Wie heeft het hoogste salaris?

Heb je een universitair diploma en heb je een managementfunctie bij een groot petrochemisch bedrijf in Brussel? Dan heb je geluk, je loon zal veel hoger zijn dan de gemiddelde Belgische loontrekkende. Het salaris dat je verdient is afhankelijk van 6 factoren: branche, bedrijfsgrootte, je ervaring, functie en werkplek.

Bedrijfstak: hoogste salarissen in de petrochemische industrie

Het loon dat u krijgt, is sterk afhankelijk van de branche waarin u werkt. Deze tabel geeft een overzicht van de bedrijfstakken met het hoogste en laagste gemiddelde salaris. Opvallend is dat de hoogste salarissen worden betaald
petrochemische industrie
. Trouwens, de best betaalde bedrijfstakken hebben het hoogste percentage mannen en de laagst betaalde bedrijfstakken. Dit verklaart waarom mannen gemiddeld meer verdienen dan vrouwen.

Best betalende industrieën Gemiddeld bruto Percentages boven het landelijk gemiddelde
1 Petrochemische industrie 4.192 55,09%
2 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warmte 3886 43,76%
3 Luchtvaart 3.605 33,38%
4 Financiële instellingen, exclusief verzekeringen en 3.585 32,64%
5 Chemische industrie 3.530 30,58%
De laagst betalende industrieën Gemiddeld bruto Percentages onder het landelijk gemiddelde
1 Hotels, restaurants en slijterijen 1831 32.26%
2 Detailhandel 1990 26,38%
3 Houtindustrie 2.114 21,80%
4 Meubelproductie; een andere industrie 2.133 21,07%
5 Vervaardiging van kleding en bont 2.181 19,32%

Opleidingsniveau: hoe hoger het diploma, hoe hoger het salaris

hoe hoger je
diploma
, hoe meer geld u verdient. Bovendien is het gemakkelijker om een ​​baan te vinden met een diploma.

Het is ook verrassend dat vrouwen een hoger percentage hoger opgeleiden hebben dan mannen. Dit wordt verklaard door het feit dat veel mannen op de middelbare school voor een technische opleiding kozen en vervolgens uitvielen.

diploma Gemiddeld salaris
nee 2.216
Voortgezet onderwijs ASO < 2216
Voortgezet onderwijs CSO of BSO > 2216
Hoger onderwijs (Bachelor) 2703
Hoger onderwijs (Master) 3.054
Universiteit 4.163
Universiteit + PhD 5.406

De grootte van het bedrijf bepaalt je salaris

Bedrijven met minder dan 200 werknemers hebben lagere lonen dan het landelijk gemiddelde. Maar binnen
grote bedrijven
met meer dan 1.000 werknemers is het loon 37% hoger dan bij bedrijven met 10 tot 19 werknemers. Verder valt op dat werknemers in kleine bedrijven een lager dan gemiddeld opleidingsniveau hebben, waardoor hun salaris uiteraard ook lager zal zijn.

Leeftijd en dienstjaren: ervaring wordt betaald

In de meeste bedrijfstakken wordt u meer betaald naarmate u langer bij één bedrijf blijft, en dus meer
beleven
is de. Dat is ook logisch, want een ervaren medewerker werkt efficiënter dan zijn onervaren collega. Op den duur wil men van deze regeling af, aangezien de EU leeftijdsdiscriminatie verbiedt. Verrassend is dat mannen een hogere anciënniteitsbonus krijgen dan vrouwen, deze bonus is belangrijker voor bedienden dan voor arbeiders, en bij hoogopgeleiden groeit deze uitkering procentueel sneller dan voor mensen. met een laag opleidingsniveau.

Bedrijfspositie: bedrijfsleiders verdienen het meest

Het salaris dat u elke maand krijgt, hangt grotendeels af van:
functie
die u bezit in het bedrijf. Dit zal snel duidelijk worden uit onderstaande tabel.

Beste betalingsfuncties Maandelijks gemiddeld bruto salaris Mannen Gemiddelde diensttijd (in maanden) de gemiddelde leeftijd
Bedrijfsleiders 5.391 84,06% 139 44
Directeuren en managers van kleine bedrijven 4.659 77,50% 139 44
Advocaten, accountmanagers, adviseurs en economen 3819 63,95% 102 38
Specialisten in fysische, wiskundige en technische wetenschappen 3.749 86,34% 105 38
Specialisten in medische en life sciences 3.591 44,53% achtenzeventig 37
De laagst betalende functies Maandelijks gemiddeld bruto salaris Mannen Gemiddelde diensttijd (maanden) de gemiddelde leeftijd
Ongekwalificeerd service- en verkooppersoneel 1906 56,51% 81 38
Ambachtslieden in de voedsel-, houtbewerkings- en textielindustrie 1997 72,56% 114 38
Service- en beveiligingspersoneel 2.067 68,83% 84 36
Modellen, verkopers en demonstranten 2.106 50,99% 94 37
Receptionisten, caissières en caissières 2.144 41,64% 146 38

Waar u werkt heeft invloed op uw loon

De zesde en laatste factor die uw salaris bepaalt is
Plaats
werkgelegenheid. De hoogste salarissen worden betaald in Brussel. Maar ook Wallonië en Vlaams-Brabant, evenals Antwerpen, hebben salarissen boven het landelijk gemiddelde. De laagste gemiddelde lonen bevinden zich in West-Vlaanderen en Luxemburg. Dit komt deels omdat de werknemers in Brussel slechts 20% uitmaken. In Brussel werken namelijk veel kaderleden, dat wil zeggen mensen met een hoog inkomen. Bovendien werkt 46% van de loontrekkende werknemers in Brussel in een van de drie bestbetaalde sectoren. Vooral de financiële sector is ruim vertegenwoordigd in Brussel.€