Welke spaarrekening kiest u het beste?

Welk spaardeposito of welk termijndeposito kiest u voor een goed rendement in 2021? Een spaarrekening of termijndeposito geeft een hogere rente dan een gewone spaarrekening. Bovendien biedt het spaardeposito een vaste rentevoet voor de levensduur van de spaarrekening. Er is geen rentedaling, maar een blijvende vaste rente. Wees voorzichtig met de achtergestelde storting en let op de opnamekosten.

Een deposito opbouwen met een hoge depositorente

Elke bank biedt een spaardeposito of een termijndeposito aan. Over het algemeen zijn dit rekeningen waarop u voor een langere periode geld stort tegen een aantrekkelijke rente. Maar dit betekent zeker niet dat alle spaardeposito’s gelijk ontstaan. Er zijn grote verschillen in looptijd, rente, beperkende convenanten enzovoort. Een kort overzicht dus.

Achtergestelde deposito of niet?

Het begint allemaal met deze vraag. Met wat voor soort deposito heeft u te maken? Banken bieden een hoge rente voor het achtergestelde deposito. Het komt er echter op neer dat in geval van faillissement of betalingsproblemen, alles wat achtergesteld is ook als laatste wordt betaald. Daarnaast valt het achtergestelde deposito niet automatisch onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank.

Flexibele stortingen

Met reguliere stortingen zet je je geld voor een langere periode weg zonder dat je boetevrij geld hoeft op te nemen. Het voordeel van flexibel storten is dat je het bedrag ook gedurende de looptijd kunt opnemen of storten. Deze flexibiliteit heeft vaak een prijs, omdat de betaalde rente lager is. Aan de andere kant, voor degenen die onverhoopt een deel van hun geld moeten opnemen, is de oplossing een flexibele storting.

Gedeeltelijke intrekking zonder boete

Bij een bestemmingsstorting zijn de deadline en opnamemogelijkheden bepalend:

Spaargeld, maar in welke valuta?

Het deposito in vreemde valuta luidt in een andere valuta dan de euro. Denk aan vreemde valuta zoals Amerikaanse dollars, Japanse yen of Turkse lira. De rente is vaak aantrekkelijk, maar u riskeert de wisselkoers. Weeg dus altijd de hogere rente af tegen het potentiële risico. Trouwens, valuta kunnen ook in uw voordeel stijgen, waardoor uw winst nog meer toeneemt.

Wat is een lijfrentedepot?

Het lijfrentedepot is vooral geschikt voor diegenen die regelmatig bijverdiensten willen ontvangen. U stort het bedrag eenmalig, daarna wordt het vaste bedrag maandelijks uitbetaald tijdens de lijfrentestorting totdat het depot leeg is.

Vergoeding voor het opnemen van spaardeposito’s in 2021

Vaak is het niet mogelijk om extra stortingen in het deposito te doen, maar is het ook niet mogelijk om gedurende de looptijd geld op te nemen. Soms is het mogelijk om geld op te nemen, maar met een boete. In de volgende gevallen is in principe geen boete mogelijk:

Sparen met een spaardeposito

Wie op zoek is naar een spaar- of termijndeposito bij een bank zal ook merken dat de rente vaak aantrekkelijk is. Zeker als je het geld wat langer kunt laten liggen.

Lees verder