Wet consumenten- en dienstverlening – 2020

Huis-aan-huis verkopen zijn gebruikelijk en zullen in 2022 worden voortgezet. Let als consument goed op uw rechten bij de verkoop. Wanneer mensen u iets proberen te verkopen via de zoekfunctie, kunt u zich aangevallen voelen door een verkoper. Plots sta je voor een beslissing en doe je een impulsaankoop. Om u te beschermen, worden drempelverkopen apart bij wet geregeld. Wat te doen met werving op basis van de huidige wervingswet. Hoe zit het met de huis-aan-huisverkoop? Maken telemarketing en telefonische verkoop ook deel uit van het canvas? Is een aanbetaling vereist? Annuleer de overeenkomst zo nodig binnen veertien dagen. In het geval van een ongeldige verkoop, kunt u de verkoop via de bestelling annuleren.

Te koop 2022, voorwaarden

Wat is canvas?

Bij
canvas
het verwijst naar de verkoop van goederen, diensten of bijvoorbeeld abonnementen of kredieten, waarbij de verkoper meestal het initiatief neemt. Hij komt naar je toe, nodigt je uit voor een besloten bijeenkomst, op een avond roept hij onverwachts op voor een afspraak. Aangezien deze procedure de potentiële koper kan verrassen en in een relatief kwetsbare positie kan brengen, zijn de rechten en plichten van de drempelverkoop wettelijk geregeld. Benader je zelf iemand, dan is er per definitie geen sprake van werving. Telefonische verkoop en telemarketing vallen niet onder de uitwisseling, maar onder de regels voor kopen op afstand.

Wat is geen canvas

Het is geen meesterschap als je:

Hoeveel tijd heb je om na te denken?

Net als bij online kopen op afstand via postorder of telefoon hebben drempelverkopen een wettelijke sperperiode. Bij de drempel voor verkopen wordt een vergoeding toegepast vanaf het aankoopbedrag van € 50
wettelijke veertien dagen bedenktijd
. Als u spijt heeft van het product of de dienst, kunt u binnen deze termijn de koopovereenkomst schriftelijk en zonder opgaaf van redenen ontbinden. Doe dit bij voorkeur per aangetekend schrijven om gedoe achteraf te voorkomen. Veertien dagen gaan in vanaf het moment dat de koopovereenkomst is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, Kamer van Koophandel in het betreffende gebied waar het betreffende bedrijf is gevestigd. Of de KvK Rotterdam als het betreffende bedrijf buiten Nederland is gevestigd. U kunt bij de KvK zelf controleren of de aankoop al is geregistreerd. Let op het registratiegebied. Als de herroepingstermijn niet in het koopcontract is vermeld, wordt de herroepingstermijn met maximaal twaalf maanden verlengd.

Wat is een bestelcontract?

De koopovereenkomst moet aan bepaalde eisen voldoen. Als niet aan deze vereisten wordt voldaan, kan het contract nietig zijn en is er geen koopcontract. Het zou te ver gaan om alle vereisten hier op te sommen, maar enkele belangrijke vereisten zijn:

Ook moet een colportier aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Zo is het de klant of het bedrijf waarin of voor wiens rekening de aanbieder werkt, verboden verkoopactiviteiten te verrichten waarvan hij weet of een redelijk vermoeden heeft dat de verplichtingen die hieruit voor de betreffende particulier kunnen voortvloeien niet voldoen aan Verordening Nee. zijn draagkracht.

Bel me niet register

Telefonische verkopen zijn ook van toepassing op de bestelling. Als u geen geheim nummer heeft, kunt u er maar beter een vinden, anders kopen marketeers uw gegevens van andere bedrijven. Maak dus gebruik van het bel-me-niet register. Iedereen die in het bel-me-niet register staat, kan niet meer op alle soorten producten worden gebeld. Energiebedrijven, telefoonmaatschappijen en internetverkopers houden er niet van, maar je kunt jezelf een hoop gedoe besparen. Als u toch wordt lastiggevallen, kunt u dit melden bij het Meldpunt Consumentenbescherming en de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Ze kunnen ingrijpen en boetes opleggen tot € 450.000 per zaak.

Om een ​​storting te doen of niet

Er is geen wettelijke verplichting om een ​​storting te doen. Dat kan, maar het hoeft niet. Als u akkoord gaat met de bijdrage, is er geen keuze. Lees daarom altijd goed de voorwaarden. Houd er rekening mee dat als het bedrijf failliet gaat, u uw aanbetaling verliest. Alleen als er sprake is van een zogenaamde depositogarantie, kan het deposito onder bepaalde voorwaarden worden teruggevorderd. Niet doen, bedoel ik.

Slot

Kortom, laat u niet verrassen en maak indien nodig tijdig gebruik van uw rechten. Verzoeken omvat ook telefoon-, internet- en televisieverkopen en elk ander moment dat een verkoper rechtstreeks contact met u opneemt om iets te verkopen. Onderneem actie als u later spijt heeft van uw aankoop met analytics.€