Wilt u extra aflossen op uw hypotheek of extra aflossen op uw polis?

Tot 2008 werden veel beleggingshypotheken afgesloten met een aflossingsvrije hypotheek. Is het nu verstandiger om alleen het rentedeel af te lossen, of is het beter om bij te storten in een beleggingspolis gekoppeld aan de hypotheek?

In een tijd waarin de aandelenkoersen stegen, leek het logisch om een ​​hypotheek af te sluiten waarvan de aflossing in het beleggingsbeleid was ingebouwd. Uiteindelijk werd een rendement van 12% of meer behaald. Bij het kopen van een woning was het advies van veel hypotheekadviseurs om een ​​beleggingshypotheek af te sluiten. Bij een goed rendement kon zelfs een deel van de hypotheek met rente worden afgelost. Helaas ondervond de aandelenmarkt in 2008 en 2009 zware schokken. Tot overmaat van ramp zijn ook de huizenprijzen snel aan het dalen. Tegenwoordig wordt beter begrepen dat beleggen risico’s met zich meebrengt.

Slechte hypotheken gecombineerd met dalende huizenprijzen

Achteraf hebben veel huiseigenaren nu spijt dat ze voor een beleggingshypotheek hebben gekozen in plaats van een aflossingsvrije hypotheek. Nu de huizenprijzen zijn gekelderd, staan ​​veel huizen nu onder water. Dit betekent dat de woninghypotheek hoger is dan de marktwaarde van de woning. Als gevolg hiervan zijn huiseigenaren in 2013 en 2014 massaal begonnen met het aflossen van hun hypotheken. Is het verstandiger om uw hypotheek met rente af te lossen of moet u het geld in een door hypotheek gedekte beleggingspolis stoppen?

Extra aflossingsvrije hypotheekrenteaftrek

Door het geld direct te gebruiken voor aflossing, kunt u uw hypotheekschuld direct verminderen. Dit zorgt voor een betere bescherming tegen verdere dalingen van de huizenprijzen. Bijkomend voordeel is dat uw maandlasten langzaam afnemen. Nadeel van extra teruggaaf is dat de fiscale voordelen ook minder zijn. Het bedrag dat u van uw inkomen mag aftrekken, neemt af. Voor de meeste huiseigenaren leveren extra aflossingen echter nog steeds een aanzienlijk nettovoordeel op.

Doe geen geld terug, maar doe een extra storting op de beleggingspolis

In hoeverre dit een redelijke keuze is, hangt af van de prijsontwikkelingen over de resterende looptijd van de hypotheek. Praat hierover met uw hypotheekadviseur, want de polis kent limieten voor extra stortingen. Het nadeel is dat de hypotheekschuld nog steeds maximaal is. Bij een spaarhypotheek worden vaak aanvullende polisstortingen gedaan, maar bij een beleggingshypotheek is het de vraag of dit verstandig is. Als de beleggingsverzekering een zogenaamde KEW is, is er geen aanvullende bijdrage aan de polis toegestaan.

Kies de beste optie

De beste optie is geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Waar wel rekening mee kan worden gehouden, is de bereidheid van de politiek om verdere beperkingen in te voeren op de regeling voor de aftrek van hypotheekrente lang. Huiseigenaren die voorheen 52% van hun hypotheekrente konden aftrekken, voelen nu al de knel. De rente waarover u hypotheekrente kunt aftrekken, daalt elk jaar. In 2014 is het percentage maximaal 51,5% en in 2015 maximaal 51%. De rente blijft jaarlijks met een half procentpunt dalen totdat het niveau van 38% is bereikt.

Houd er rekening mee dat u het geïnvesteerde bedrag als aflossing of extra storting niet zomaar kunt opnemen van uw hypotheek. Eenmaal geïnvesteerd, blijft geïnvesteerd. Gebruik dus alleen geld dat u op de lange termijn niet nodig heeft. Ook bij verkoop bent u niet vrij om met de overwaarde om te gaan als u van plan bent een andere woning te kopen.€