Wie kan incassokosten innen?

U vraagt ​​zich misschien af ​​of het bedrijf zomaar incassokosten in rekening kan brengen voor de te late betaling. Het overkomt ons allemaal wel eens. Account stond per ongeluk aan tijdens de vakantie. De leverancier stuurt vervolgens een nota voor betaling van het bedrag binnen 14 dagen. Plus incassokosten. In dit geval kan de leverancier echter extra kosten in rekening brengen. En heb je een kans om eruit te komen?

Geen incassokosten zonder voorafgaande aanmaning

Wilt u als bedrijf incassokosten innen? Dan moet u eerst een herinnering sturen. U dient een extra betalingstermijn van minimaal 14 dagen aan te bieden. Daarom is een simpele herinnering niet voldoende. Om rechtsgeldig te zijn, moet de aanmaning ook bevatten:

Betaling binnen twee weken zonder extra kosten

Daarom is de schuldeiser verplicht om een ​​aanmaning te sturen in overeenstemming met de bovenstaande bepalingen. Dit is een strikte vereiste om later incassokosten te kunnen innen. Schuldeisers moeten concreet kunnen aantonen dat de aanmaning is verzonden. Heeft u als consument een herinneringsbrief ontvangen? Dan heeft u nog twee weken de tijd om het oorspronkelijke factuurbedrag te betalen. En zonder bijkomende kosten! Er zijn alleen incassokosten als u na aanmaning niet op tijd betaalt.

Wie kan incassokosten innen?

Het is een veelgehoorde misvatting dat alleen deurwaarders en incassobureaus incassokosten kunnen innen. De
de schuldeiser zelf
toegestaan
ook
kosten voor tolheffing:

Uiteindelijk moet deze ondernemer extra kosten dragen om het openstaande bedrag te innen.

Hoeveel incassokosten kunnen in rekening worden gebracht?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het van belang of de factuur na 1 juli 2012 verschuldigd was. Vanaf deze datum zijn de incassokosten onderworpen aan wettelijke bepalingen. Bedrijven moeten niet alleen obscure kosten rekenen met de meest exotische namen. Er is een maximum percentage voor incassokosten. Het wordt berekend vanaf de hoofdsom zonder rente. Onderstaande tabel laat zien: hoe hoger het schadebedrag, hoe lager het percentage. Er is ook een minimumbedrag van 40 euro.

De belangrijkste vereiste: Incassokosten
tot 2500 euro 15 procent met een minimum van 40 euro
bij een eigen risico tot 5.000 euro 10 procent
bij een eigen risico tot 10.000 euro 5 procent
bij een eigen risico tot 200.000 euro 1 procent
bij een eigen risico van meer dan 200.000 euro 0,5 procent tot maximaal 6.775 euro

Dus bij een schadegeval van bijvoorbeeld € 4.000,- kan het maximum worden berekend: 15% * 2.500 + 10% * 1.500 = € 525.

Wettelijke rente voor te late betaling