Wordt het eigen vermogen belast na verkoop van de woning?

Op het moment dat u uw woning tegen overwaarde verkoopt, verandert er fiscaal iets. De waarde van uw woning wordt verplaatst van de eerste kolom naar de derde kolom van ons belastingstelsel.

Naast huisvesting voor het gezin is de woning ook een vorm van sparen. In de 15 jaar voor 2009 zijn de huizenprijzen snel gestegen. Dat veranderde in 2009, maar historisch gezien is investeren in uw woning een goede investering geweest. U kunt er echter niet op rekenen dat de waarde van uw woning stijgt.

Terugbetaling creëert meerwaarde

Overwaarde ontstaat doordat de woning meer waard wordt of door de hypotheek af te lossen. Een combinatie van beide is de beste manier om een ​​reserve in uw huis te creëren. De meeste hypotheken zijn er echter op gericht om de aflossing zo veel mogelijk te verschuiven over de looptijd van de hypotheek. Dit heeft als voordeel dat u optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheid om betaalde hypotheekrente af te trekken.

Eigen vermogen gerealiseerd door de verkoop van het huis

Verkoopt u uw woning voor meer dan de woninghypotheek, dan realiseert u de waarde van het eigen vermogen. Dit bedrag is vrij te besteden, tenzij u van plan bent uw huis terug te kopen. Dan moet u het eigen vermogen herinvesteren in de woning die u koopt. Is het niet zo? Dan is een deel van de betaalde hypotheekrente over de nieuwe woning niet aftrekbaar. Dit betreft een bedrag gelijk aan het eerder gerealiseerde eigen vermogen.

Zet geen eigen vermogen in uw huis

Veel ouderen kiezen ervoor om hun huis te verkopen en vervolgens een appartement te huren. Dit heeft als voordeel dat de overwaarde vrij te gebruiken is en ze ook hoeven te rekenen op minder huurkosten voor het onderhoud van de woning. Het vrijgestelde bedrag van overwaarde kan worden gebruikt als pensioenaanvulling.

Hoe wordt de meerwaarde belast na de verkoop?

De overwaarde hoeft niet met de Belastingdienst te worden verrekend. Fiscaal is er echter iets met het geld aan de hand. Deze wordt toegevoegd aan het vermogen van de voormalige huiseigenaren. Het geld wordt belast als vermogen in de derde kolom van ons belastingstelsel.

Wat is het tarief van de vermogensbelasting?

De hoogte van de belasting op overwaarde in de derde kolom is afhankelijk van het vermogen, maar ook van de gezinssamenstelling en de leeftijd en het inkomen van de belastingplichtige. Er is voorzien in een vrijstelling van 20.785 euro (2011) per belastingplichtige. Over het meerdere moet belasting worden betaald. Voor 65-plussers kan een grotere vrijstelling gelden. Dit is mede afhankelijk van het inkomen van de belastingplichtige.

Boven de vrijstelling moet 30 procent van het veronderstelde rendement van 4 procent worden betaald. Dit komt neer op een belasting van 1,2 procent op vermogen boven de vrijstelling. Bepaalde activa kunnen ook door de belastingdienst als activa worden beschouwd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een tweede woning en kunst die u als belegging bezit.€