Wie erft van stiefmoeder en stiefvader?

Wie erft van een stiefmoeder, schoonmoeder, schoonvader of stiefvader als zij overlijden? Wie is er nog meer de erfgenaam als er een kostwinner is en er geen testament is opgemaakt? Hoe wordt de erfenis verdeeld? Stel dat er geen kinderen zijn uit dit tweede huwelijk, wat is dan de wettelijke verdeling van de erfenis? Welke rol speelt bloedverwantschap bij overerving in een samengesteld gezin met stiefkinderen? Let ook op de erfbelasting die moet worden betaald.

Nederlands erfrecht, dus wie erft van mijn stiefmoeder?

Een zeer bepalende factor in het Nederlandse erfrecht is het al dan niet hebben van een testament. Als er geen testament is, gaat de erfenis na uw overlijden primair naar uw langstlevende echtgenoot en de kinderen van de overledene. Dit betekent dat als er uit het tweede huwelijk geen kinderen worden geboren, de volledige erfenis naar de langstlevende echtgenoot gaat. Een stiefkind zonder testament erft niet rechtstreeks van de stiefmoeder omdat er geen bloedlijn is. Het stiefkind heeft evenmin recht op een wettelijk deel.

Kan een stiefkind erven van een stiefmoeder of stiefvader als erfgenaam?

En toch kan een stiefkind van een stiefmoeder erven. Niet direct, maar indirect. Als in het bovenstaande voorbeeld de langstlevende vader overlijdt, gaat zijn nalatenschap over op zijn kinderen. Op deze manier worden de eigendommen van de ene familie overgedragen aan de andere familie.

Erfbelasting stiefkind en stiefkind

Als het om erfbelasting gaat, heeft een stiefkind meestal dezelfde tarieven als een kind en een stiefkind dezelfde tarieven als een kleinkind. Ook als de (stief)ouders inmiddels zijn gescheiden, worden de stiefkinderen in het testament nog steeds als erfgenamen genoemd. Als er stiefkinderen en stiefkinderen zijn die samenwonen (niet getrouwd), maar niet meer, dan zijn de stiefkinderen fiscaal niet meer verwant en betalen zij de hoge erfbelasting.

De stiefmoeder of stiefvader heeft kinderen

Als de stiefmoeder of stiefvader kinderen heeft, gaat zijn erfenis naar de kostwinner en hun eigen kinderen. Met andere woorden, stiefkinderen ontvangen een vordering die niet onmiddellijk opeisbaar is en moet worden betaald aan de langstlevende echtgenoot. Deze aanspraak kan alleen worden gerealiseerd als de langstlevende echtgenoot overlijdt. De erfenis van de overlevende ouders gaat naar hun kinderen. Uiteindelijk gaat een deel van de erfenis van de stiefmoeder naar haar familie en een deel naar de familie van haar man.

Mijn stiefmoeder stierf en mijn vader eerder

Als er geen langstlevende echtgenoot is en de stiefmoeder overlijdt zonder testament, erft de familie van de stiefmoeder alles behalve de claim die de kinderen van de man op de vrouw hadden. Ook hier gaat een deel van de erfenis van de vader naar zijn eigen gezin en een deel naar haar gezin via de stiefmoeder.

Stiefbroers en -zussen

Stiefbroers en -zussen worden zonder testament behandeld bij de verdeling van de erfenis als er geen langstlevende echtgenoot is en geen eigen kinderen. Als er geen broers en zussen zijn, erven de grootouders samen met de kinderen en kleinkinderen. En zo tot de zesde graad. In de zin van erfenis is een stiefkind of pleegkind geen bloedverwant. Een geadopteerd kind wordt gezien als het eigen kind, omdat bij adoptie de bloedband met de oorspronkelijke ouders wordt verbroken.

Een testament laten opmaken

Met dit alles in het achterhoofd kunnen de volgende goede redenen zijn om een ​​goodwillovereenkomst op te stellen:

Een slot geërfd van stiefmoeder en stiefvader

Een stiefmoeder kan net als iedere andere moeder moeder zijn, maar in het erfrecht is dat anders geregeld. In het erfrecht is de moeder niet simpelweg gelijk aan de moeder en is de stiefvader niet gelijk aan de vader. Een pleegkind is niet hetzelfde als een kind en een stiefkind ook niet. Als u het anders geregeld wilt zien, moet u een testament maken en dat daarin regelen. Een goede notaris helpt je hierbij.

Lees verder