Wettelijke rente als wij niet op tijd betalen

We zien het steeds vaker, wettelijke rente omdat we niet op tijd betalen. Leveranciers of schuldeisers mogen in dat geval rente in rekening brengen. Wettelijke rente wordt ingesteld om betalingsachterstand te voorkomen. Als particulieren hun schulden niet op tijd betalen, geldt in 2012 de wettelijke rente van 4%.

Wanneer mag wettelijke rente in rekening worden gebracht?

Als wij niet tijdig betalen, kan de wettelijke rente door schuldeisers worden geheven. Zij zijn immers gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen over de periode dat wij betalingsachterstand hebben.

In deze toelichting beperken we ons tot de wettelijke rente die verschuldigd is door particulieren met betalingsachterstand, de zogenaamde niet-commerciële transacties. Dit moet worden onderscheiden van “commerciële transacties” waarbij leveringen business-to-business of business-to-government zijn. In dat geval wordt de hogere wettelijke rente gehanteerd.

Wat is de wettelijke rente voor particulieren?

De
juridische belangen
van tijd tot tijd herzien en gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 1 januari 2010 geldt een rentepercentage van 3%.

Informatie over de wettelijke rente vindt u overigens ook op de website van De Nederlandsche Bank. Ter indicatie vindt u hieronder een overzicht van de in voorgaande jaren gehanteerde rentetarieven:

Datum invoer in procenten
01.07.2011 4%
01-01-2010 3%
01.07.2009 4%
01.01.2007 6%
01-02-2004 4%
01-08-2003 5%
01-01-2002 7%
01-01-2001 8%
01-01-1998 6%

Wat gebeurt er als we onze schulden niet op tijd betalen?

Mede door de economische crisis hebben veel mensen tegenwoordig schulden:

Hoewel het hebben van schulden vele vormen aanneemt, zijn de gevolgen over het algemeen hetzelfde. Als we niet op tijd betalen, krijgen we in eerste instantie aanmaningen en aanmaningen van onze schuldeisers. Als er geen betalingsregelingen kunnen worden getroffen, zullen mensen al snel drastischer maatregelen nemen om u tot betaling te dwingen.

In extreme gevallen wordt een invorderingsprocedure gestart of wordt de vordering via de rechtbank uitbetaald. En als u zo’n rechtszaak verliest, kan er beslag worden gelegd op uw inboedel, uw loon of uw auto.

Minder opdringerig, maar niet minder vervelend, is de hefboomwerking van schuldeisers om wettelijke rente in rekening te brengen over achterstallige bedragen. Maar voordat u dit doet, moet u eerst een default declareren.

Ingebrekestelling en wettelijke rente

Om schuldeisers wettelijke rente in rekening te brengen, moet u in gebreke blijven. Dit betekent dat u de einddatum waarop u moet betalen schriftelijk moet doorgeven. Als uw betaling niet op deze datum is ontvangen, bent u wettelijke rente in rekening gebracht. Wettelijke rente is dus geen signaal voor wie niet of te laat betaalt: het verergert de betalingsachterstand alleen maar, zeker als bij de renteberekening samengestelde rente wordt toegepast.

Wettelijke rentetarieven: enkelvoudig of samengesteld?

Samengestelde rente of “samengestelde rente” is wanneer rente wordt toegevoegd aan de hoofdsom na het einde van de renteperiode (meestal een jaar) en vanaf dat moment is het ook “rentebetalend”. Als de algemene regels er niets over zeggen en partijen het niet eens zijn geworden, is samengestelde rente de norm en kan de hoogte van de schuld dienovereenkomstig oplopen. Aan de andere kant, in het geval van enkelvoudige rente, is er een constante hoofdsom.

Incassokosten bij betalingsachterstand

Op 11 november 2011 heeft de regering besloten tot een aantal aanvullende maatregelen met betrekking tot betalingsachterstanden: