Wijzigingen in het kinderbudget in 2019

Komt u in 2019 in aanmerking voor het kinderbudget, dan wilt u ook weten hoeveel dit vanaf januari 2019 is en hoe u dit kit/kgb-budget kunt aanvragen. De lay-out is vrij ingewikkeld omdat er allerlei voorwaarden en regels zijn om te volgen. Ontvangt u in 2019 kinderbijslag voor uw kind of kinderen, dan kunt u kinderbijslag aanvragen. Het bedrag is afhankelijk van het inkomensniveau van u en uw toeslagpartner. Per huishouden kan daarom een ​​ander bedrag in rekening worden gebracht. HMRC geeft u een maximale vrijstelling en berekent vervolgens hoeveel u kunt krijgen op basis van uw inkomen. Een kindgebonden budget is een interessante fiscale aanvulling, zeker als je een alleenstaande ouder bent. Veranderingen in inkomen en vermogen kunnen van invloed zijn op de hoogte van het budget van een kind. De uitkering wordt meestal automatisch toegekend, maar als u er wel recht op heeft maar niets heeft ontvangen, kunt u het beste een nieuwe aanvraag doen.

Rechten op kgb 2019

Het bedrag van het kindgebonden budget voor 2019

Of u vanaf 1 januari 2019 recht hebt op het kindgebonden budget kgb, hangt niet alleen af ​​van uw inkomen, maar ook van het vermogen van u en uw partner. Wie samen met zijn toeslagpartner meer dan 145.136 euro in kolom 3 inkomstenbelasting heeft, krijgt geen kindgebonden budget meer. Het maximaal toegestane inkomen is afhankelijk van het aantal kinderen dat u heeft en of u een alleenstaande ouder bent. Wie een te hoog inkomen heeft, komt niet in aanmerking voor het kindgebonden budget. Bovendien neemt de uitkering af naarmate u meer verdient. Jaarlijks wordt gekeken of u nog aanspraak kunt maken op deze aftrek bij de Belastingdienst. Als er in 2019 wijzigingen zijn ten opzichte van 2018, kan het zijn dat u buiten beschouwing wordt gelaten.

Kinderbudget voor 2019

Heeft u meerdere kinderen, dan is het kinderbudget in 2019 groter. Een gezin met 1 kind kg is 1166 euro per jaar, een huishouden met minimaal twee kinderen krijgt maximaal 2155 euro per jaar. Een alleenstaande ouder heeft ook recht op een alleenstaande oudertoeslag, in jargon alleenstaande ouder genoemd. De bedragen voor 2019 zijn als volgt (eindbedragen):

Hoogte van het budget van het kind in 2019, maximumbedragen per jaar

Huishoudens bedrag bedrag
Gezin met maximaal 1 kind 1166 euro per jaar.
Gezin met maximaal 2 kinderen 2155 euro per jaar.
Gezin met maximaal 3 kinderen 2447 euro per jaar.
Voor het vierde en elk volgend kind 2447 EUR per jaar plus 292 EUR extra per jaar voor elk volgend kind.
Een ouder hoofd 3139 euro per jaar.

Het Kabinet heeft voor het kinderbudget 2019 wat extra geld uitgetrokken, maar voor kinderopvangtoeslag en kinderbijslag is dat er wel. In 2020 gaat het budget voor het kinderbudget flink omhoog.

Wijzigingen in het kinderbudget in 2019

De belangrijkste wijzigingen in 2019 zijn:

Heeft u recht op kinderbijslag en dus mogelijk het kinderbudget 2019?

Kinderbijslag is meestal een voorwaarde van kgb. U kunt in 2019 kinderbijslag krijgen voor:

Kinderbijslag kan eerder worden stopgezet als:

Als uw kind 16 of 17 jaar is en u ontvangt geen kinderbijslag voor uw kind en u ontvangt geen studiefinanciering, dan heeft u mogelijk recht op kinderbijslag, mits u kunt aantonen dat u uw kind in belangrijke mate onderhoudt (kosten minimaal 425 euro per kwartaal).

Toeslag aanvragen, kinderkorting aanvragen

Iedereen die meent in 2019 recht te hebben op kgb als inkomenstoeslag en die in 2018 nog geen kgb heeft ontvangen, dient een aanvraag in bij de Belastingdienst. Het leven wordt steeds duurder en degenen die recht hebben op de uitkering kunnen er meestal heel goed gebruik van maken. Laat dat geld dus niet verloren gaan, maar informeer uzelf over de mogelijkheden. De kinderkorting die u kunt aanvragen is ook de zogenaamde inkomensafhankelijke combinatiekorting 2019. Mogelijk heeft u hier ook recht op.

Lees verder