Wie te kiezen als financieel adviseur?

Wie is de beste persoon om te kiezen als uw financieel adviseur? Dus waar moet je op letten? Goed financieel advies kost geld, maar geeft ook geld. Wat is bijvoorbeeld een Adfiz-organisatie? Consumenten willen goed financieel advies, geen oplichting, maar een goede financieel adviseur. Maar wie kies je als financieel adviseur, hoe herken je een goede adviseur? Welke consultant biedt de toegevoegde waarde die u zoekt? Wat kost een goede financieel adviseur en makelaar u? Er zijn immers allerlei soorten adviseursregisters. De behoefte aan goed financieel advies wordt alleen maar groter en goed financieel advies is geld waard en kan je veel geld opleveren.

Goed advies bespaart geld

AFM als toezichthouder

De Autoriteit Financiële Markten AFM houdt openbare registers bij van verschillende financiële instellingen. Hieronder staan ​​de zeven registers:

  1. audit bedrijven;
  2. investeringsmaatschappijen;
  3. financiële dienstverleners;
  4. kredietinstellingen;
  5. beleggingsinstellingen;
  6. Clearing instellingen;
  7. Verzekeraars.

Het is zeker de moeite waard om in deze registers te kijken. Als we ons gemakshalve beperken tot een financiële dienstverlener, is het goed om te weten dat de AFM toezicht houdt op en informatie geeft over geregistreerde financiële activiteiten in het betreffende register op basis van de Wet op het financieel toezicht. exploitant. Het register omvat zowel bedrijven die al een vergunning hebben als bedrijven waarvan de aanvraag nog in behandeling is.

Het laatste financiële advies

Een goede monitoring is voor u als consument erg belangrijk. Het financiële informatieboekje is niet voor niets gemaakt. Ook het opleidingsniveau van uw financieel adviseur is erg belangrijk. Hoe relevant is deze kennis. De huidige kennis van dienstverleners wordt geborgd door twee instellingen:

  1. Amsterdam Business School, ABS, met een master in financiële planning, MFP. Afgestudeerden van deze masteropleiding sluiten zich meestal aan bij het register Masters Financial Planners en kunnen de aanduiding MFP achter hun naam voeren. Naar schatting zijn het er een paar honderd.
  2. Federatie van Financiële Planners, FFP. De eerste vereiste is het behalen van het FFP-examen op HBO+ niveau. Na twee jaar werkervaring, het ondertekenen van de gedragscode en het voldoen aan de nodige permanente educatie, kan men het certificaat Stichting Certificering FFP behalen. De Monitoring Commissie FFP ziet toe op de naleving van de Gedragscode en behandelt geschillen en klachten in dit kader. In het fondsregister staan ​​2.500 financieel planners ingeschreven.

Gecertificeerd Financieel Planner

Dit jaar wordt in ons land ook de titel Certified Financial Planner, CFP geïntroduceerd. MFP’s en FFP’s die voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan en blijk geven van voldoende begrip van de normen worden toegelaten. Het is een wereldwijd erkende titel gegarandeerd door een Amerikaanse instelling waar permanente educatie en training een belangrijke rol spelen. Over het algemeen zullen deze onderzoeken in toenemende mate garant staan ​​voor een goede dienstverlening. Dit neemt niet weg dat financiële transacties vaak ook belangrijke transacties zijn voor de consument en daarom altijd waakzaamheid vergen.

Adfiz (NBVA en NVA) voor financieel advies

Zo was NBVA al bijna 100 jaar dé branchevereniging voor onafhankelijke verzekeringen en financieel adviseurs. We hebben het over 1000 onafhankelijke verzekeringskantoren verspreid over heel Nederland. Of het nu gaat om uw pensioen, hypotheek of verzekering. Onafhankelijkheid is gegarandeerd omdat:

De twee brancheverenigingen NVA en NBVA zijn gefuseerd tot Adfiz.

Conclusie wie is uw financieel adviseur

Een goede financieel adviseur is het halve werk. Let op dit is een onafhankelijk advies en vraag vooraf wat zijn uurtarief is. Vergelijk tarieven online. Dit alles kan u veel geld besparen. Vraag ook bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening na of uw adviseur daarbij is aangesloten.

Lees verder