Winkel failliet, wat zijn uw rechten?

Zodra een winkel failliet is verklaard, heb je geen kans meer om je artikelen of geld terug te krijgen. U heeft voortaan te maken met de bevoegde persoon.

Een winkelier die failliet gaat, laat veel klanten achter die een product hebben dat ze niet meer terug kunnen brengen naar de winkelier. Goederen die ter reparatie worden aangeboden, moeten via de agent worden geclaimd. Vaak is dit geen probleem, maar u moet wel kunnen aantonen dat het uw eigendom is. Bij een aanbetaling voor een nog te leveren product is de situatie ingewikkelder. Uw aanbetaling eindigt in faillissement en u wordt één van de schuldeisers.

De hoogte van het terug te vorderen geld is nu afhankelijk geworden van het betalingsschema van de schuldeiser. Dit zal een lastige vraag zijn, aangezien er meestal schuldeisers zijn die voorrang hebben bij het indienen van hun vorderingen. In deze functie zit bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Wat is de rol van de curator?

De curator stelt de financiële positie vast en zorgt voor de financiële afwikkeling van het faillissement. Daarnaast geeft hij of zij inzicht in wie de schuldeisers zijn en hoeveel openstaande vorderingen iedereen heeft. Ook wordt de terugbetalingsprocedure bepaald. Schuldeisers met een lage rangorde hebben minder kans om hun vordering daadwerkelijk te ontvangen.

Hoe zit het met de garantie op de gekochte artikelen?

In de meeste gevallen kunt u contact opnemen met de fabrikant van het product. Dit geldt echter alleen voor de garantieperiode. U zult zelf zaken met de fabrikant moeten regelen. De Trustee zal geen verdere diensten verlenen.

Koopovereenkomsten worden niet beëindigd door faillissement

Wanneer een winkelier waarmee u zaken hebt gedaan failliet gaat, betekent dat niet automatisch dat de verkoop wordt geannuleerd. De curator kan u nog steeds aanhouden voor de verkoop. Bij twijfel neemt u best contact op met de curator.

Houd uw aanbetaling zo laag mogelijk

Als consument doet u er verstandig aan om de aanbetaling zo laag mogelijk te houden. Bij aankoop kunt u met de verkoper de hoogte van de aanbetaling afspreken. In veel gevallen zullen zij een standaard percentage van de aankoopprijs hanteren, maar u kunt altijd proberen het bedrag verder te verlagen.

branche organisatie

In sommige gevallen kunt u een garantieregeling aanvragen bij de brancheorganisatie. Helaas bieden dergelijke maatregelen in veel gevallen geen oplossing.

In afwachting van vordering in faillissement

Een faillissement laat lang op zich wachten. Verwacht dus niet dat u uw vordering op korte termijn terugkrijgt. Het is zelfs mogelijk dat u maar een deel van de vordering krijgt. In extreme gevallen krijg je helemaal niets terug.

Biedt winkelen bij een winkelketen extra zekerheid?

Nee, een grote groep neemt ook grote financiële risico’s. Ook grote winkelketens kunnen zomaar omvallen. Kleine retailers kunnen financieel gezonder zijn dan grote retailbedrijven die door heel Nederland opereren. Dat hebben we gezien bij de ineenstorting van het elektronicaconcern Megapool and It’s.€