Wat zijn levensregelingen?

In de Verenigde Staten is het een alternatieve manier om geld te beleggen. Het rendement is afhankelijk van het tijdstip van overlijden van de verzekerde op de afgesloten polissen.

In de Verenigde Staten is life settlement een type belegging dat in 1996 is ontstaan. Het kan worden beschouwd als een alternatief voor beleggen in aandelen of goud of andere vormen van beleggen, maar het is niet zonder risico’s.

Wat zijn levensregelingen?

Een groep investeerders verzamelt een grote som geld. Dit bedrag wordt gebruikt om een ​​levensverzekering af te sluiten. De rechten en plichten van de verzekering worden overgenomen van de verzekeringnemer. Beleggers zijn premie verschuldigd vanaf de datum van overdracht en betaling op de vervaldatum of overlijden komt toe aan beleggers. Het moet een groot aantal polissen dekken die afhankelijk zijn van leven of dood. Het rendement van de belegger is afhankelijk van het overlijden van de verzekerde.

Wat is het rendement voor beleggers?

Dit is een verzekering die een bedrag ineens uitkeert bij het overlijden van de verzekerde. Het rendement is hoger als de verzekerde op korte termijn komt te overlijden. Dit maakt life settlements tot een controversiële vorm van beleggen.

Waarom worden levensverzekeringen verkocht?

Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Er zijn Amerikanen die hun levensverzekeringen hebben verkocht omdat ze de polis niet meer nodig hebben. Het verkopen van de polis geeft beleggers een hoger bedrag dan het afkopen van de polis. Er zijn ook mensen die maar een korte levensverwachting hebben en verkopen zien als een manier om geld te verdienen met een polis die na hun overlijden vruchten afwerpt. Het polisgeld kan door de verzekerde worden gebruikt om bijvoorbeeld medische kosten te dekken of dromen waar te maken.

Hoger rendement met meer doden verzekerd

Het rendement is hoger als polishouders die worden verkocht zo snel mogelijk overlijden nadat de polis is verkocht. Als u in leven bent, duurt het langer voordat beleggers de uitkering ontvangen en moet er een hoge jaarlijkse premie worden betaald. Oudere verzekerden kunnen investeerders geld betalen. Ze zijn het geïnvesteerde bedrag langer kwijt en de premie moet elk jaar worden betaald.

Wat zijn de nadelen van life settlements?

Ethisch gezien is dit een controversiële manier om geld te investeren. In de praktijk blijkt de Verenigde Staten vaak een volk te zijn dat maar kort leeft, en waarvan de uitkering dus op korte termijn verwacht wordt. Beleggers waarderen de polis tegen een bepaalde waarde.

Voorbeeld

Het leven van de verzekerde is 5 jaar en $ 100.000 moet worden betaald bij zijn overlijden. Een jaarlijkse premie van $ 5.000 is verschuldigd tot het overlijden. Op basis hiervan wordt een kansberekening gemaakt. Als de verzekerde binnen een jaar overlijdt, wordt $ 5.000 geïnvesteerd in premies en volgt een uitkering van $ 100.000. De kans bestaat dat de verzekerde langer dan 5 jaar leeft. Dit moet ook worden meegenomen in de kansberekening. De verzekerde ontvangt dan een polisvoorstel.

Dit voorbeeld is sterk vereenvoudigd, maar het geeft je een idee van hoe life settlements werken.

Woonnederzettingen in Nederland

In 2002 is een poging gedaan om woonnederzettingen in Nederland in te voeren. Het initiatief kwam van Easy Life en werd verkocht via tussenpersonen. Dit bedrijf werd later verdacht van verduistering en moest na het faillissement in 2008 haar activiteiten staken. Bovendien was het niet erg succesvol vanwege de ethische problemen die voortkwamen uit dit soort investeringen.€