Welke leningen worden geregistreerd door het BKR?

Welke leningen en kredieten worden geregistreerd door BKR, Bureau Krediet registratie? Registreert het BKR uw hypotheek, de resterende schuld, dat het huis waarin u woont onder water staat? Staat je studieschuld geregistreerd bij dit BKR-bureau? En staat de gezinslening geregistreerd in Tiela of je telefoonabonnement? Het antwoord is: het kan, maar het hoeft niet. Deze registratie is afhankelijk van meerdere factoren en er is een groot verschil tussen positieve en negatieve registratie. Probeer een negatieve BKR met restschuld te vermijden.

Positieve registratie in BKR, wat is positief?

Als iemand bij het Kredietbureau staat ingeschreven, hoeft dat helemaal niet negatief te zijn. Daarom maakt het BKR onderscheid tussen positieve en negatieve registraties. Positieve registratie is niets anders dan een verklaring over uw lening. Het kantoor in Tiela probeert leningen bij te houden om te voorkomen dat iemand teveel in de schulden komt en daardoor in de problemen komt. Banken en kredietverstrekkers kunnen eenvoudig controleren hoeveel geld je hebt geleend. Tijdens deze BKR toetsing krijgen zij direct inzicht in:

Voorwaarde is dat deze geldt bij een lening van meer dan 500 euro. De hypotheek wordt dus niet automatisch gevolgd.

Negatieve registratie in BKR, wat is daar negatief?

Veel problematischer is de negatieve registratie die optreedt bij betalingsachterstanden. BKR gebruikt allerlei codes die de ernst en oorzaak van betalingsachterstanden aangeven: lenen zonder BKR-verificatie, snel geld lenen. De hypotheek komt op de BKR-lijst zodra de betalingsachterstand langer is dan 120 dagen.

Welke leningen registreert het BKR niet?

BKR houdt niet bij:

Een gratis telefoon bij je abonnement wordt gezien als een BKR lening.

Huis onder water en BKR

BKR houdt niet bij of uw woning meer hypotheek heeft dan uw woning waard is. Ongeveer een miljoen huishoudens hebben hun huizen ondergelopen. Zolang het huis niet verkocht is, zijn er eigenlijk geen schulden meer en staat de lagere waarde nergens vermeld. Als er betalingsachterstanden zijn, kunnen deze worden bijgewerkt en als de resterende schuld is gefinancierd met een persoonlijke lening, weet het BKR dit ook.

Ik wil een hypotheek aanvragen, moet ik alle leningen melden?

Dat neemt niet weg dat de bank wil weten wat uw betalingsverleden is en of u een nieuwe hypotheek kunt betalen. De bank kan niet alles in één keer zien als u altijd correct op tijd hebt betaald, maar kan u wel vragen om ons precies te vertellen hoeveel leningen u uitstaat. De bank wil graag een compleet financieel beeld, waarin ook uw verplichtingen uit een studielening of een lening met uw gezin zijn opgenomen. Of u deze gegevens ook overdraagt, is aan u. Als je wilt voorkomen dat je te veel krediet hebt en de rekening niet meer kunt betalen, is het verstandig om de bank goed op de hoogte te stellen. Als u geen negatieve BKR-registratie heeft, zal het voor de bank niet eenvoudig zijn om alle gegevens zelf naar buiten te brengen. Dit biedt kansen, maar ook risico’s.

Restschuld en negatieve BKR

Als er op het moment van verkoop een restschuld is en je wordt afbetaald door de NHG-garantie, dan meldt de hypotheekverstrekker dit alsnog bij het BKR met code 2. Je hebt dan vijf jaar een negatieve BKR. De hypotheekverstrekker moet dit doen zodra hij een schadeaangifte heeft ingediend bij Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Als u zelf geld leent om de resterende schuld af te betalen, is er geen negatieve registratie.

Probeer negatieve registratie te vermijden

Probeer altijd late betalingen en negatieve registraties te vermijden. Je hebt er veel last van als je weer geld wilt lenen en de negatieve registratie blijft minimaal vijf jaar in het BKR staan. Deze periode van vijf jaar gaat pas in vanaf het moment dat de betalingsachterstand is verrekend met de bank of kredietverstrekker. Dit betekent dat u er jarenlang last van kunt hebben. Zorg er dus voor dat u zich maximaal inschrijft op de positieve lijst van het BKR.

Lees verder