Wauw! Moet ik mijn huis nu verkopen?

Onder bepaalde voorwaarden heeft u recht op een WW-uitkering als u uw baan verliest. Ten eerste wordt het uitkeringsbedrag niet beïnvloed door het eigenwoningbezit en het eigen vermogen. Het kan anders zijn als u geen recht heeft op een WW-uitkering of na een periode waarin u wel WW-uitkering heeft gekregen.

Bij het kopen van een huis wordt het inkomen gebaseerd op het huidige inkomen. De bank verlangt veelal een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de werkgever, maar een vast contract biedt nog geen inkomensgarantie voor de toekomst. Als u uw baan verliest, heeft u in eerste instantie recht op een WW-uitkering als aan de voorwaarden wordt voldaan. Een uitkeringsgerechtigde met een eigen woning hoeft niet bang te zijn voor een uitkeringsbeperking bij een eigen woning.

Na het ontvangen van een WW-uitkering kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Voor het recht op deze uitkering wordt rekening gehouden met de financiële status van de begunstigde. Ook wordt er rekening gehouden met de overwaarde van de eigen woning.

De WW-toeslag moet voldoende zijn om de maandlasten te dekken

Het bezit van een eigen woning heeft geen invloed op het recht op een werkloosheidsuitkering, maar lagere inkomens zouden huishoudens in staat moeten stellen financieel te functioneren. De eerste twee maanden bedraagt ​​de WW-uitkering 75 procent van het laatstverdiende salaris. In de resterende periode bedraagt ​​de uitkering 70 procent van het laatstverdiende salaris. De hoogte van de uitkering is beperkt tot het dagloon (193,09 euro bruto per dag).

U moet de maandelijkse kosten en uitgaven kunnen betalen terwijl u de uitkering ontvangt. U zou dezelfde maandelijkse uitgaven moeten kunnen doen met aanzienlijk minder inkomsten. De kosten zijn vaak gebaseerd op het maandinkomen. Als de inkomsten dalen, moeten ook de uitgaven dalen. Lukt het niet om een ​​andere baan te vinden terwijl je recht hebt op een WW-uitkering, dan kan het zijn dat je nog meer moet bezuinigen. De bijstandsuitkering is gebaseerd op het leefloon.

Spaar- en bijstandsuitkeringen

Een bijstandsuitkering is een sociale zekerheid. Het is een vangnet voor mensen die geen eigen inkomen hebben. Dit type uitkering is bedoeld om alleen te worden verstrekt aan mensen die het echt nodig hebben. Bezitters van onroerend goed kunnen geen aanspraak maken op deze vorm van bijstand. Dat is ook de reden waarom gezinnen met een spaartegoed van meer dan € 11.370 (in 2012) eerst hun geld moeten uitgeven voordat ze recht hebben op een bijstandsuitkering. Het geldt voor een bedrag van EUR 5685 per persoon.

Gelijkheid en sociale bijstand

Het eigen vermogen wordt beschouwd als het eigen vermogen dat vastzit in de eigen woning. Aangezien het geen geld is dat vrij beschikbaar is, wordt veel van het eigen vermogen genegeerd. Een eigen vermogen boven de 48.000 euro heeft alleen gevolgen voor de bijstandsuitkering. Bij een hoger eigen vermogen vindt geen uitkering plaats, maar wordt een voorschot betaald op het eigen vermogen. Dit komt doordat de betaling als een soort krediethypotheek wordt gedaan totdat het eigen vermogen onder de € 48.000 zakt.€