Wie is mijn toeslagpartner in 2019, 2020 of 2021?

Bij het aanvragen van de uitkering in 2020, 2021 of 2022 is het van belang of u ook een toeslagpartner heeft. Als u een toeslagpartner heeft, wordt in 2022 eerst gekeken naar het totale inkomen in 2020 of 2021. Dit geldt voor de zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget. Soms is het ook van belang of er een huisgenoot is, bijvoorbeeld met huurtoeslag. Kortom, wie is mijn toeslagpartner? De voorwaarden van een toeslagpartner zijn ongeveer gelijk aan die van een fiscaal partnerschap.

Opbrengsten inkomstenbelasting voor 2020, 2021 en 2022 worden betaald door de Belastingdienst

Veel huishoudens hebben recht op een toeslag die wordt berekend, betaald en gecontroleerd door de Belastingdienst. De Belastingdienst beschikt over veel informatie, waaronder de hoogte van uw inkomen. De Belastingdienst weet of u fiscale partners bent en of u bezittingen heeft in kolom 3 van de inkomstenbelasting. Bij het aanvragen van een uitkering als zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget komt ook het begrip toeslagpartner voor. In de aanvraag moet staan ​​of u een toeslagpartner heeft en wat zijn inkomen is. Maar wat verstaat de Belastingdienst onder kortingspartner?

Wie is mijn toeslagpartner in 2020, 2021 of 2022?

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt en niet gescheiden woont, is dat makkelijk. Dan bent u elkaars voordeelpartner. Ook als u alleen woont is het makkelijk, want dan heeft u geen toeslagpartner. Maar wat als er andere huisgenoten zijn dan uw man of vrouw of geregistreerd partner?

Let op: u kunt maximaal één toeslagpartner hebben. Er kunnen zich dus situaties voordoen waarin u moet kiezen. Tegelijkertijd kan iemand die al partner is van een andere toeslag niet gekozen worden als toeslagpartner.

Hoeveel toeslagpartners kan ik hebben?

U kunt maar één fiscale partner of toeslagpartner tegelijk hebben.

De hoogte van de zorgtoeslag als u een toeslagpartner heeft

Of u een toeslagpartner heeft, kan bijvoorbeeld invloed hebben op de hoogte van uw zorgtoeslag. Het maakt niet veel uit, maar het hangt af van de hoogte van het gezamenlijke inkomen. Zo krijgt iedereen die in 2020 € 20.000 verdient en een toeslagpartner zonder inkomen heeft, een gezamenlijke zorgtoeslag van € 200. Als het inkomen van beiden 10.000 euro is, wordt er ook een gezamenlijke zorgtoeslag van 200 euro uitgekeerd. Geen verschil dus. Daarnaast is het maximaal toegestane inkomen voor een toeslagpartner hoger dan voor een alleenstaande:

Als het totale inkomen van de toeslagpartner stijgt, wordt de zorgtoeslag in veel gevallen lager.

Hoogte huurtoeslag en partner of samenwoner van de toeslag

Ook voor huurtoeslag maakt het verschil of je een toeslagpartner hebt of niet. Vanaf 2020 is er geen maximum inkomen meer om aan te toetsen, maar als je een partner of samenwonende hebt, wordt hun inkomen opgeteld bij dat van jou, waardoor de huurtoeslag wordt verlaagd. Extra inkomen voor een thuiswonend kind kan (gedeeltelijk) worden meegenomen en de appartementstoeslag kan worden verlaagd. Als iemand een bepaald deel van het jaar bij u inwoont, wordt er in die maanden rekening gehouden met bijverdiensten, niet in de periode dat de huisgenoot het huis verliet of nog niet bij u woonde. Een uitzondering is de situatie van onderverhuur van een woning. Bij onderverhuur moet u dit melden zodat de huurder niet tot uw huishouden wordt gerekend, ook al woont de persoon in dezelfde woning.

Partnertoeslag en kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget

Bij het bepalen van de hoogte van de kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget wordt geen rekening gehouden met het inkomen van de samenwonenden, maar wel met het inkomen van uw toeslagpartner. Ook iemand van wie u gescheiden woont, maar niet van u gescheiden bent, is ook uw toeslagpartner.

Slot voordeel partner of niet

Of u een aftrekpartner heeft, kan van cruciaal belang zijn bij het bepalen van de hoogte van de belastingaftrek. Naast onderhuur is het ook belangrijk om de hoogte van de huur te bepalen, of er andere bewoners in de woning zijn. Zorg dat u op de hoogte bent van de toeslagen en voorwaarden voor 2020, 2021 en 2022, alsof u te veel heffingskorting of aftrek heeft gekregen, de Belastingdienst vordert het teveel betaalde bedrag terug.

Lees verder