WOZ & let ook op gemeentelijke aanmaningskosten

De nieuwe WOZ-waarde is (bijna) bekend. Hiermee kent u ook de berekeningen van onroerend goed, onroerende voorheffing en andere gemeentelijke belastingen. Alsof dat nog niet genoeg is, stuurt de gemeente als kippen een bijtelling als je een dag te laat bent. Want het moment van betaling wordt gezien als het moment van ontvangst bij de Belastingdienst, niet het moment waarop u het geld heeft overgemaakt. Let daar op. Wat is de waarde van uw woning, vindt u de WOZ-waarde een goede weergave? U kunt altijd bezwaar maken.

Gemeentelijke belastingen

In het voorjaar vallen aanslagen met gemeentelijke belastingen weer op de bus. Vastgoedtaxatie, verontreinigingsbelasting en rioolheffing. Je moet op twee dingen letten:

Zes weken object

De gemeente geeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen de tenlastelegging. Houd hier rekening mee, want een dag te laat is gewoon een verloren jaar. Er kunnen echter veel redenen zijn om bezwaar te maken. De waarde kan worden overschat. Dat is niet zo vreemd, want de gemeente verdient er vaak goed aan, terwijl de taxateurs er nauwelijks aan verdienen en daarom de toetsing zo snel mogelijk willen afronden.

Geen bezwaar tegen besluit WOZ

Beide aspecten zijn duidelijk niet bevorderlijk voor een zorgvuldige evaluatie. Is er veel veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar, of zijn de referentiewoningen absoluut niet vergelijkbaar met uw woning, dan is bezwaar maken relatief eenvoudig. Dus waarom niet doen. Lees het gemeentelijke beoordelingsrapport goed door. De waarde van de WOZ komt namelijk tot uiting in alle andere belastingen, zoals het eigenwoningforfait bij de aangifte inkomstenbelasting en de waterschapsheffing. Daarnaast bestaat de indruk dat een algemene prijsstijging van naburige huizen zal worden opgeteld bij de eerdere taxatie van uw eigendom. Als gevolg hiervan zal een te hoge rating van het voorgaande jaar een blijvend effect hebben op de ratings van de komende jaren.

Herinneringskosten WOZ

Het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen kent twee geldigheidstermijnen. U moet voor de eerste vervaldatum minimaal de helft van het totale aanslagbedrag betalen. Doet u dat niet, bijvoorbeeld omdat u denkt dat u in de tweede termijn alles in één keer betaalt, dan staat de gemeente klaar om u een aanmaning te sturen met de aanmaningskosten. Daarom zou de gemeentelijke belastingdienst in de eerste termijn minimaal de helft moeten ontvangen en dus ongeveer een dag eerder overgemaakt moeten worden. Het bedrag, inclusief de kosten van de aanmaning, moet binnen 10 dagen na datum door de Belastingdienst zijn ontvangen. Anders volgen nog hogere kosten. Iedereen die bezwaar heeft gemaakt, moet ervoor zorgen dat ten minste de helft van het onbetwiste bedrag wordt overgemaakt. Anders volgen aanmaningskosten en eventueel invorderingsrente. Wees dus alert.

De waarde van WOZ

Nu de vastgoedwaarderingen in meerdere gemeenten elk jaar snel stijgen, lijken meerdere gemeenten de OZB te gebruiken als bijverdienste (wat mag, maar niet prettig voor huiseigenaren). De WOZ-waarde van de woning voor duurdere woningen is sterk van invloed op de door de eigenaar gehanteerde woningafkoopsom, voorheen de huurwaardeafkoopsom. Het is dus verstandig om jaarlijks goed na te denken of u de taxatie van uw woning door de gemeente redelijk vindt of dat u bezwaar wilt maken.

Slot

Tegen de geschatte waarde van WOZ ingaan loont meer dan ooit, en het is nu nog makkelijker geworden. Eerder oordeelde de Hoge Raad dat de bezwaardrempel moet worden opgeheven. U kon in eerste instantie alleen bezwaar maken als uw berekende waarde beduidend lager was dan de schatting van de gemeente. Gemeenten mogen de drempel niet meer gebruiken. Als u een aanslag onroerend goed krijgt, maken de WOZ en OZB bezwaar als u het niet eens bent met de berekende waarde en dit nadelig voor u is.

Lees verder