Wijziging alimentatie 2020 en 2021 bij erfenis of vermogen

Alimentatiebedrag in 2020 en 2021 aanpassen, herzien of wijzigen, meer of minder belastingvoordeel? Bijvoorbeeld alimentatietoetsing met extra eigen vermogen of erfenis? Wat gebeurt er met de hoogte van de alimentatie, partneralimentatie of kinderalimentatie als er plotseling een erfenis beschikbaar komt voor de ex of er ander extra vermogen ontstaat? Moet de begunstigde van de erfenis een deel van de alimentatie terugbetalen of kan de alimentatiebetaler de alimentatie wijzigen? Kortom, wat zijn de gevolgen van een erfenis of extra vermogen op de hoogte van de alimentatie bij een echtscheiding? Wat verandert er voor zowel de ontvanger als de betaler van alimentatie? Bestaat er recht op een onderhoudsbeurt?

De hoogte van de partneralimentatie bij echtscheiding in 2020 en 2021

De hoogte van de partneralimentatie is afhankelijk van:

Daardoor kunnen allerlei discussies ontstaan, waarover de rechter zal moeten beslissen:

Partneralimentatie wijzigen in vermogen

Bij het bepalen van de alimentatie wordt rekening gehouden met inkomen en vermogen. Bij kapitaal vooral op inkomsten uit vermogen. En dit kan ook op verschillende manieren gebeuren:

Wijziging alimentatie bij erfenis

Als er sprake is van een erfenis, wordt de erfenis ook als een vermogen beschouwd. Maar dit betekent niet dat als iemand met alimentatie een erfenis krijgt, de betalende partij de alimentatie kan stopzetten. Als de betaler van mening is dat de erfenis meer is dan alleen een eitje, moet een verzoek tot wijziging van de hoogte van de alimentatie worden ingediend bij de rechtbank. Een verlaging van de hoogte van de alimentatie is meestal gerechtvaardigd als de inkomsten uit het vermogen zodanig zijn dat de noodzaak voor een beroep op de ex-partner wordt verminderd.

Moet ik meer alimentatie betalen als ik een erfenis krijg?

Iemand die alimentatie betaalt, kan ook een erfenis krijgen. Dit kan leiden tot een hogere alimentatie als de gevraagde alimentatie niet voor de erfenis kon worden betaald omdat de financiële middelen het nog niet toestonden, maar het rendement op het nieuwe kapitaal toch aanzienlijk is.

Hoe lang ontvang ik alimentatie?

Hoe lang u recht heeft op alimentatie hangt vooral af van hoe lang u samenwoonde en of u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of samenwoont met iemand anders. Is uw alimentatie gebaseerd op een huwelijk vóór 1 juli 1994, dan is de alimentatie in principe onbeperkt en in andere gevallen is de verplichte alimentatieperiode maximaal vijf tot twaalf jaar. Veranderingen in omstandigheden op het gebied van inkomen, vermogen of huishoudenssamenstelling kunnen niet door uzelf worden bewerkstelligd. Hiervoor moet u naar de rechter. Daar heb je een goede advocaat voor nodig. Gelukkig kun je op internet snel een advocaat bij jou in de buurt vinden die je kan helpen.

Besluit erfrechtelijke gevolgen voor alimentatieverplichting in 2020 en 2021

Erfenis en bijverdiensten kunnen van invloed zijn op de hoogte van de alimentatie voor zowel de ex-krijger als degene die deze betaalt. Wijzigingen in deze onderhoudsplicht worden alleen in behandeling genomen als de rechtbank daarover heeft beslist. De rechtbank zal eerst akkoord moeten gaan met een alimentatietoets.

Lees verder