Wel of niet een hypotheek betalen?

De spaarrente in 2017 is historisch laag. Daarom overwegen veel spaarders om hun spaargeld af te betalen voor een hypotheek. Een extra terugbetaling is echter niet in elke situatie redelijk. Dit komt mede door de fiscale behandeling die voor de betreffende hypotheek geldt. Ook de hypotheekvorm en het percentage dat de bank in de loop van het jaar boetevrij kan aflossen zijn van belang. Extra aflossen biedt voordelen, maar soms ook nadelen.

Aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt u niet af over de looptijd van de lening. U betaalt alleen rente per maand. Aan het einde van de looptijd is de schuld nog hetzelfde als aan het begin. Als er op 31 december 2012 al een hypotheek met rente bestond, zijn de nieuwe belastingregels niet van toepassing. Het is onderworpen aan een overgangsregime. Deze hypotheekvorm zorgt voor lagere maandlasten, maar is niet de goedkoopste hypotheekvorm. Maar veel mensen vinden lage maandlasten belangrijker dan langlopende aflossingen.

resterende schuld

Aan het einde van de looptijd moet natuurlijk ook de aflossingsvrije hypotheek worden afgelost. U moet ervoor zorgen dat u hiervoor voldoende geld heeft, bijvoorbeeld uit de opbrengst van de verkoop van uw huis. De verkoopopbrengst kan lager zijn dan het hypotheekbedrag. U houdt dan de resterende schuld over.

annuïteitenhypotheek

Wilt u na 1 januari 2013 nog de volledige belastingaftrek voor rente, dan kiest u voor een lineaire of annuïtaire hypotheek. Een annuïteitenhypotheek heeft vaak de voorkeur omdat de aanloopkosten lager zijn dan bij een lineaire hypotheek. Dit ondanks het feit dat de totale rentelast van een annuïteitenhypotheek over de gehele looptijd hoger is dan die van een lineaire hypotheek. Een combinatie van beide vormen van aflossen is ook mogelijk.

Waar bestaat een lijfrente uit?

Bij een annuïteitenhypotheek betaalt u elke maand een vast bedrag. Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing en wordt de lijfrente genoemd. Dankzij aflossen wordt uw schuld elke maand afgebouwd. In het begin betaal je meer rente en een kleiner deel van de aflossing. Tijdens de looptijd van de lening verandert de verhouding: u betaalt meer af en betaalt minder rente. Hoe meer u aflost, hoe lager de rente. Het belastingvoordeel wordt daardoor kleiner. Aan het einde van de looptijd heeft u de lening volledig afbetaald en staat er geen openstaande schuld meer.

Onderhandel tijdig over extra aflossingen

Meestal kunt u jaarlijks tot een bepaald percentage (bijvoorbeeld 20%) van uw oorspronkelijke hypotheek aflossen zonder een boete voor renteverlies aan de bank te betalen. Het is belangrijk om dit tijdig, uiterlijk medio december, aan de bank door te geven. Zorg er ook voor dat het geld op de vervaldatum op uw rekening staat. En bedenk, als u een boete verschuldigd bent over het bedrag dat u wilt terugbetalen, zijn die kosten meestal fiscaal aftrekbaar.

Argumenten voor en tegen extra aflossen

De extra hypotheekaflossingen kunnen de moeite waard zijn. In 2017 is de spaarrente immers historisch laag en krijgen ze in ruil daarvoor lagere maandlasten. Maar er zijn ook nadelen.

Extra terugbetalingsvoordelen

Min extra restitutie