Welke kosten vallen onder het banksparen?

U kunt rijkdom vergaren voor later gebruik voor verschillende doeleinden. Banksparen wordt vaak gebruikt om een ​​pensioenaanvulling op te bouwen. Banksparen heeft grote voordelen ten opzichte van verzekeren, maar let op de extra kosten. Focus niet alleen op het rentebedrag.

U kunt bijvoorbeeld premie voor uw pensioen opbouwen in een lijfrenteverzekering of een lijfrentespaarrekening. U kunt de bonus of premies nu aftrekken van uw inkomen en de uitkering is na pensionering weer onderworpen aan loonheffing. Deze vorm van vermogensopbouw is met name aantrekkelijk voor ondernemers of werknemers die momenteel in de hoogste belastingschijf (52%) zitten en bij pensionering worden teruggebracht naar een lager inkomen. Een lijfrentespaarrekening is doorgaans interessanter dan een lijfrenteverzekering. Dit wordt veroorzaakt door lagere banksparen kosten. Pas op! Omdat sommige banken hoge kosten rekenen.

Hoe groot kan de bonus of storting zijn?

De hoogte van het maximaal aftrekbare bedrag is afhankelijk van uw jaarlijkse pensioensparen. De maximale bijdrage moet worden berekend met behulp van de formule. Het resultaat wordt de jaarruimte genoemd. Heeft u de jaarruimte in voorgaande jaren niet gebruikt, dan kunt u deze alsnog gebruiken. Dit is de zogenaamde reserveringsruimte. Dit zijn berekeningen die niet eenvoudig te maken zijn. Voor een goede berekening kunt u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur.

Welke kosten vallen onder het banksparen?

De hoogte van de kosten verschilt per bank. Banken hebben een deel van de kosten opgenomen in de commerciële rentetarieven. U kunt deze kosten eenvoudig vergelijken door te kijken naar spaarrentes van verschillende banken. Ter vergelijking: de meerprijs is onduidelijk. Voordat u een account kiest, moet u weten welke kosten u kunt verwachten. We lichten de meest voorkomende kosten nader toe.

Verdeling van de kosten van banksparen

De kosten die banken in rekening brengen zijn onder te verdelen in:

Per kostencategorie geven we een nadere toelichting.

Wat betekent openingskost?

Banken moeten de kosten van het opzetten van een bankspaarrekening dekken. Sommige banken rekenen eenmalige openingskosten. De meeste banken brengen deze kosten niet in rekening, maar nemen ze mee in de consultkosten.

Servicekosten in rekening brengen als compensatie

Er zijn bijna geen banken die deze kosten in rekening brengen. Dit is te vergelijken met de kosten voor het openen van een bankspaarrekening bij een andere bank.

Opnamevergoeding voor kapitaaloverdracht

U heeft de mogelijkheid om de bank te verzoeken het opgebouwde kapitaal over te dragen naar een andere bank of verzekeraar. Opnamekosten kunnen worden beschouwd als vergoedingen voor kapitaaloverdracht en verificatie van de bestemming van kapitaal. Kapitaal kan niet zomaar worden opgenomen. Het moet lijfrentekapitaal blijven.

Wat doet de bank om de betalingskosten te dekken?

Tijdens de kapitaalstortingsfase van de lijfrente kunnen banken deze kosten incasseren. De bank rekent tussen de € 1 en € 2,50 voor elke reguliere betaling. Bij maandelijkse overschrijvingen moeten deze bedragen twaalf keer per jaar betaald worden. Niet alle banken rekenen distributiekosten.

De grootste kostenpost zijn de advieskosten

Banken en tussenpersonen brengen advieskosten in rekening voor het opnemen en raadplegen van producten. De kosten zijn heel verschillend en kunnen oplopen tot 750 euro. De kosten zijn bijzonder hoog omdat adviseurs en banken dossiers moeten aanmaken om aan te tonen dat ze een gedegen advies hebben gegeven.

De kosten verschillen sterk van bank tot bank. Maak daarom, voordat u zaken gaat doen met een bank, een goede vergelijking.€