Wat zijn de systeembanken en welke banken staan ​​op de lijst?

Systeembank of “systeemrelevante” bank is een begrip dat na de economische crisis van 2008 en 2010-2011 zijn weg heeft gevonden naar de financiële wereld. schuldencrisis van het jaar. Systeembanken zijn financiële instellingen die zo belangrijk zijn voor de staat dat het faillissement van een van hen ook kan leiden tot het faillissement van de staat. Internationaal wordt er gesproken over ‘wereldwijde systeembanken’ waarvan de financiële ineenstorting zelfs de ineenstorting van het hele financiële systeem zou kunnen betekenen. Daarom houden overheden en financiële toezichthouders de financiële gezondheid van dergelijke banken nauwlettend in de gaten. Welke banken staan ​​op de lijst van wereldwijde systeembanken?

Wat zijn systeembanken?

Systeembanken zijn de naam die wordt gegeven aan banken die als too big to fail worden beschouwd, met andere woorden, deze banken zijn:
Te groot om te falen
. Als een van deze systeembanken zou falen, zou dat de totale ineenstorting van het internationale financiële systeem bedreigen. Daarom nemen regeringen de taak op zich om deze banken – indien nodig – te redden met financiële steun, geld van de belastingbetaler. In financiële en economische terminologie wordt de term soms ook gebruikt
systeemrelevante banken
.

Systeembanken gingen failliet

Economie

Systeembanken worden, vooral vanwege hun omvang, als uiterst belangrijk beschouwd voor het wereldwijde financiële en economische systeem. Een faillissement van een systeembank kan een economische ramp betekenen. Dit komt deels doordat de banken van het land zoveel krediet of zoveel kapitaal tot hun beschikking hebben dat een faillissement de economie van het land zou kunnen doen instorten. Internationaal spreekt men van ‘wereldwijde systeembanken’ die aanzienlijke hoeveelheden kapitaal, krediet en investeringsproducten op verschillende continenten controleren.

Het domino-effect

Het faillissement van een van deze banken zou daarom een ​​kettingreactie kunnen veroorzaken die kan leiden tot economische rampen en sociale onrust op alle continenten. Dergelijke internationale systeembanken zijn zo verweven met hypotheken, beleggingsproducten, obligaties en dergelijke dat de ene bank de andere in haar eigen ineenstorting kan slepen. Dit domino-effect kan catastrofaal zijn voor de wereldeconomie.

Lehman Brothers

Opleveringsdatum
systeembank
na 2008 neemt de financiële en economische crisis toe. Toen de Amerikaanse regering de grote Amerikaanse bank Lehman Brothers failliet liet gaan, veroorzaakte dat een paniekreactie op de beurzen en in de hele financiële wereld. Door de impact van het faillissement van Lehman kwamen ook andere grote banken in Amerika en Europa in de problemen. Het financiële systeem sloeg toe of faalde, en de Amerikaanse regering besloot andere grote banken en de grote verzekeringsmaatschappij AIG te redden, waardoor het systeem werd gered.

de crisis vermijden

Ook in Europa hadden bijna alle grote banken overheidssteun nodig, zoals Fortis en Dexia. Overheden moesten zwaar investeren om het te financieren
schuld
veroorzaakte een schuldencrisis in 2010 en 2011. Afgesproken is dat er initiatieven moeten worden genomen om een ​​nieuwe crisis in de toekomst te voorkomen. Ook werd besloten een lijst te publiceren van systeembanken waarvan het faillissement absoluut vermeden moest worden.

ING is de enige bank in het Nederlandse internationale systeem / Bron: ING Nederland, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)

Systeembanken in Nederland

Eind 2017 zijn de vijf grootste banken opgenomen in de lijst van banken die in Nederland als ‘systemisch’ werden aangemerkt. BNG (Bank der Nederlandse Gemeenten), ING Bank, Rabobank, ABN Amro en SNS Bank worden beschouwd door de Centrale Bank van Nederland
systeemrelevante banken
. Deze banken zijn verplicht om een ​​zogenaamde “leverage ratio” van 3% te hebben, dit is de verhouding tussen het vermogen van de bank en de totale balans van de instelling.

Lijst van systeembanken in de wereld 2020*

Wereldwijde systeemrelevante banken

In november 2020 kondigde de Financial Stability Board, of FSB, een update aan van de lijst van systeemrelevante banken, of “Global Systemically Important Banks (G-SIB’s)”. Er staan ​​geen Belgische banken op de lijst, die werd veroorzaakt door de ontmanteling in 2011 van de ontspoorde grootbank Dexia. Daarnaast staat er maar één Nederlandse bank op de lijst van mondiale systeembanken, namelijk ING, terwijl veel bekende internationale grootbanken als HSBC, Deutsche Bank, Bank of America en Goldman Sachs goed vertegenwoordigd zijn.

Overzicht systeembanken in alfabetische volgorde (2020)

In totaal staan ​​er 30 banken op de lijst van systeembanken van wereldklasse:

* De volgende wereldwijde systeemrelevante bankupdate wordt in november 2021 gepubliceerd door de Financial Stability Board.

Lees verder