Wettelijk minimumloon juli 2021: lonen voor jongeren stijgen

Minimumloon verder omhoog. Iedereen van 21 jaar of ouder heeft recht op het volledige wettelijk minimumloon in 2021 en 2022. De wettelijke minimumloonleeftijd begint bij 21 jaar of ouder, jongeren hebben recht op het minimumjeugdloon. Het (jonge) salaris gaat in 2021 en 2022 omhoog. Wat zijn de nieuwe bedragen en welk inkomen telt in het bruto, hoe verhoudt het nieuwe uurloon zich tot het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon in 2022?

Wet op het minimumloon WML

Sinds 1969 bestaat in Nederland de Wet minimumloon WML, die regelt op welk minimumloon je recht hebt als je voltijds werkt. Zo kom je er ook achter wat het minimumloon per uur, per dag of per week is. De werknemer weet precies hoeveel hij kan verdienen, in ieder geval van zijn baas. Het wettelijk minimumloon creëert ook een bodem in de markt om te voorkomen dat werknemers onderbetaald of uitgebuit worden. Een belangrijk voordeel van deze verworven rechten is natuurlijk de garantie van een vast salaris, met als nadeel dat sommige werknemers als te duur kunnen worden beschouwd, waardoor ze niet kunnen worden aangenomen of vroegtijdig kunnen worden ontslagen.

Wettelijk minimumloon en wettelijk jeugdminimumloon januari 2022

De rijksoverheid publiceert twee keer per jaar – op 1 januari en 1 juli – het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon. Iedereen van 21 jaar of ouder heeft recht op minimaal het wettelijk minimumloon in 2021 en 2022, terwijl 15-plussers recht hebben op het jeugdloon. Vanaf 1 januari 2022 stijgen de bedragen van het wettelijk minimumloon en het wettelijk minimumloon voor jongeren met 2,4% ten opzichte van de bedragen van 1 januari 2021. Vanaf 1 juli 2022 is de stijging nog eens 1,8%.

Wettelijk minimumloon en jeugdloon juli 2022

Per 1 juli 2022 worden de bedragen van het wettelijk vastgestelde minimumloon met enkele tientallen per maand verhoogd:

Wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon vanaf 1 juli 2022

Jouw leeftijd binnen een maand Wekelijks Dag
21 jaar en ouder 1756,20 euro € 405,30 € 81,06
20 jaar 1404,95 euro 324,25 euro 64,85 euro
19 jaar 1053,70 euro 243.20 euro 48,64 euro
18 jaar € 878,10 202,65 euro 40,53 euro
17 jaren € 693,70 € 160,10 € 32,20
16 jaar €605,90 139,85 euro € 27,79
15 jaar € 526,85 € 121,60 € 24,32

Wettelijk minimumloon en jeugdloon in januari 2021 en 2022

Vanaf 1 januari 2021 en 1 januari 2022 zijn ook de bedragen van het wettelijk minimumloon en het jeugdloon licht gestegen:

Wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon vanaf 1 januari 2022

Leeftijd binnen een maand Wekelijks Dag
21 jaar en ouder 1725 euro € 398,10 € 79,62
20 jaar 1380 euro 318,50 euro €63,70
19 jaar 1035 euro 238,85 euro 47,77 euro
18 jaar 862,50 euro 199.05 euro 39,81 euro
17 jaren 681,40 euro 157,25 euro € 31,45
16 jaar € 595,15 € 137,35 27,47 euro
15 jaar 517,50 euro € 119,45 € 23,89

Wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon vanaf 1 januari 2021

Leeftijd binnen een maand Wekelijks Dag
21 jaar en ouder € 1684,80 388,80 euro 77,76 euro
20 jaar 1347,85 euro 311,05 euro 62,21 euro
19 jaar 1010,90 euro 233.30 euro € 46,66
18 jaar 842,40 euro €194,40 38,88 euro
17 jaren € 665,50 € 153,60 30,72 euro
16 jaar 581,25 euro € 134,15 26,83 euro
15 jaar 505,45 euro € 116,65 23,33 euro

Wettelijk minimum uurloon 2022 en 1 juli 2022

De bedragen van het wettelijk minimumloon per uur voor verschillende werkweken zijn:

Bruto uurloon 1 januari 2022

Fulltime werkweek 21 jaar en ouder 20 jaar 19 jaar 18 jaar 7 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 11,06 8,85 euro 6,64 euro € 5,53 4,37 euro 3,82 euro 3,32 euro
38 uur € 10,48 € 8,39 € 6,29 € 5,24 € 4,14 3,62 euro € 3,15
40 uur € 9,96 7,97 euro € 5,98 € 4,98 3,94 euro 3,44 euro € 2,99

Bruto uurloon per 1 juli 2022

Fulltime werkweek 21 jaar en ouder 20 jaar 19 jaar 18 jaar 7 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 11,26 € 9,01 € 6,76 5,63 euro € 4,45 € 3,89 € 3,38
38 uur 10,67 euro 8,54 euro € 6,40 5,34 euro € 4,22 3,69 euro € 3,20
40 uur € 10,14 8,11 euro € 6,08 € 5,07 4,01 euro € 3,50 € 3,04

Mijn werkgever betaalt mij minder dan het wettelijk minimumloon

De naam Wettelijk Minimumloon zegt het al, je hebt wettelijk recht op een minimumloon dat past bij je leeftijd. Zo niet, dan wordt u onderbetaald. Ga je dan eerst in gesprek met je werkgever en leidt dit tot niets, dan kun je een klacht indienen bij de Sociale Zaken en Arbeidsinspectie van de SZW. De inspectie kan de werkgever een boete opleggen en ervoor zorgen dat u binnen vier weken het geld ontvangt dat u verschuldigd bent. Soms komen mensen er pas later achter dat ze onderbetaald werden. In deze gevallen kunt u tot vijf jaar geleden nog uw schuld en vakantiegeld terugvragen. Na vijf jaar verjaart uw aanspraak op achterstallig loon automatisch.

Afsluiting van het nieuwe wettelijk minimumloon en jeugdloon in januari 2022 en juli 2022

Werkgevers die relatief veel jonge werknemers in dienst hebben en met hogere kosten te maken krijgen door een verhoging van het minimumloon, worden deels gecompenseerd. Ook is de LIV-leeftijd verlaagd. Meer verdienen is leuk, maar het kost natuurlijk ook meer en iemand zal de rekening moeten betalen. Een hoger minimumloon, of zoals in dit geval eerder recht op een wettelijk minimumloon, is al lang een sterke wens van velen.

Lees verder