Wil en echtscheiding: erfenis aan de ex?

Stel dat u en uw partner een aantal jaar geleden een notarieel testament hebben gemaakt voor uw vermogen, waarin u de verdeling van de erfenis tussen u regelt. Stel dat u nu gescheiden bent, betekent de echtscheiding ook dat het testament niet meer geldig is? Als je niet wilt dat alles naar je ex gaat, dan moet je waarschijnlijk weer naar de notaris, wat dacht je daarvan?

Geldigheid van het testament

Is een testament altijd geldig, ook na een scheiding?

Wanneer een testament is opgemaakt door een notaris en geregistreerd door een notaris, blijft het testament geldig. Ook als een deel van de erfgenamen niet meer in leven is, zijn de wetten veranderd of is uw persoonlijke situatie veranderd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u in de tussentijd gescheiden bent, terwijl u en uw (inmiddels) ex-partner eerder een gezellig testament hadden gemaakt waarin u van elkaar profiteerde. Hoe zit het met de nieuwe situatie?

Ja, het testament blijft geldig, let op de gevolgen

Een wettelijk correct opgesteld testament blijft geldig totdat het testament wordt herroepen door de opsteller van het testament. Uiteraard kan een testament alleen worden herroepen zolang de erflater zelf nog in leven en samengesteld is. Er is geen automatische limiet. Het testament zal dus moeten worden uitgevoerd als het niet wordt herroepen door een notaris die een nieuw testament opmaakt. Ook al zijn er misschien mensen overleden of ben je inmiddels gescheiden. Een andere verdeling van uw erfenis vraagt ​​om een ​​hernieuwde actie.

Wijziging van testamenten in verband met echtscheiding

Het kan zijn dat jullie tijdens je scheiding zonder ruzie uit elkaar gingen en elkaar toch alles gaven. De realiteit is vaak anders, na een scheiding wil de ene partner niet dat de andere partner (nu ex-partner) erft. Staat in het nog bestaande testament dat uw ex van u heeft geërfd en u denkt nu dat dat niet de bedoeling was, dan moet u uw testament aanpassen. Trek daarna uw testament in bij de notaris. Te vaak wordt vergeten dat er een testament is opgesteld met bindende contracten voor de erfgenamen.

De erfgenaam is overleden

Als de erfgenaam is overleden en de erfgenaam heeft kinderen, dan gaat de erfenis van de overleden erfgenaam naar zijn kinderen. Het kan zijn dat u het goed kon vinden met de overleden erfgenaam, maar u wilt absoluut niet dat een deel van de erfenis naar zijn kinderen gaat. Als je het wilt wijzigen, moet je weer naar de notaris om het te regelen.

Kan uw erfenis indirect naar uw ex gaan?

Als u uw testament niet aanpast, kan uw erfenis naar uw ex gaan, ook als hij niet langer uw wettelijke erfgenaam is. Maar het kan ook gebeuren als je kinderen hebt die zelf geen kinderen hebben. Laten we zeggen dat je sterft, en hetzelfde geldt voor een kind dat jij en je ex een paar jaar later ouders kregen. Als het kind geen kinderen heeft en geen testament heeft opgesteld, kan de erfenis van uw kind naar de ex gaan en dus het deel dat uw kind van u heeft geërfd. Zo gaat je erfenis onbedoeld naar je ex. U kunt dit ook voorkomen door enkele slimme bepalingen in uw testament op te nemen. Vraag uw notaris naar de mogelijkheden van een uitsluitingsbeding, volgens welke uw ex volledig wordt uitgesloten van de erfenis.

Zal voorwaarden en clausules: Vraag uw notaris

Ga je toch naar de notaris, dan is het verstandig om te vragen welke voorwaarden er mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat je nalatenschap terecht komt waar je wilt. Misschien heb je nu een nieuwe partner of heb je een speciaal goed doel op het oog. Een notaris kan u hierbij helpen. Natuurlijk kan het ook zonder echtscheiding geen kwaad om het bestaande testament goed door te nemen, het document kan nu anders uitpakken dan je jaren geleden had gedacht.

Geen testament, gevolgen van echtscheiding

Niet iedereen heeft een testament voor de verdeling van de erfenis en dat kan een voordeel zijn bij een echtscheiding. Immers, als er geen testament is, gelden de regels van het erfrecht en die betekenen in dit geval dat uw ex niets van u erft. Wat mogelijk blijft bij het ontbreken van een testament is dat als u overlijdt en uw kind, dat zelf geen kinderen heeft, ook overlijdt terwijl uw ex nog in leven is, dat deel van uw geld en bezit naar uw ex gaat. Wellicht is deze overweging nog een goede reden om tijdig contact op te nemen met een notaris.

Lees verder