Werkloos worden? Bestedingspatroon omlaag

Als u uw baan verliest, heeft u in veel gevallen recht op een WW-uitkering. U dient uw bestedingspatroon direct aan te passen aan de nieuwe situatie.

Oudere werknemers die hun baan verliezen, vinden het vaak moeilijk om een ​​nieuwe baan te vinden. Ze hebben opnieuw het voordeel dat ze voor een langere periode in aanmerking komen voor een WW-uitkering in vergelijking met jongere werknemers. De periode van werkloosheid moet optimaal benut worden om ander werk te vinden, maar er is geen reden tot paniek. Op de lange termijn gaat het meestal beter.

U moet echter stappen ondernemen om rond te komen van een lager inkomen. De meeste werknemers hebben recht op 70 procent (eerste twee maanden 75 procent) van hun laatstverdiende loon, maar zodra de werkloosheidsuitkering stopt, daalt het inkomen van de meeste werknemers nog meer.

Overgang van salaris naar WW

De inkomensdaling is afhankelijk van uw inkomen in verhouding tot het sociaal minimum en het maximale dagloon van de WW (€ 190,32 per dag, inclusief vakantiegeld). Als 70 procent van uw salaris onder het sociaal minimum komt, kunt u een toeslag krijgen uit de Wmo. Als uw salaris hoger is dan het dagloon, ontvangt u geen vergoeding van de Sociale Zekerheid.

Absorbeer de inkomensdaling

U kunt de daling van het inkomen compenseren door te bezuinigen op de uitgaven. Het moet u een idee geven van hoeveel minder u netto per maand zult verdienen. Om deze vermindering gedeeltelijk te compenseren, moet u maandelijks sparen. Je kunt bijvoorbeeld de glazenwasser die elke zes weken komt opzeggen, je kranten- en tijdschriftabonnementen opzeggen en de sportschool die je niet meer bezoekt opzeggen.

Mogelijk recht op extra toeslagen

Een vermindering van het inkomen kan ook recht geven op een uitkering van de overheid. U denkt er bijvoorbeeld aan om meer zorgtoeslag te krijgen, of u komt misschien weer in aanmerking voor een zorgtoeslag als gevolg van inkomensdaling. Op Vergoedingen.nl kunt u berekenen waar u recht op heeft in uw nieuwe situatie.

Overgang van WW naar bijstandsuitkering

Mensen die al in de bijstand zitten zullen deze overgang niet veel merken, maar werklozen met hogere inkomens zullen de inkomensdaling moeten verwerken in hun bestedingspatroon. Een bijstandsuitkering is voldoende om rond te komen, maar luxe kunt u zich niet meer veroorloven. De auto zal het huis moeten verlaten en sportclubs moeten opzeggen.

Bij bijstandsgerechtigden wordt ook rekening gehouden met andere bezittingen die waarde vertegenwoordigen. Spaargelden moeten, indien nodig, eerst worden gebruikt. Als er een aanzienlijke overwaarde is in een eigen woning, kan die waarde worden gebruikt om te wonen. Een te dure auto moet misschien worden weggegooid.

Zoek zo snel mogelijk een andere baan

Zodra een werknemer werkloos wordt, moet hij direct op zoek naar een andere baan. Lukt dat niet, dan zijn er vaak mogelijkheden om je inzetbaarheid te vergroten. U kunt overwegen een (her)trainingsprogramma te volgen. Veel mensen vinden het moeilijk om een ​​nieuwe baan te vinden, maar de focus moet liggen op het op korte termijn weer aan het werk krijgen.€