Welke kredietinstellingen zijn aangesloten bij BKR

Bij het aanvragen van een lening of hypotheek wordt een BKR toetsing uitgevoerd. Op basis hiervan krijgt de kredietverstrekker van wie u geld wilt lenen informatie over uw BKR-registratie. Als je een negatieve BKR registratie of code hebt, wordt het erg lastig om geld te lenen. Het BKR ontvangt deze gegevens van en verstrekt deze aan haar leden, maar wie zijn deze BKR-leden?

Rechten en plichten van BKR-leden

Organisaties zoals banken, maar ook andere kredietverstrekkers en aanbieders van telefonie en thuiswinkelbedrijven kunnen lid worden van BKR als ze aan een aantal eisen voldoen. In totaal heeft BKR meer dan 200 verschillende leden, waarvan vele meerdere vestigingen of vestigingen hebben.

Controleer BKR

Alleen deze instellingen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een toetsing in BKR uitvoeren. Zij kunnen deze beoordeling overigens direct zelf doen, aangezien zij toegang hebben tot het Centraal Krediet Informatie Systeem CKI. Dit is het BKR-systeem, waar alle kredietgegevens worden opgeslagen en waar ook codes staan ​​die betrekking hebben op kredietproblemen. Overigens blijven alle kredietgerelateerde gegevens na afloop van het contract nog vijf jaar in het systeem staan. Als iemand zo’n code heeft, wordt dit ook wel een negatieve BKR genoemd.

Informatie verstrekken van en aan BKR

Ook zijn BKR-leden verplicht om het BKR op de hoogte te stellen van alle toegekende tegoeden en gsm-abonnementen, zodat het BKR deze informatie weer kan opslaan in CKI. Het BKR beslist dus niet zelf over het verstrekken van leningen, maar geeft haar leden alleen informatie over leningen en aflossingsproblemen.

Wie zijn BKR-leden?

BKR-leden zijn in te delen in verschillende groepen, bijvoorbeeld:

De volledige deelnemerslijst is te vinden op de website van het BKR. Als je dus geld wilt lenen, is er het volgende verschil tussen BKR-leden en niet-leden.

Geld lenen bij een BKR lid

Daarom zal een BKR-lid uw gegevens bij het BKR moeten controleren bij het aanvragen van een lening. Een BKR-lid stuurt ook jouw persoonsgegevens aan het BKR, evenals creditcard-, abonnements- of creditcardgegevens. Wanneer je een lening of hypotheek aanvraagt, weet de BKR geldschieter op basis van de beoordeling of je staat ingeschreven bij het BKR en, belangrijker nog, of er sprake is van negatieve registratie of codering. BKR-codering betekent in veel gevallen dat het moeilijk of onmogelijk is om krediet te krijgen.

Geld lenen bij een instelling of kredietverstrekker die geen lid is van BKR

Als u echter een lening aanvraagt ​​bij een instelling die geen BKR-lid is, zullen zij normaal gesproken geen BKR-toetsing van uw gegevens uitvoeren en u dus een lening verstrekken of weigeren op basis van uw overige gegevens, zoals inkomsten en uitgaven. . . Dit tegoed wordt dus niet overgedragen en geregistreerd in het BKR. Overigens zijn er maar heel weinig financiële instellingen en kredietverstrekkers die geen lid zijn van BKR, maar die zijn er wel, en dat zijn vaak die bedrijven die vaak adverteren met slogans als: lening met negatieve BKR, BKR-code en toch een hypotheek. , lenen bij BKR. De keerzijde van de medaille is dat je bij deze kredietverstrekkers een veel hogere rente betaalt en te maken krijgt met minder gunstige kredietvoorwaarden.€