Woonlasten en leenmogelijkheden berekenen

Bij het kopen van een huis hoort natuurlijk een hypotheek. Maar hoeveel kun je eigenlijk lenen? En wat zijn je maandelijkse woonlasten? Om dit te bepalen heeft u eerst een benchmarkinkomen nodig, op basis waarvan de benchmarkrente en woonlastenpercentage worden bepaald. U kunt dan de woonlasten en uw maximale leencapaciteit berekenen. Hoe het werkt lees je in dit artikel.

Allereerst is het belangrijk om te weten waaruit het inkomen van de toets bestaat. Toetsbaar inkomen bestaat uit inkomen gerelateerd aan werk, inkomen uit vermogen en partneralimentatie. Hier volgt een toelichting op deze inkomsten:

Inkomen uit werk

Inkomen uit vermogen

Heeft u beleggingen of een spaarrekening met een bepaald bedrag, dan wordt 3% daarvan meegerekend in het toetsinkomen. Als het huurinkomsten zijn uit een ander onroerend goed dan het te financieren onroerend goed, wordt een ander percentage gehanteerd, dat kan variëren.

partneralimentatie

Dit geldt voor de periode dat het recht op alimentatie bestaat. De inkomenstoets is exclusief kinderalimentatie

Als je alles hebt uitgerekend en opgeteld, heb je je toetsinkomen.

Bepaling van primair belang

De inkomenstoets is nodig om de prime rate te bepalen. Aan de hand van de tabel kunt u de hoofdbelangen bepalen, dus u heeft het hoofdinkomen nodig. De tabel met de belangrijkste rentetarieven moet actueel zijn, deze wordt bepaald door CHF.

Bepaal het woonlastenpercentage

Het woonlastenpercentage wordt bepaald op basis van het benchmarkinkomen en de benchmarkrente. De betaalbaarheid van een woning is het percentage van het inkomen dat veilig kan worden besteed aan hypotheeklasten. Bij tweeverdieners wordt 1/3 van het lagere inkomen opgeteld bij het hogere inkomen om het woonlastenpercentage te bepalen. Dit gebeurt op basis van de NIBUD-tabel.

Huisvestingskosten berekenen

Om de jaarlijkse woonlasten te bepalen, moet het gekwalificeerde inkomen worden vermenigvuldigd met het percentage van de woonlasten. In dit geval geldt voor koppels met twee inkomens dat slechts 1/3 van het laagste inkomen mag worden meegeteld! De jaarlijkse vergoeding kan eenvoudig worden omgezet in een maandelijkse vergoeding door deze te delen door 12. De vaste vergoedingen moeten eerst worden afgetrokken van de maandelijkse vergoeding om aan de laatste stap te beginnen.

Soorten vaste kosten

Nu je de woonlasten met vaste lasten hebt verlaagd, komt de lijfrentetafel om de hoek kijken. Dit is ook gedetailleerd in de tabel. Hiervoor zijn de maandelijkse rente en de looptijd van de hypotheek nodig. Als u vervolgens de tabel toepast, krijgt u de lijfrenteratio. De lijfrentefactor vermenigvuldigd met het maandbedrag zorgt voor maximale leenkracht!

Bereken nu uw maximale leencapaciteit. Bij twijfel of vragen kun je het beste contact opnemen met je hypotheekadviseur.€