Wettelijke schuldsanering aanvragen

Ondanks alle welvaart van Nederland, moeten mensen elke dag schuldsanering eisen. Als het niet meer mogelijk is om op eigen kracht uit de schulden te komen, kan een dergelijke schuldsanering uitkomst bieden. Schuldverlichting wordt meestal aangeboden en gecontroleerd door gemeentelijke kredietbanken.

Schuldsaneringsrecht natuurlijke personen (WSNP)

Soms zijn financiële problemen zo groot dat mensen ze niet meer alleen aankunnen. Dit gebeurt in alle lagen van de bevolking, maar vooral voor degenen die afhankelijk zijn van een sociale uitkering.

Vooral postorderbedrijven creëren in de praktijk een echte schuldenval. Omdat bestellingen die via postorder worden geplaatst, het voordeel hebben dat de portemonnee niet leeg raakt. De natuurlijke barrière die onze kooplust belemmert tijdens een regelmatige shopping spree, namelijk een lege tas, bestaat niet bij online winkelen.

Als het maandinkomen niet continu vaste lasten, kosten van levensonderhoud en openstaande rekeningen dekt, spreken we van insolventie. En vaak gaan te hoge schulden gepaard met een gevoel van angst: over schuldeisers, over het verliezen van je huis, over gestigmatiseerd worden als wanbetaler. Het verhindert veel mensen om te functioneren en maakt ze soms zelfs ziek.

Om mensen uit de schulden te helpen is er een wettelijk kader gecreëerd:
Schuldsaneringsrecht natuurlijke personen (WSNP)
. Schuldenregeling heeft als grote voordeel dat al uw schulden worden overgenomen door één instantie, meestal de Sociale Dienst van de lokale overheid.

Gemeentelijke kredietbanken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijk voorgeschreven schuldsanering. In het verleden waren het afdelingen van gemeentelijke organisaties, maar tegenwoordig zijn het veelal zelfstandige instellingen die zich mogelijk ook bezighouden met andere financiële diensten. Ze moeten dan een maatschappelijk doel hebben en mogen niet concurreren met de dienstverlening van commerciële dienstverleners (banken).

Verzoek schuldsanering

Gemeentelijke kredietbanken in de (gemiddelde) grote steden van ons land verlenen diverse financiële diensten met een maatschappelijk doel. Zo worden bijvoorbeeld sociale hypotheken of andere onderhandse leningen met een maatschappelijk doel verstrekt. Daarnaast hebben zij een bemiddelende rol bij de uitvoering van de wettelijke schuldsanering.

Schuldsanering is een complex vraagstuk. Wie zich aanmeldt bij een legitiem schuldsaneringsbureau heeft vaak al een moeilijk maatschappelijk traject doorlopen. Betrokkene kan zelf op kantoor om hulp vragen, maar het komt ook voor dat organisaties als Maatschappelijke Dienstverlening en CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) cliënten doorverwijzen.

Toelatingsgesprek en curatorbijeenkomst

Na aanmelding volgt een intakegesprek. De cliënt moet dan gedetailleerde informatie verstrekken aan de bank, die op zijn beurt een curator benoemt in de zaak, met wie de cliënt alle contacten heeft tijdens het invorderingsproces. Soms is het een medewerker van de kredietbank zelf, soms een onafhankelijke trustee.

Daarna ontwikkelen de curator en de opdrachtgever in overleg met hen een plan om de schulden af ​​te lossen. De beheerder krijgt tijdens het schuldsaneringstraject de regie en regie over het gehele financiële huishouden van de cliënt. Hij moet regelmatig (maandelijks of vaker) aan de curator rapporteren over zijn financiële zaken. Ook onderhoudt de curator contacten met schuldeisers, hij wordt bijgestaan ​​door de afdeling schuldsanering.

Hoe werkt het proces van schuldsanering?

Het proces van schuldsanering kan alleen worden gestart als meerdere
aannames
is voldaan:

In het proces van schuldsanering wordt de cliënt gevraagd om aanzienlijke financiële beperkingen in acht te nemen, maar met de mogelijkheid dat daarna
schuldenvrij
is de. Deze periode duurt meestal ongeveer drie jaar, waarin alle inkomsten en uitgaven aan de curator moeten worden gemeld. Het bepaalt welk deel van het inkomen de cliënt aan zichzelf kan besteden. Het resterende deel wordt toegevoegd aan de begroting, waaruit de crediteuren tijdig zullen worden betaald.

Schuldsanering door leningen over te dragen

Een bijzondere vorm van schuldsanering is gericht op het consolideren van bestaande leningen. In dat geval worden één of meerdere dure leningen afgelost en vervangen door één nieuwe en goedkopere lening. Deze benadering wordt ook wel schuldconsolidatie of herfinanciering van leningen genoemd.€