Wijziging hypotheekrenteaftrek: wat zijn de gevolgen?

Zoals iedereen heeft gehoord, staat het stelsel van hypotheekrenteaftrek op de tocht. De aftrekbaarheid is beperkt of komt in bepaalde situaties zelfs te vervallen. Maar wat gaat er precies veranderen? En wat zijn de gevolgen voor uw persoonlijke situatie? Hieronder volgt een uitleg van veelvoorkomende situaties.

De hypotheekrenteaftrek verandert

Jarenlang was de hypotheekrenteaftrek een onderwerp waar politici niet aan durfden te denken. Het nieuwe kabinet heeft echter besloten dat er wijzigingen komen in de hypotheekrenteaftrek. Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, worden deze wijzigingen definitief. De Eerste Kamer kan op 20 december 2012 stemmen over de voorgestelde wijzigingen. Voor de meest voorkomende situaties hebben we op een rijtje gezet wat er gaat veranderen en hoe je daar het beste mee om kunt gaan.

Ik wil een hypotheek nemen

Er verandert veel voor nieuwe hypotheken die nog niet zijn afgesloten. Zo is een hypotheek alleen aftrekbaar als het een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek is. Hierdoor zijn populaire hypotheekvormen, zoals aflossingsvrije hypotheken, niet meer aftrekbaar. Zo krijgt u geen hypotheekrenteaftrek.

Ik heb al een hypotheek

Bestaande hypotheken blijven voorlopig ongewijzigd. Ongeacht het type hypotheek dat u heeft, heeft u nog steeds recht op hypotheekrenteaftrek. U hoeft uw hypotheek niet aan te passen. Ook als u een aflossingsvrije hypotheek heeft, krijgt u toch hypotheekrenteaftrek.

ik wil bewegen

Als u verhuist, sluit u meestal een andere hypotheek af. Maar door de aangescherpte regels voor nieuwe hypotheken is het aantrekkelijk om je bestaande hypotheek mee te nemen. Dit is ook mogelijk! Zo kunt u hypotheekrenteaftrek blijven krijgen. Wees voorzichtig bij het kopen van een duurder huis. Dan is uw huidige hypotheek niet voldoende en moet u voor een extra bedrag een hypotheek afsluiten. Voor de aanvullende hypotheek gelden wel de nieuwe regels. Voor dit extra bedrag moet u dus een lineaire hypotheek of annuïteitenhypotheek afsluiten.

Ik ga verhuizen, overhandig de sleutels pas in 2013

Het kan ook zijn dat u de koopovereenkomst al in 2012 heeft getekend, maar dat de sleuteloverdracht pas in 2013 zal plaatsvinden. In deze gevallen gelden de regels van 2012 en heeft u dus recht op hypotheekrenteaftrek ongeacht de hypotheekvorm.

Ik wil mijn hypotheekvorm omzetten

Het is altijd mogelijk om uw hypotheekvorm om te zetten naar een andere vorm. Om vanaf 2013 recht te blijven houden op hypotheekrenteaftrek, moet u kiezen voor een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek. Kiest u bijvoorbeeld voor een aflossingsvrije hypotheek, dan verliest u uw recht op hypotheekrenteaftrek.

Ik wil mijn hypotheek verhogen

Het komt vaak voor dat mensen hun hypotheek verhogen. Een van de redenen kan zijn om bijvoorbeeld geld vrij te maken voor renovatie of renovatie. Ook moet u vanaf 2013 voor het verhogen van de hypotheek aanvullend een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek nemen om recht te blijven houden op hypotheekrenteaftrek.

Lees verder