Wat zijn opties, warrants, futures en turbo’s?

Beleggingsinstrumenten zoals opties, ook wel derivaten genoemd, worden vaak gebruikt voor risicovolle speculatie. Het is mogelijk om actief te investeren en snel grote winsten te maken. Snel verliezen natuurlijk, dus enige kennis van beleggen is op zijn plaats. Hieronder volgt een korte introductie van deze tools en hun voor- en nadelen worden uitgelegd. Maar laten we eerst enkele termen nader bekijken.

Hefboom

Alle derivaten zijn afgeleide financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van een ander actief, zoals een aandeel of obligatie. Het komt goed
“kernwaarde”
genaamd. U koopt deze onderliggende waarde voornamelijk met geleend geld of u koopt alleen de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze onderliggende waarde.

Dit wordt leveraged investing genoemd omdat de volatiliteit van deze onderliggende waarde 100% op de rekening van de derivaathouder staat. EEN
Kleine investeringen kunnen grote gevolgen hebben
zowel in positieve als negatieve zin.

Actie

Hefboomwerking kan het beste worden uitgelegd met een voorbeeld. Bij het kopen van een turbo gebeurt het volgende. Je koopt aandeel X voor €50. U leent € 40 bij de bank en investeert zelf € 10 in het aandeel. Het geleende deel heet
financieringsniveau
en u heeft zelf een vijfde van de totale waarde geïnvesteerd. Als u de prijs deelt door de investering, in dit geval 50:10, krijgt u 5. In investeringstermen is de hefboomwerking 5.

U ziet de koers van de AEX stijgen van €50 naar €60 en u besluit het aandeel te verkopen. De winst van het aandeel is 10 euro of 20 procent. Voor jou
krijgen
veel groter. U geeft het geleende geld terug en maakt 100 procent rendement (minus de financieringsrente). U heeft immers zelf maar 10 euro geïnvesteerd en dus 10 euro winst gemaakt.

Het kan natuurlijk ook andersom zijn. Als het aandeel van $ 50 naar $ 40 daalt, verliest u uw volledige investering. Om nog maar te zwijgen van het feit dat de prijs blijft dalen.

Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde van een aandeel is de toegevoegde waarde van alle activa van het bedrijf, minus al zijn verplichtingen, en de rest te delen door het aantal aandelen.

Bellen en plaatsen, lang en kort

Je hebt callopties en putopties. Turbo kan lang of kort gereden worden. Kortom, callen en long gaan betekent speculeren op een prijsstijging en putten en shorten op een prijsdaling.

Opties

Een optie is een verhandelbaar recht om een ​​bepaald aantal aandelen (hoofdwaarde) te kopen (calloptie) of te verkopen (putoptie) voor een bepaald bedrag (uitoefenprijs) tegen een betaling (premie) binnen een bepaalde periode (vervaldag) of (put-optie). De termijn loopt doorgaans af op de derde vrijdag van de betreffende maand. De expiratie van de optie (contract) wordt “expiratie” genoemd.

Voordelen:

minpuntjes

garanties

Een warrant is een soort optie tegen een vooraf bepaalde prijs (uitoefenprijs of uitoefenprijs) die iemand het verhandelbare recht geeft om een ​​grondstof (de onderliggende waarde) te kopen of te verkopen vóór of op een bepaalde datum (aankooporder) tegen een betaling (premie) . (geef het bevel door).

Het belangrijkste verschil tussen een optie en een warrant is dat de eerste wordt uitgevoerd door een beurs en de tweede door een bedrijf of financiële instelling. De garantieperiode is tot de vervaldatum. Er zijn gedekte warrants uitgegeven door financiële instellingen die het recht geven om bestaande aandelen te kopen. Gedekte warrants worden door bedrijven uitgegeven op hun niet-bestaande aandelen om bijvoorbeeld extra kapitaal aan te trekken.

Voordelen:

minpuntjes

toekomstige contracten

Een futures-contract is een verhandelbaar financieel futures-contract tussen twee partijen, waarbij de koper zich ertoe verbindt een bepaalde hoeveelheid van een product van de verkoper over te nemen voor een vooraf bepaald bedrag en een vooraf bepaalde datum.

Een futures-contract is moeilijker te verhandelen dan een optie omdat de prijs niet vast is, maar
een op een
beweegt mee met de onderliggende waarde en is dus afhankelijk van de volatiliteit van de aandelenmarkt. Ook heeft een future geen verwachte waarde (tijdswaarde) zoals een optie.

Aangezien de koper van een termijncontract een koopverplichting heeft, moet hij een bepaald bedrag storten om een ​​bepaalde onderliggende waarde te kopen. Dit bedrag wordt de initiële reserve genoemd (ongeveer 10% van het basisactief).

De verkoper van de future profiteert van een waardedaling van de onderliggende waarde (of index) en de koper profiteert van een prijsstijging.

Voordelen:

minpuntjes

Turbo’s, etappes en sprinters

Turbo is een verhandelbaar contract met de optie om de onderliggende waarde te kopen of te verkopen, waarvan het merendeel meestal wordt gefinancierd door ABN AMRO. U belegt dus in een onderliggende waarde die onderhevig is aan turbo. Het kan een aandeel zijn, maar ook een index, valuta, obligatie of grondstof. Aangezien turbo op een beurs kan worden verhandeld, kunt u bij de meeste banken terecht om het te kopen of te verkopen.

De speedster en sprinter zijn dezelfde producten als de turbo, maar van een andere bank. Er zijn geen significante verschillen.

Turbo heeft een dekkingsgraad, een stop-loss niveau, een ratio en natuurlijk de onderliggende waarde.

Financieringsniveau

De kernwaarde van Turbo wordt deels gefinancierd met geleend geld, dit deel wordt de dekkingsgraad genoemd (zie Operatie hierboven). De rest betaal je zelf en dat is de turbowaarde. De dekkingsgraad neemt altijd toe met de opgelopen rente en wordt dagelijks aangepast.

stop verlies

Om niet meer te verliezen dan de investering zelf, heeft elke turbo een ingebouwde minimale aan- of verkoopwaarde. Deze minimale aankoopwaarde of verkoopwaarde wordt het stop-loss niveau genoemd en ligt altijd tussen bijvoorbeeld de actuele waarde van het aandeel en de dekkingsgraad van de bank. Het niveau wordt elke 15e van de maand aangepast in ABN AMRO.

Als de rente bijvoorbeeld onder een bepaald niveau zakt, zodat het geleende bedrag
gevarenzone
dreigt binnen te komen, treedt stop-loss in werking. Door het stoppen van de turbo wordt geleend geld verstrekt. De belegger is zijn investering kwijt.

verhouding

De Turbo Ratio bepaalt hoeveel Turbo’s u moet kopen om één keer in het basisactief te investeren. Als de verhouding 1 is, doe je 1 op 1 mee, als het 10 is, koop of verkoop je voor 1/10 van de onderliggende waarde. Stijgt de koers van het aandeel met tien punten en is de verhouding 10, dan stijgt de turbo met één euro.

Voordelen:

minpuntjes

Eindelijk

Er zijn andere soorten derivaten die in deze inleiding niet worden behandeld, zoals swaps en futures.

Waarom beleggen in derivaten? Door het hefboomeffect kun je met een relatief klein bedrag veel geld verdienen. U moet echter begrijpen hoe u moet beleggen en hoe de aandelenmarkt in het algemeen werkt. Het is niet verstandig om geleend geld te gebruiken
speculeren
hoewel sommige financiële instellingen u misschien anders doen denken en u de juiste instelling moet hebben om de risico’s te nemen die beleggen nu altijd met zich meebrengt. Als de cursus niet de gewenste richting volgt en slapeloze nachten veroorzaakt, mag er niet mee worden begonnen.

Zonder echte investering zou je het op papier kunnen doen
sporten
frauduleuze aankopen doen. Je ziet gewoon de prijzen evolueren en wanneer je het gevoel hebt dat je het goed hebt, begin je in kleine hoeveelheden te kopen. De tijd zal het leren.€