Wie moet de schulden betalen?

In de praktijk blijken de schulden vaak in handen van anderen te zijn ontstaan. Dit gebeurt vaak in relaties. De partner maakt schulden die ook door de partner of ex-partner gedekt moeten worden.

Echtgenoten die voor het huwelijk geen huwelijkscontract hadden, zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. De afzonderlijke activa zijn opgenomen in de gemeenschappelijke activa. Dit kan echter ook gebeuren bij schulden. Zo kun je door toedoen van iemand anders in de schulden komen. Schuldeisers proberen hun geld terug te krijgen en deinzen er niet voor terug om bij je partner aan te kloppen.

Scheiding

Een echtscheiding kan worden aangevraagd wanneer de echtgenoten besluiten niet meer samen te wonen. Het is in een paar weken niet gerealiseerd. Op verzoek kan de huwelijksgemeenschap op korte termijn worden beëindigd. Dit is in sommige gevallen redelijk om te voorkomen dat de ex-partner nog meer schulden maakt die bij beide echtgenoten kunnen worden geïnd. Na de ontbinding van de echtelijke gemeenschap is er geen sprake meer van mede-eigendom. Verrekening tussen de partners moet nog plaatsvinden over bezittingen (of schulden) tot de ontbinding van de gemeenschap.

Wie krijgt de schuld nadat het huwelijk stukloopt?

Schulden blijven in principe bij degene die ze is aangegaan. Aangezien de vennoten gemeenschappelijk vermogen hebben, kunnen schuldeisers ook de medecontractant benaderen. Een lening die wordt aangegaan om de hobby van een partner te bekostigen, moet ook door die persoon worden gedekt. In de praktijk is het echter niet zo eenvoudig. Schuldeisers kunnen proberen om geld van beide echtgenoten te innen. Ze zullen dit doen met de persoon van wie ze denken dat het het gemakkelijkst is om geld van te krijgen.

Claim tegen ex-partner

Een ex-partner die een gezamenlijke schuld is aangegaan, kan verzoeken dit bedrag af te schrijven van de ex-partner. Het zal vaak moeilijk zijn om het goed te krijgen.

Samenwonen: bezittingen en schulden verdelen na echtscheiding

Samenwonende ex-partners krijgen ook problemen met de schuldeisers van de ex-partner. Vaak wordt er geen samenlevingsovereenkomst opgesteld, waarin onder meer de verdeling en verantwoordelijkheden kunnen worden vastgelegd. Mensen die zonder contract samenwonen, hebben geen gemeenschappelijk vermogen. Schulden van een van de partners kunnen niet op de andere partner worden verhaald. Banken voorkomen dit soort situaties vaak door beide partners mee te laten tekenen voor de lening.

Een schuldeiser klopt aan de deur van een partner

De schuldeiser kan kiezen met wie hij contact opneemt om zijn geld terug te krijgen. Bij een eigen woning (bijvoorbeeld samenwonen zonder contract) heeft de schuldeiser niets te vorderen van de ex-partner van zijn contractspartij. Bij gemeenschappelijk vermogen kan van de schuldeiser niet worden verwacht dat hij de helft van beide personen verhaalt. De schuldeiser dient een gezamenlijke vordering in. De voormalige vennoten zullen de bedragen zelf moeten recupereren.€