Welk eigen vermogen is fiscaal aftrekbaar?

Als u een woning koopt, is er veel meer rente aftrekbaar bij uw belastingaangifte dan alleen hypotheekrente. Denk aan fiscale aftrekposten voor renovatierente, hypotheek- of verbouwingskosten, bouwdeposito’s, vooruitbetalingsrente of overdrachtsrente. Allemaal aftrekbaar, maar er is veel meer. Daarom is het goed om alle belastbare kosten van de woning op een rijtje te zetten. Met deze fiscale hulp laat u uw eigen woning via de Belastingdienst aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting.

Wat trekt u af bij het kopen van een woning?

Hypotheekrenteaftrek voor uw woning in 2020 en 2021

De afgelopen jaren zijn er verschillende maatregelen ingevoerd om de hypotheekrenteaftrek te beperken, waardoor de hypotheekrenteaftrek beperkter is dan u misschien denkt. Met name met de invoering van het nieuwe belastingstelsel, de Wet inkomstenbelasting 2001, is de hypotheekrenteaftrek beperkt tot maximaal 30 jaar. Voor hypotheken die vóór januari 2001 zijn afgesloten, begint de looptijd van dertig jaar in 2001. Bij nieuwe hypotheken start de teller vanaf het moment van het afsluiten van de hypotheek. Toen kwam de extra lening regeling. Onderschat de impact van de bijleenregeling op de hypotheekrenteaftrek niet, ook al zal de impact wat minder zijn nu de huizenprijzen zijn gedaald. Daardoor nemen de aftrekmogelijkheden langzaam maar zeker af. Last but not least is er sinds 2013 ook aan toegevoegd dat er maandelijks moet worden afgelost om de hypotheekrente aftrekbaar te maken. Het kabinet gaat de hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens vanaf 2020 verder aan banden leggen. Zo is in 2020 de maximale aftrek nog maar 46%.

Hypotheekrenteaftrek, aftrekbare rente als belastingvoordeel eigen woning

In Nederland zijn de fiscale voordelen van de hypotheekrenteaftrek nauw verbonden met het inkomen. Hoe hoger het toepasselijke marginale belastingtarief, hoe hoger de aftrek. De tarieven van de inkomstenbelasting en belastingschijven die de Belastingdienst hanteert, kunnen ertoe leiden dat u met een iets grotere aftrek terugvalt in een lagere belastingschijf. Dit kan u veel belasting besparen. Een goede reden om alle aftrekposten goed door te nemen.

Welke rente is fiscaal aftrekbaar?

Ten eerste moet de hypotheekrenteaftrek niet te eng worden geïnterpreteerd. U moet kijken naar alle fiscaal aftrekbare rentelasten van een eigen woning. Bijvoorbeeld de uitgestelde rente die moet worden betaald als de bouwer uitstel van betaling verleent totdat de daadwerkelijke eigendomsoverdracht bij de notaris plaatsvindt. Betaalde uitgestelde rente, inclusief btw, is aftrekbaar. Dit geldt ook voor de eventueel in rekening gebrachte basisrente. Dit zijn twee voorbeelden, maar er is nog meer rente die fiscaal aftrekbaar is.

Aftrek hypotheekrente op onroerend goed

Er is nog wel wat rente die kwalificeert als aftrekbare IB, maar er is veel meer dan aftrekbare rente inkomstenbelasting, waarover meer. In kolom 1 inkomstenbelasting staat de aftrekbare rente:

Overige belastbare uitgaven voor uw woning als aftrekpost

Andere aftrekposten voor de aankoop van box 1 woningen zijn:

Als de kosten deels in kolom 1 en deels in kolom 3 staan, kunnen de kosten naar evenredigheid worden afgetrokken.

Tot slot, welke rente is fiscaal aftrekbaar in 2020 en 2021?

Naast de normale hypotheekrenteaftrek is veel rente fiscaal aftrekbaar. Vergeet extra kosten niet als je je oude huis nog niet hebt kunnen verkopen. Ook de rente over de oude woning, die nog niet is verkocht, is onder bepaalde voorwaarden tijdelijk aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voor een tweepersoonswoning geldt een dubbele aftrek voor maximaal drie jaar.

Lees verder