Worden de zelfstandigen de armen van de toekomst?

Een zzp’er kan immers niet deelnemen aan een normale pensioenregeling. En de AOW-uitkering alleen is natuurlijk veel te weinig! Leidt het tot een slechte toekomst? Is zelfstandig ondernemer zelfstandig ondernemer zonder pensioen?

Wat kunt u zelf doen met belastingvoordeel?

Traditionele oplossingen zijn beleids- of boekhoudkundige reserves. Bij
(Btw) Leeftijdsreserve
een deel van de winst kan worden afgetrokken en gereserveerd voor later. Dit levert belastinguitstel op, maar geen aanpassing. Want later moet de belasting nog in kolom 1 worden betaald. Het geld blijft dan in het bedrijf en is dus beschikbaar voor investeringen.

lijfrentepolis

Bij een lijfrentepolis wordt geld uit het bedrijf gehaald en bij de verzekeraar gestort. Dit kan op basis van een eenmalige aanschafprijs. Gebeurt dit vaker, dan heeft u meerdere koopsompolissen. Of u kunt de premie maandelijks of jaarlijks structureel betalen. Verzekeraars beloven dan een bepaald rendement en een deel van de winst. Of ze beleggen de premie van de klant (enkele prijs) in beleggingsfondsen. De afgelopen jaren is echter gebleken dat de beleggingsresultaten tegenvallen en de door verzekeraars ingehouden kosten onverwacht hoog uitvallen. Hier komt de term woekerbeleid om de hoek kijken.

De Belastingdienst heeft herhaaldelijk de regels voor belastingaftrek gewijzigd, waardoor de polissen regelmatig moesten worden aangepast. Het basisprincipe blijft echter:
vertraging
van belasting in kolom 1. Als
verschil
er is een fiscaal voordeel tussen de belastingrente tijdens de werkperiode en de periode daarna. De meerderheid van de bevolking betaalt vóór de AOW-leeftijd 40 of 52% inkomstenbelasting in kolom 1 en pas na de AOW-leeftijd 18 of 22%.

bank lijfrente

vooral
moderne oplossing
is een banklijfrente. Het is een geblokkeerde lijfrente-bankrekening. Dus bij de bank, niet bij de verzekeraar. De aanbetaling is flexibel omdat u zelf bepaalt wanneer en hoeveel u spaart. Tot aan de fiscale limiet in termen van jaarlijkse marge. Dan geniet u van het belastingvoordeel in box 1: meestal 52 of 40%.

Gedurende de looptijd wordt het saldo niet belast in kolom 3. De kosten worden later belast in kolom 1, maar vaak tegen een lager percentage: meestal 18 of 22%. Het is dus een besparing of een investering
belastingverlaging
.

Sparen met belastingvoordeel

Er zijn geen (verborgen) kosten als je ervoor kiest om te sparen. De rentebetaling kan variabel zijn of voor meerdere jaren vast (deposito). Bovendien, voor zo’n spaarrekening,
depositogarantiestelsel
, waarmee de overheid garant staat voor 100.000 euro. Ook als u kiest voor een variabele rente.

Als u toch op zo’n geblokkeerde bankrekening wilt beleggen, moet u natuurlijk rekening houden met de inhoudingskosten en variabele beleggingsresultaten. Het depositogarantiestelsel is ook niet van toepassing op beleggingen.

Hoeveel moet u sparen voor een goed pensioen?

Het hangt af van uw persoonlijke situatie.
Fiscaal optimaal
heeft een pensioeninkomen dat net niet aan de grens van 40% voldoet, dus minder dan 33.000, waardoor het te betalen belastingtarief niet hoger is dan 22%. Heeft u als werknemer geen pensioen opgebouwd maar wel AOW, dan is voor een totaal pensioeninkomen van 33.000 een lijfrentekapitaal van circa 500.000 nodig. Dat is een aanzienlijk bedrag! Hoe eerder u begint met sparen, hoe minder u hoeft te investeren.

Een ander aspect is onderzoek
hoeveel inkomen is nodig?
is een prettig leven. Er moet onder meer gekeken worden naar vaste kosten. Bijvoorbeeld een hypotheek. Immers, als er verzekeringen zijn afgesloten om de hypotheek niet volledig, maar slechts gedeeltelijk af te lossen, is er sprake van een restschuld.

Laat u goed informeren en adviseren, met name met betrekking tot uw hypotheek en bijbehorende levensverzekeringen.

Lees verder