-waarde bepaalt meerdere belastingen?

De WOZ-waarde is de waarde van de woning die de gemeente in gebruik heeft. In de WOZ-wet staat dat de gemeente jaarlijks de waarde van onroerend goed in de gemeente moet bepalen.

De WOZ-waarde is de economische waarde van de woning. Deze waarde is te vergelijken met de verkoopwaarde, maar door verschillende factoren verschillen deze waarden vaak van elkaar. Op basis van deze waarde wordt de berekening van de onroerende voorheffing bepaald. Op deze waarde gaan waterschappen ook heffen. Waardering is vaak een punt van discussie tussen bewoners en gemeente. Inwoners van de gemeente hebben de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen als ze het niet eens zijn met de hoogte van de waarde.

Verschil tussen verkoopwaarde en WOZ-waarde

De WOZ-waarde van 1 januari van het voorgaande jaar is bepalend voor de belastingheffing van het betreffende belastingjaar. Daarom wordt in aanslagjaar 2011 rekening gehouden met de waarde per 1 januari 2010. Als de huizenprijzen in deze periode zijn gedaald, moet de belasting alsnog worden betaald over de hoogste waarde van het voorgaande jaar. Daarentegen wordt de waardestijging niet direct meegerekend bij de bepaling van de belastingen.

De waarde van WOZ is omhooggeschoten

De waarde van de WOZ kan aanzienlijk afwijken van de waarde een jaar eerder. Dit kan betekenen dat er een verkeerde diagnose is gesteld, maar in veel gevallen is de toename ergens op gebaseerd. Dit kan zijn veroorzaakt door een onderschatting van de vorige WOZ-waarde, maar het kan ook zijn dat de waarde van uw woning in een jaar tijd fors is gestegen.

Vraag meer informatie over de beoordeling aan

U heeft de mogelijkheid om een ​​taxatierapport op te vragen bij uw gemeente. Het bevat verschillende kenmerken waarop de evaluatie is gebaseerd. Hierin vindt u ook de WOZ-waarde van vergelijkbare objecten in de gemeente en de kadastrale gegevens van uw woning. Op basis van dit rapport kunt u de waarde indicatief controleren.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de waarde van WOZ?

U kunt binnen zes weken na de datum bezwaar maken. Dit kan op basis van een bezwaarschrift, waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde. U kunt deze ter attentie van de belastingambtenaar naar uw gemeente sturen. In het geval dat het waardebedrag inderdaad onjuist is vastgesteld, wordt dit gewijzigd. Het waardeverschil moet een bepaalde grens overschrijden. Je kunt je een minimaal verschil van 5 procent voorstellen tussen de oude en de nieuwe waarde. Voor duurdere woningen (boven de 200.000 euro) kan het minimumpercentage lager zijn.

Welke belastingen worden bepaald door de WOZ-waarde?

Volgens gemeentelijke gegevens heeft de waarde van uw woning invloed op de hoogte van de volgende belastingen:

Dalende huizenprijzen, dalende waarde WOZ?

Als de huizenprijzen dalen, heeft dit ook gevolgen voor het waardeniveau van de WOZ, maar de daling moet nog wel in de waardering worden verwerkt. Als de waarde daalt, kan de waarde niet worden gereset. Het vindt elk jaar plaats op 1 januari.€