Wijziging kinderbijslag in 2019, 2020 en 2021

Mogelijk hebt u recht op kinderbijslag. Hoe zien de kinderbijslag 2020, 2021 en 2022 eruit, wat zijn de nieuwe voorwaarden, wijzigingen en bedragen voor de kinderbijslag vanaf 1 juli 2022 en 1 januari 2022? U heeft mogelijk recht op dubbele kinderbijslag. Hoeveel kan een kind verdienen als het geen kinderbijslag ontvangt? Kinderbijslag is niet inkomensafhankelijk. De kinderbijslag gaat in januari 2022 en juli 2022 omhoog, dus de kinderbijslag wordt niet bevroren.

Kinderbijslag 2020, 2021 en 2022

Als uw kind jonger is dan 18 jaar, heeft u mogelijk recht op kinderbijslag. De hoogte van de kinderbijslag is niet inkomensafhankelijk, maar afhankelijk van de leeftijd van uw kind. De Algemene Kinderbijslagwet AKW onderscheidt drie leeftijden:

Kinderen tussen de 12 en 17 jaar krijgen de grootste kinderbijslag. Voorwaarde is wel dat het kind tot uw huishouden behoort of dat u er voldoende voor zorgt. Kinderbijslag wordt uitbetaald met vertraging. Als een kind in een kwartaal 18 wordt, krijgt u dat kwartaal nog wel kinderbijslag, maar het volgende kwartaal niet meer.

Waarvoor krijgt u kinderbijslag?

Als u aan de overige voorwaarden voldoet, kunt u kinderbijslag krijgen voor:

Indexatie kinderbijslag

De algemene regel is dat de hoogte van de kinderbijslag wordt aangepast als de prijzen stijgen. Uitgangspunt daarbij is de ontwikkeling van de consumentenprijsindex. Bij een stijging kan de correctie plaatsvinden op 1 januari en 1 juli van het jaar. De bedragen worden dan verhoogd als de consumentenprijsindex hiervoor de basis vormt. Maar de overheid kan er afstand van doen.

Kinderbijslag op 1 januari 2020

Het kabinet heeft besloten dat de extra categorie vanaf 2020 kinderbijslag krijgt. Dit geldt voor de groep ouders met kinderen van 16 en 17 jaar die studeren aan een hbo- of universiteitsinstelling en voor ouders van wie de mbo-leerling jonger is dan 18 jaar. Zij ontvingen tot en met 2019 geen kinderbijslag, maar krijgen deze vanaf 1 januari 2020 en krijgen mogelijk ook kindgebonden budget. Deze maatregel kost zo’n 54 miljoen euro en wordt betaald door alle andere ouders. Dit gebeurt niet door de kinderbijslag te verlagen, maar door deze in 2020 te bevriezen op het niveau van juli 2019. Dit betekent dat de bedragen van de kinderbijslag in 2020 zijn:

Kinderbijslag januari 2020 voor kinderen geboren op of na 1 januari 2002, kwartaalbedragen

Leeftijd 0 tot 5 jaar oud 6 tot 11 jaar oud 12 tot 17 jaar oud
Hoeveel bedraagt ​​de kinderbijslag voor een kind op 1 januari 2020 221,49 euro € 268,95 316,41 euro

Kinderbijslag op 1 januari 2021 en 1 juli 2021

Vanaf 1 januari 2021 gaat het bedrag van de kinderbijslag omhoog:

Kinderbijslag januari 2021 voor kinderen geboren op of na 1 januari 2003, kwartaalbedragen

Leeftijd 0 tot 5 jaar oud 6 tot 11 jaar oud 12 tot 17 jaar oud
Hoeveel kinderbijslag per kind op 1 januari 2021 223,37 euro 271,24 euro € 319,10

Vanaf 1 juli 2021 zijn de bedragen iets hoger:

Kinderbijslag juli 2021 voor kinderen geboren op of na 1 januari 2003, kwartaalbedragen

Leeftijd 0 tot 5 jaar oud 6 tot 11 jaar oud 12 tot 17 jaar oud
Hoeveel kinderbijslag per kind op 1 januari 2021 224,87 euro 273,05 euro 321,24 euro

Kinderbijslag op 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 wordt geïndexeerd op de bedragen als gevolg van de stijging van de consumentenprijzen, de hoogte van de kinderbijslag gaat mee:

Kinderbijslag januari 2022 voor kinderen geboren op of na 1 januari 2004, kwartaalbedragen

Leeftijd 0 tot 5 jaar oud 6 tot 11 jaar oud 12 tot 17 jaar oud
Hoeveel kinderbijslag voor één kind op 1 januari 2022 230,69 euro 280,13 euro 329,56 euro

Kinderbijslag op 1 juli 2022

Aangezien de kinderbijslag per 1 juli 2022 stijgt, is een vergoeding voor de prijsverhoging vastgesteld:

Kinderbijslag juli 2022 voor kinderen geboren op of na 1 januari 2004, ongeveer per kwartaal

Leeftijd 0 tot 5 jaar oud 6 tot 11 jaar oud 12 tot 17 jaar oud
Hoeveel kinderbijslag voor één kind op 1 januari 2022 249,31 euro 302,74 euro € 356,16

Dit geldt voor een verhoging van 20 naar 27 euro afhankelijk van de leeftijd van het kind.

SVB betaling voor het kwartaal

De Sociale Verzekeringsbank betaalt de kinderbijslag eenmaal per kwartaal uit aan de rechthebbende ouder. Voor de leeftijd geldt de leeftijd van het kind op de eerste dag van het kwartaal. Als het kind in het betreffende kwartaal jarig is, kan dit later gevolgen hebben voor het betalingskwartaal:

Dit betekent ook dat als een kind wordt geboren in een ander kwartaal dan de eerste dag van het kwartaal, de eerste kinderbijslag pas na het kwartaal wordt uitbetaald.

Kinderbijslag en studiefinanciering

Zodra het kind studiefinanciering krijgt, stopt de kinderbijslag in het volgende kwartaal. Als echter de studiefinanciering en de kinderbijslag tegelijkertijd zijn ontvangen, omdat de studies niet zijn doorgegeven, wordt de kinderbijslag teruggevorderd.

Hoeveel kan een kind verdienen zonder kinderbijslag te verliezen?

Het kind mocht maximaal 1.285 euro per kwartaal verdienen zonder dat dit gevolgen had voor de kinderbijslag. Als er in een kwartaal meer wordt verdiend, vervalt de kinderbijslag voor dat kwartaal. Werken in het weekend tijdens de zomervakantie geeft je de mogelijkheid om boetevrij tot 1319 euro te verdienen. Daarentegen geldt vanaf 1 januari 2020 voor kinderen van 16 jaar en ouder de nieuwe regel dat ze onbeperkt bijverdienen.

Redenen beëindiging kinderbijslag

Bijverdienste of studiefinanciering kan een reden zijn om over een kwartaal de kinderbijslag stop te zetten. Enkele andere redenen zijn:

Dubbele kinderbijslag aanvragen

Dubbele kinderbijslag is voor een kind dat niet meer tot zijn huishouden behoort vanwege:

Dubbele kinderbijslag is ook mogelijk voor een kind vanaf drie jaar dat tot uw huishouden behoort en afhankelijk is van de intensive care. Als er in een kalenderjaar een dubbele kinderbijslag is verschuldigd, is onder bepaalde voorwaarden ook een extra kinderbijslagbedrag van meer dan € 2.000,- per jaar verschuldigd. Die moet je zelf aanvragen. Een extra kinderbijslag van meer dan 2.000 euro is inkomensafhankelijk.

Salarisdagen 2020

De SVB maakt de kinderbijslag op de volgende data over op uw rekening:

Salarisdagen 2021

De SVB maakt de kinderbijslag op de volgende data over op uw rekening:

Salarisdagen 2022

De SVB maakt de kinderbijslag op de volgende data over op uw rekening:

Conclusie kinderbijslag 2020, 2021 en 2022

Kinderbijslag is ook een inkomensvrij instrument in 2020, 2021 en 2022 om de kosten van levensonderhoud van een kind tot 17 jaar te helpen dekken. Vanaf 1 juli 2022 gaat de kinderbijslag verder omhoog. Maak dus gebruik van deze bonus.

Lees verder