Wie voert schuldsanering uit?

U kunt controleren of er sprake is van een schuldsanering. Dit is namelijk openbare data en geeft ook inzicht in zaken als hoe goed je zaken kunt doen met bepaalde mensen. Ook kunt u bij de bedrijven navragen of er financiële problemen zijn.

Van particulieren en bedrijven kun je leren hoe slecht de financiële situatie is. Voor bedrijven kunt u het opzoeken op Faillissementen.com en voor particulieren op Insolventies.rechtspraak.nl. U kunt eenvoudig bedrijven zoeken op bedrijfsnaam en locatie. Om meer te weten te komen over personen, moet u de achternaam en geboortedatum opgeven. Het is ingebouwd om persoonlijke gegevens te beschermen.

Wat is schuldsanering?

Dit houdt in dat de schulden en betalingsschulden van particulieren worden samengevoegd tot één schuld, en onder de controle van de nationale en gemeentelijke kredietbank of sociale dienst wordt geplaatst. Op deze manier worden alle openstaande vorderingen ingediend bij de betreffende instantie. Dit heet een revalidatielening. Vanaf het moment dat iemand begint met schuldsanering, heeft hij geen toegang meer tot zijn eigen inkomen.

Betaling en leefgeld

Het inkomen wordt gebruikt om schulden zoveel mogelijk af te lossen. De betrokkenen krijgen maandelijks een klein bedrag (leefgeld) om rond te komen en de rest gaat naar schuldeisers. Een schuldaflossingsregeling kan maximaal drie jaar duren of zodra de schuld is vereffend. Gedurende deze periode hebben debiteuren geen last meer van crediteuren. Schuldeisers kunnen een vordering indienen bij een bewindvoerder. Na drie jaar schuldsanering kan het resterende bedrag kwijtgescholden worden. Hierbij is vereist dat de persoon in kwestie zich goed gedraagt ​​en zich tot het uiterste heeft ingespannen om de schulden terug te betalen.

Faillissementen.com

Deze website bevat een database van bedrijven die failliet zijn, surseance van betaling hebben of een schuldsanering ondergaan. Op deze site kunt u zoeken naar bedrijven die er financieel slecht aan toe zijn. Dit kan handig zijn voor mensen die zaken gaan doen met bepaalde bedrijven. Zakelijke relaties vereisen vertrouwen, maar een in het nauw gedreven kat kan vreemde sprongen maken. Bedrijven die er financieel slecht aan toe zijn, proberen het bedrijf nog te redden. Dit kan betekenen dat ze hun financiën verbergen als ze er eenmaal een sterke interesse in hebben. Als u lid bent van Faillissementen.com, kunt u bedrijven controleren. Dit kan ook zonder lidmaatschap, maar niet alle gegevens zijn transparant en je kunt maar een beperkt aantal zoeken.

insolventie.rechtspraak.nl

Op deze website kunt u het Centraal Insolventieregister inzien. Het bevat gegevens van alle rechtbanken over persoonlijke faillissementen, schuldsaneringsregelingen en surseance van betaling. Zodra een persoon of bedrijf failliet gaat, wordt deze ingeschreven in het Centraal Insolventieregister.€