Wat zijn staatsobligaties en hun risico’s?

Een staatsobligatie wordt belegd door de overheid, maar waarom doet de overheid dit? Een groot verschil met gewone aandelen is dat u geen aandeelhouder bent als u staatsobligaties overneemt. Er zijn echter enkele risico’s verbonden aan het kopen van staatsobligaties, maar wat zijn die risico’s? Obligatieratings kunnen worden gebruikt om het risico te verminderen.

staatsobligatie

Een staatsobligatie wordt belegd door de overheid. Doordat de overheid soms forse uitgaven doet en daardoor de schatkist leeg raakt, ontstaat er een tekort. De overheid moet dan lenen. De overheid kan dan staatsobligaties uitgeven. Een staatsobligatie is een staatsobligatie met een vaste rente en looptijd, meestal tien jaar. Kortere looptijden (vijf jaar of minder) maar ook langere looptijden zijn mogelijk. Vanaf 12 jaar wordt de looptijd als lang beschouwd.

Wanneer iemand een staatsobligatie koopt, gebeurt er niets met de sociale geldhoeveelheid. De overheid betaalde eerst de mensen, daarna was er een tekort, waarna de overheid het geld terugkrijgt van de mensen. De hoeveelheid geld bij mensen blijft hetzelfde. Als staatsobligaties door een bank worden gekocht, verandert de situatie. Betalingen aan particulieren worden dan niet door de mensen zelf vergoed. Als de overheid haar uitgaven financiert met geld dat ze leent van banken, leidt dit tot een toename van de maatschappelijke geldhoeveelheid.

Verschil tussen staatsobligaties en aandelen

Een staatsobligatie wordt gebruikt om de staatsschuld af te dekken. Met een aandeel wordt een persoon aandeelhouder van een bedrijf, wat niet het geval is met een staatsobligatie. Voor de overheid fungeert de koper van de staatsobligatie als een soort bank. Ze geven geld aan de overheid en krijgen het later terug.

Risico’s bij het kopen van staatsobligaties

interesse

Hoe hoger de rente op een staatsobligatie, hoe groter de risico’s van het kopen van een staatsobligatie. Geld kan uiteindelijk minder waard worden. Ook Nederland kan een negatieve rente hebben. De negatieve rente is bedoeld om ervoor te zorgen dat een deel van het geld dat voor de staatsobligatie is betaald, door een andere bank wordt betaald als de bank waar deze is gekocht failliet gaat.

Er zijn drie verschillende soorten risico’s verbonden aan het kopen van staatsobligaties.

Prijsrisico

Prijs moet worden overwogen. Omdat obligaties tussentijds willen verkopen, is de hoeveelheid geld afhankelijk van de prijs. Over een staatsobligatie wordt meestal gesproken voor een periode van tien jaar. Als iemand besluit eerder van de staatsobligatie af te komen, dan moet rekening worden gehouden met de prijs van de staatsobligatie.

debiteurenrisico

Een staatsobligatie is nog steeds in het bezit van de overheid. De overheid zal de obligatie uiteindelijk terugkopen. Er moet rekening mee worden gehouden dat de staat geldzorgen kan hebben. Als er een groot geldprobleem is, kan het land failliet gaan, waardoor de kans om het geld terug te krijgen klein is.

Valutarisico

Een iets kleiner risico is het valutarisico. Bij valutarisico bestaat de mogelijkheid dat een andere valuta, zoals de Amerikaanse dollar, aan waarde verliest. Als u een staatsobligatie in een andere valuta wilt kopen, bestaat de kans dat u minder geld terugkrijgt dan verwacht, bijvoorbeeld door de waardevermindering van de Amerikaanse dollar.

obligatie rating

Een obligatierating is een rating die de kredietwaardigheid van de emittent van een staatsobligatie aangeeft. Om er zeker van te zijn dat er geen risico bestaat dat de waarde van de obligatie daalt, kunt u zich vertrouwd maken met de rating van deze obligaties. Door de kredietcrisis aan het begin van de 21e eeuw werd de kredietwaardigheid van bijvoorbeeld Griekenland erg laag. Met weinig kans om ooit hun geld terug te krijgen, stopten mensen met beleggen in staatsobligaties, waardoor de economie instortte. Mensen stopten ook met beleggen in staatsobligaties omdat de rentetarieven die werden gebruikt om Griekenland te redden, werden verhoogd. Bij een hogere rente is het risico hoger, waardoor er minder mensen investeren.€