Wat zijn de verschillende BKR-codes?

Het BKR gebruikt verschillende codes, die elk een specifieke betekenis hebben. Ook voor de kredietverstrekker die de leningaanvraag beoordeelt en tijdens de BKR toetsing de BKR-code tegenkomt, maakt het een groot verschil welke code er op naam van de kredietaanvrager staat. Wat is de betekenis van verschillende BKR-codes?

Wat is BKR registratie

Iedereen die bij het BKR staat ingeschreven heeft een BKR registratie omdat hij bijvoorbeeld een doorlopend krediet, een lening, een creditcard, een gsm-abonnement of een roodstand op een betaalrekening heeft staan. Overigens verdwijnt deze registratie pas vijf jaar na het beëindigen van de kredietvorm. Dat betekent ook dat zo’n 11 miljoen Nederlanders bij het BKR staan ​​ingeschreven. Waar we hier de term BKR gebruiken, bedoelen we in veel gevallen het Centraal Krediet Informatie Systeem van het BKR CKI, aangezien het BKR alle gegevens in dit systeem vastlegt.

Wat is BKR-codering?

Wanneer is er een BKR-code, ook wel een negatieve BKR-registratie of -invoer of een negatieve BKR genoemd? Dit gebeurt alleen bij kredietproblemen, meestal te late betalingen. Deze zaken worden door de betreffende kredietverstrekker aan het BKR gemeld, waarna de codering wordt vastgelegd. Ongeveer 6% van de BKR-geregistreerden heeft een BKR-code. Zoals je weet kan BKR-codering het krijgen van een nieuwe lening, krediet of hypotheek behoorlijk in de weg staan. Zoals eerder vermeld kijkt de kredietverstrekker bij wie je een lening aanvraagt ​​meestal naar het type codering om te beoordelen of ze je krediet willen geven.

Typen BKR-codering

BKR werkt met verschillende codes, zoals A-codes voor betalingsachterstand, H-codes voor invordering en nog vier speciale codes die meer vertellen over de aard van de overtreding of achterstand.

Coderingen gerelateerd aan vertraging

Instellingen die deelnemen aan het BKR moeten het BKR informeren over de vertraging in de betaling van verplichtingen die voortvloeien uit de kredietovereenkomst. Dit gebeurt echter pas nadat betrokkene eerst op de hoogte is gesteld van de schuld en gewaarschuwd is dat melding aan het BKR zal plaatsvinden als de betaling niet binnen een bepaalde termijn correct wordt gedaan. Aangenomen mag worden dat de periode vanaf het ontstaan ​​van de schuld tot de melding aan het BKR gemiddeld twee tot vier maanden zal zijn.

Opstellen van achterstallig rapport

Wanneer een geldverstrekker schulden meldt bij het BKR, heet dat officieel een schuldmelding, deze wordt bij A op uw tegoed geregistreerd. Het maakt overigens niet uit wat de achterstand is, want of het nu gaat om een ​​schuld van 500 euro voor het bedrag van de leentermijn of een onbetaalde telefoonrekening van 40 euro bij een BKR-lid, beide schulden worden geregistreerd in A. .

Herstelregistratie

Wanneer u de schuld recupereert terwijl u toch aan uw verplichtingen voldoet, wordt de bijbehorende kredietovereenkomst geregistreerd als H. De A-code blijft echter als zodanig in het systeem staan. Pas vijf jaar na beëindiging van de kredietovereenkomst worden BKR-gegevens uit het systeem verwijderd.

BKR speciale codes

De featurecodes voegen in feite extra informatie toe aan de A- of H-codering. Overigens hoeven BKR-deelnemers de persoon bij wie een speciale code is geregistreerd niet op de hoogte te stellen en hoeven zij ook niet te wachten voordat deze codering kan worden vastgelegd. Speciale codes bestaan ​​uit code 1 t/m 4. Wanneer u een lening aanvraagt ​​en de BKR toetsing laat een A-code zien, dan geven deze speciale codes de kredietverstrekker meer informatie. Het is meestal erg moeilijk om een ​​nieuwe lening te krijgen met een A-code. De specifieke speciale code, samen met de periode waarin de A-code is gemaakt en vernieuwd, kan er echter toe leiden dat de kredietverstrekker u toch krediet wil geven.€