Welke hypotheekkosten zijn fiscaal aftrekbaar?

U heeft een huis of bent van plan een huis te kopen. Dan is het handig om te weten wat fiscaal aftrekbaar is en wat niet om een ​​beter beeld te krijgen van de kosten. Doordat u de hypotheekrente van uw eerste woning kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting, zijn uw netto hypotheeklasten veel lager. Er zijn nog meer kosten en rente die u kunt aftrekken.

Uw eerste woning valt mee in box 1 bij uw salaris. U kunt voor uw eerste woning allerlei kosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Dit geldt niet voor een eventuele tweede woning, deze valt onder kolom 3.

Bij de aankoop van een koopwoning moet onderscheid worden gemaakt tussen gemaakte kosten en leenrente. In sommige gevallen kunt u zowel kosten als rente aftrekken van uw belasting.

Fiscaal partnerschap en eigen woning

De Belastingdienst beschouwt echtgenoten en geregistreerde partners automatisch als fiscale partners. Als samenwonenden kunt u er ook voor kiezen om u samen als fiscale partners in te schrijven. Hiermee kunt u kiezen wie de aftrekposten uit de “eigen woning” aangeeft bij de Belastingdienst. Als iemand bijvoorbeeld weinig of geen inkomen heeft, kan het voordelig zijn om alles aan de hoogste verdiener te melden, omdat er anders weinig af te trekken is van de belasting. Het eigenwoningforfait moet u dus in dezelfde verhouding aangeven. Hoeveel u precies aan aftrekposten overhoudt, hangt af van de belastingschijf waarin u valt.

De kosten van het bezitten van een huis

Een aantal kosten die verband houden met de aankoop of verbouwing van uw woning kunt u (eenmalig) aftrekken van de inkomstenbelasting in kolom 1. Hieronder ziet u welke kosten wel en niet aftrekbaar zijn.

Uitgaven aftrekbaar Kosten zijn niet aftrekbaar
 • Periodieke betaling erfpacht
 • bouw belang
 • Aanvraagkosten NHG
 • Financieringsgerelateerde waarderingskosten
 • Voorbereidingskosten
 • Sluitingskosten
 • boetepercentage
 • WIA Aanvullende Verzekering
 • De notaris betaalt de hypotheekakte
 • De aankoopprijs:
 • Kosten overname roerende zaken
 • overdrachtsbelasting
 • Kosten bankgarantie
 • Renovatie kosten
 • Huurbetaling
 • Financieringskosten bouwer
 • makelaarskosten
 • Bewijs van eigendom van notariskosten

Aftrek van hypotheekrente

Als de (hypotheek)lening niet meegefinancierd wordt, valt de schuld in kolom 3 en is de rente niet aftrekbaar!

Maximaal De term hypotheekrenteaftrek is een belastingaftrek voor maximaal 30 jaar.

Aftrekbare rente Rente is niet aftrekbaar
 • De aankoopprijs:
 • overdrachtsbelasting
 • Renovatie kosten
 • Huurbetaling
 • Financieringskosten bouwer
 • makelaarskosten
 • Financieringsgerelateerde waarderingskosten
 • Voorbereidingskosten
 • Sluitingskosten
 • Aanvraagkosten NHG
 • Bewijs van eigendom van notariskosten
 • De notaris betaalt de hypotheekakte
 • Kosten overname roerende zaken
 • Periodieke betaling erfpacht
 • bouw belang
 • boetepercentage
 • Kosten bankgarantie
 • WIA Aanvullende Verzekering

Als u de kosten in de eerste kolom van de hypothecaire lening heeft meegefinancierd, is de rente daarover aftrekbaar, zo niet, dan is de rente daarover niet aftrekbaar en valt de schuld op de 3e kolom.

Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat de rente maximaal 30 jaar aftrekbaar is.

De renteaftrek kan worden beperkt bij een aanvullende lening of een opstalverzekering.

Rente wordt niet afgetrokken bij oversluiten hypotheek

Als u uw hypotheekoverdrachtskosten meefinanciert, is de rente over meerdere kosten niet fiscaal aftrekbaar:

Overdrachtsrente is niet aftrekbaar
 • De notaris betaalt de hypotheekakte
 • Fiscale kosten in verband met financiering
 • Sluitingskosten
 • Kosten voor NHG

Lees verder